Watykański przedstawiciel przy ONZ w Genewie: prawo do zachowań homoseksualnych sprzeczne z prawami człowieka

Aktualizacja: 2011-07-11 10:35 am

Kościół nie popiera przemocy wobec homoseksualistów ani karania za same tylko uczucia czy myśli. Nie może jednak aprobować aktywności homoseksualnej – powiedział abp Silvano Tomasi w wywiadzie dla agencji ACI. Stały obserwator Stolicy Apostolskiej przy urzędach Organizacji Narodów Zjednoczonych w Genewie krytycznie ocenił niedawną rezolucję oenzetowskiej Rady Praw Człowieka, nakazującą prowadzenie na świecie badań „nad stopniem dyskryminacji ze względu na orientację seksualną czy tożsamość gender”. Uchwalono ją 17 czerwca 23 głosami przy 19 przeciwnych i 3 wstrzymujących się.

Watykański dyplomata zwrócił uwagę, że już same pojęcia „orientacji seksualnej” i gender, czyli „rodzaju”, nie są określone w prawie międzynarodowym i stosuje się je tendencyjnie. Jego zdaniem powinno się mówić o płci, co jest terminem powszechnie przyjętym w prawie naturalnym na oznaczenie mężczyzny i kobiety.

Abp Tomasi przestrzegł przed niebezpieczeństwem włączania tzw. „praw homoseksualistów” do praw człowieka. Wspomniana rezolucja może inspirować ustawodawstwo degradujące społecznie małżeństwo i rodzinę, zrównywane ze związkami homoseksualnymi. Pozwalanie takim parom na adopcję dzieci czy wprowadzanie do szkół obowiązkowej edukacji seksualnej podważającej wartości chrześcijańskie to poważne zagrożenie. Przedstawiciel Stolicy Apostolskiej przypomniał, że wszystkie społeczeństwa regulują do pewnego stopnia zachowania seksualne, ze względu na dobro wspólne zakazując kazirodztwa, pedofilii czy gwałtu. Postawy płynące z wiary mają oparcie w rozumie i prawie naturalnym. Źądanie prawa do zachowań homoseksualnych sprzeczne jest z autentycznymi prawami człowieka, jak wolność religijna czy wychowanie dzieci przez rodziców. Kościół ma prawo bronić życia, rodziny i małżeństwa. Jego nauczanie nie zależy od konsensusu politycznego i dlatego nieraz nie jest rozumiane, a nawet staje się przedmiotem represji czy prześladowań – powiedział abp Tomasi.

ak/ aci

Tags: ,

Drukuj Drukuj

 

ZASADY PRZEDRUKU Z SERWISU INFORMACYJNEGO BIBUŁY:
Przedruki dozwolone, pod warunkiem podania źródła (np. "bibula.com" lub "Serwis Informacyjny BIBUŁA"), i/lub pełnego adresu internetowego: http://www.bibula.com/?p=40561 oraz niedokonywania jakichkolwiek skrótów lub zmian w tekstach i obrazach.


Przedruk materiałów zastrzeżonych przez Autora tekstu źródłowego bądź strony źródłowej, dozwolony jedynie po uzyskaniu stosownej zgody Autora.


Opinie wyrażane w tekstach publikowanych na łamach BIBUŁY są własnością autorów i niekoniecznie muszą odpowiadać opiniom wyrażanym przez Redakcję pisma BIBUŁY oraz Serwis Informacyjny BIBUŁY.


UWAGI, KOMENTARZE:

Wszelkie uwagi odnośnie tekstów, które publikowane były pierwotnie w innych mediach, prosimy kierować pod adresem redakcji źródłowej.
Uwagi do Redakcji BIBUŁY prosimy kierować korzystając z formularza [tutaj]