UK: Szkoła podstawowa odwołała tradycyjne przedstawienia bożonarodzeniowe, gdyż nałożyły się one na święta muzułmańskie

Szkoła podstawowa w Nottingham zawiadomiła rodziców o odwołaniu w tym roku tradycyjnie przedstawianych przez uczniów bożonarodzeniowych jasełek, gdyż „kolidują one” z muzułmańskimi świętami Eid (Id al-Fitr), obchodzonymi na koniec Ramadanu.

Szkoła tłumaczy odwołanie jasełek tym, że „część uczniów pragnie świętowania Eid w swoich domach razem z rodzinami”. W liście wysłanym do rodziców, szkoła Greenwood Junior School pisze, że „Źałuje, iż zmuszona została do odwołania tegorocznych przedstawień bożonarodzeniowych. Ma to związek z obchodami świąt Eid mającymi miejsce w przyszłym tygodniu, co rzutuje na obecność niektórych osób uczestniczących w przedstawieniach.”

W wyniku protestu oburzonych rodziców, szkoła zdecydowała się na wysłanie drugiego list, w którym padają słowa, iż jednak „przedstawienie nie zostało odwołane, lecz jedynie przeniesione na okres Nowego Roku”. W liście padają też wyjaśnienia: „Jesteśmy szkołą inkluzywną i w pełni respektujemy kultury i religie wszystkich naszych uczniów. Martwimy się tym [sic!], że niektórzy z rodziców/opiekunów poczuli się obrażeni naszym [poprzednim] listem.”

Janette Lynch, matka 7-letniego Keanu z oburzeniem odniosła się do takiego traktowania Chrześcijan: „Dyrekcja szkoły miała cały rok aby przygotować się do świąt muzułmańskich i powinna była to wszystko zaplanować. […] Wydaje mi się, że to bardzo niewłaściwe aby przesuwać [jasełka] po Bożym Narodzeniu.”

Szkoła wysłała również zawiadomienia do rodziców z kalendarzem, w którym zaznaczone są kolejne święta muzułmańskie, Eid ul-Adha, będące drugą częścią świąt Eid. Trwają one dwa do trzech dni i rozpoczynają się w przyszły poniedziałek. W tych dniach dzieci rodzin muzułmańskich nie uczęszczają do szkół.


Polityka imigracyjna państw zachodnich, sprowadzająca przybyszów z obcych religijnie i kulturowo części świata, oparta jest na dogmacie tzw. różnorodności (Diversity). Należy zaznaczyć, że największym lobby usilnie pracującym latami nad zmianą przepisów imigracyjnych w różnych krajach świata, jest lobby żydowskie. Jak twierdzi profesor Kevin MacDonald (California State University-Long Beach), wybitny specjalista od badań psychologii grup społecznych, zajmujący się również wpływem grup żydowskich na społeczeństwa: „Przez ponad całe sto lat, pro-emigracyjne siły w amerykańskim życiu publicznym były w większości finansowane, uaktywniane i kierowane przez środowiska żydowskie.” Fakt ten potwierdzają sami przywódcy żydowscy, a jeden z nich, Leonard S. Glickman, prezydent Hebrew Immigrant Aid Society stwierdza wprost, że: „Im bardziej amerykańskie społeczeństwo jest zdywersyfikowane, tym bezpieczniej dla Żydów.” Prof. MacDonald w jednej ze swoich książek (The Culture of Critique) omawia również problem forsowanej przez środowiska żydowskie imigracji do krajów o tradycyjnie białej strukturze. Środowiska żydowskie uważając, że „Żydzi czują się bardziej bezpiecznie” w społeczeństwach mieszanych, dokonują zmian struktur społecznych, wypierając dominację białego człowieka ukorzenionego w chrześcijańskich wartościach, co stwarza możliwość przejęcia sterów władzy w tak zdeformowanych społeczeństwach.


Na podstawie: DailyMailSkip to content