Dania przywróci kontrole celne na granicach

Aktualizacja: 2011-07-1 9:36 pm

Głosowanie przeprowadzono bez debaty i w obecności zaledwie 60 proc. posłów. Rządową propozycję przywrócenia kontroli granicznych zatwierdził duński parlament. Zrobił to mimo gróźb Komisji Europejskiej, że uruchomi procedurę karną wobec Danii.

Już sam pomysł wywołał protesty sąsiadów Danii oraz Unii Europejskiej. Komisja Europejska zagroziła uruchomieniem procedury karnej za naruszenie unijnego prawa przez Danię, jeśli kraj ten wprowadzi stałe kontrole celne na swych granicach. Duńskie plany uznano za sprzeczne z przepisami o swobodnym przepływie osób i towarów w Unii Europejskiej.

Duński minister ds. współpracy na rzecz rozwoju tłumaczył w Brukseli, że Dania podjęła środki mające na celu przywrócenie kontroli celnych na swych granicach, by walczyć z przestępczością. Nie  ma zamiaru przywracać kontroli paszportowej. Zapewniał, że duńskie decyzje respektują zasady układu z Schengen.

Przegłosowany w parlamencie projekt przywrócenia stałej kontroli celnej wróci teraz do Komisji Finansów. Może zostać zatwierdzony jeszcze dzisiaj.

Tags: ,

Drukuj Drukuj

 

ZASADY PRZEDRUKU Z SERWISU INFORMACYJNEGO BIBUŁY:
Przedruki dozwolone, pod warunkiem podania źródła (np. "bibula.com" lub "Serwis Informacyjny BIBUŁA"), i/lub pełnego adresu internetowego: http://www.bibula.com/?p=40152 oraz niedokonywania jakichkolwiek skrótów lub zmian w tekstach i obrazach.


Przedruk materiałów zastrzeżonych przez Autora tekstu źródłowego bądź strony źródłowej, dozwolony jedynie po uzyskaniu stosownej zgody Autora.


Opinie wyrażane w tekstach publikowanych na łamach BIBUŁY są własnością autorów i niekoniecznie muszą odpowiadać opiniom wyrażanym przez Redakcję pisma BIBUŁY oraz Serwis Informacyjny BIBUŁY.


UWAGI, KOMENTARZE:

Wszelkie uwagi odnośnie tekstów, które publikowane były pierwotnie w innych mediach, prosimy kierować pod adresem redakcji źródłowej.
Uwagi do Redakcji BIBUŁY prosimy kierować korzystając z formularza [tutaj]