List Jacka Czabańskiego do sędziego Jabłońskiego: „Najwyraźniej i mój umysł niedomaga. I ja tych sukcesów rządu nie widzę”

Poniżej list, który wysłałem do sędziego Macieja Jabłońskiego z Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy – tego sędziego, który uznał, że branie środków uspokajających po stracie brata i przyjaciół w tragicznej i do dziś niewyjaśnionej katastrofie oznacza konieczność przeprowadzenia badań psychiatrycznych:

Szanowny Panie Sędzio,

kimże jak nie wariatem jest człowiek, który krytykuje panującego Premiera! Wyłącznie człowiek o słabym umyśle i oderwany od rzeczywistości może nie widzieć sukcesów naszego rządu: powszechnego dobrobytu, bezpieczeństwa, niskich podatków, szerokich autostrad i szybkich kolei, sprawnej służby zdrowia i szczęśliwej ludności. Kiedy więc przez oblicze Wysokiego Sądu trafił człowiek krytykujący nasz Rząd, jakże słuszna była decyzja – podjęta przecież w imię jego własnego dobra – aby skierować go na badania psychiatryczne, gdyż najpewniej – nieszczęsny – nie wie co czyni, a zatem i odpowiadać przed Wysokim Sądem za swe niecne uczynki nie może.

Lecz najwyraźniej i mój umysł niedomaga. I ja tych sukcesów rządu nie widzę, często i mi krytyczne słowo się wymsknie. Najwyraźniej jestem wariatem!

Proszę więc Wysoki Sąd i mnie przebadać i postąpić ze mną później należycie, tak abym nie zakłócał już powszechnej szczęśliwości w kraju, w którym wszystkim żyje się lepiej, a kto myśli inaczej ten wariat.

Z właściwym poważaniem,

Jacek Czabański

Zachęcam do pójścia w moje ślady i wysyłania powyższego listu do Pana Sędziego Macieja Jabłońskiego na adres:

Szanowny Pan Sędzia Maciej Jabłoński

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

srmstwar@warszawa.so.gov.pl

To unikalna szansa na darmowe przebadanie co najmniej jednej trzeciej narodu. Nie zmarnujmy jej.

Jacek Czabański

Autor jest doktorem nauk prawnych, w latach 2005 – 2007 był doradcą ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry. Obecnie jest doradcą Grupy Konserwatystów i Reformatorów w Parlamencie Europejskim.

Za: wPolityce (2011-06-23) | http://wpolityce.pl/view/14051/List_Jacka_Czabanskiego_do_sedziego_Jablonskiego___Najwyrazniej_i_moj_umysl_niedomaga__I_ja_tych_sukcesow_rzadu_nie_widze_.html

Skip to content