Organizacje żydowskie w natarciu: Ambasdor Izraela przy Watykanie odwołuje swoje pochlebne słowa o Piusie XII

Ambasador Izraela przy Watykanie Mordechaj Lewy został ostro skrytykowany przez organizacje żydowskie. Powodem były przychylne słowa wypowiedziane o Piusie XII.

Oburzyło je przemówienie Lewy’ego, w którym stwierdził, że papież Pius XII robił wszystko, by ratować Żydów. – Mówienie takich bałamutnych rzeczy jest moralnie nieodpowiednie. To, że powiedział to reprezentant Izraela, jest wyjątkowo bolesne dla ocalałych z Zagłady, którzy tyle wycierpieli z powodu milczenia papieża – powiedział Elan Steinberg, wiceszef Amerykańskiego Zgromadzenia Ocalałych z Holokaustu i Ich Potomków.

W efekcie Lewy wydał oświadczenie, w którym zdystansował się od własnych słów i od prawdy historycznej. „Ponieważ w sprawie tej nadal trwają badania historyczne, wyrażenie mojego osobistego poglądu wydaje się przedwczesne” –  napisał.

TPT/Rzeczpospolita.pl

KOMENTARZ BIBUŁY: Burza medialna wywołana przez środowiska żydowskie wokół heroicznej postawy Ojca Świętego Piusa XII podczas wojny, wynika z trzech zasadniczych czynników: 1) ogólnie – nienawiści do Kościoła katolickiego, która bierze górę nad wszelkimi racjonalnymi i naukowymi dowodami; 2) wywieraniu presji na Watykan celem zdyskredytowania tego Wielkiego Papieża, ostatniego z Papieży okresu przedsoborowego, kiedy to masońskie wizje reform Kościoła nie zostały jeszcze wprowadzone, właśnie celem kontynuowania tych reform dzisiaj; 3) nacisków na Watykan i poprzez to na cały Kościół celem „zatwierdzenia” i upowszechnienia zmanipulowej wersji wydarzeń II Wojny Światowej z obowiązującą obecnie wersją wydarzeń określanych mianem Holokaustu.

Po raz kolejny należy zatem przypomnieć i podkreślić, że łatwość działania oszczerców żydowskich i wszelkich innych antykatolickich, rzucających bezpodstawne kalumnie na papieża Piusa XII, wynikają z tego, że: 1) Działał On w wielkiej dyskrecji nie pozostawiając za sobą wiele dokumentów, gdyż większość poleceń aby chronić Żydów, wydawał On ustnie; 2) Jak wynika z przebogatych a dotychczas znanych nam zasobów archiwum watykańskiego, nie ma właściwie dokumentów, które świadczyłyby w sposób „czarno-na-białym” o tym, że Pius XII działał celem ocalenia Żydów, gdyż oczywiste wywózki Żydów nie były w tamtym czasie jednoznacznie kojarzone z ich unicestwieniem fizycznym. Innymi słowy: tzw. Holokaust, jako termin powstały i upowszechniony po wojnie, nie istniał nie tylko w znaczeniu semantycznym, ale i w znaczeniu fizycznej, systematycznej i masowej zagłady Żydów. Jeszcze innymi słowy: papież Pius XII „nie protestował przeciwko Holokaustowi”, jak to próbuje narzucić w dyskursie na tematy II Wojny Światowej strona syjonistyczna, z tej prostej przyczyny, że nie była Mu znana jakakolwiek „zagłada” tego narodu. Bowiem morderstwa, getta, łapanki, obozy koncentracyjne z nieludzkimi warunkami, rozstrzeliwania, liczne ofiary komand SS i współpracujących z nimi oddziałów innych narodowości (np. Ukraińców czy Litwinów), wszelkie inne okropności totalnej wojny dwóch poróżnionych ze sobą systemów socjalistycznych – nie mogły świadczyć  i nie świadczyły automatycznie o istnieniu programu likwidacji Żydów. Zresztą po dziś dzień nie doszukano się żadnego dokumentu świadczącego o masowym, zorganizowanym i systematycznym programie najwyższych władz III Rzeszy o likwidacji Żydów, oczywiście poza ambiwalentnym i używającym „maskującego języka” dokumentem z konferencji w Wannsee.
Po wielu latach po wojnie ze zwielokrotnioną siłą uderzają również fakty domagające się otwartej debaty i dyskusji aby odpowiedzieć np na pytanie: Czy według obowiązującej wersji wydarzeń było możliwe uśmiercenie 2/3 Żydów w niemieckich obozach koncentracyjnych za pomocą tlenku węgla pochodzącego ze spalin silników… dieslowskich? W ramach rozwinięcia tematu, polecamy analizę: Holokaust czy „99-procentowy” mit?

Za: Fronda.pl | http://fronda.pl/news/czytaj/tytul/piusa_xii_chwalic_nie_wolno_13974 | Piusa XII chwalić nie wolno

Skip to content