Watykan: kolejna runda negocjacji z Izraelem

Aktualizacja: 2011-06-15 10:14 pm

O „bardzo znaczących postępach” negocjacji watykańsko-izraelskich w sprawach ekonomicznych i fiskalnych Kościoła katolickiego w Izraelu mówi wspólny komunikat, wydany równocześnie w Watykanie i w Jerozolimie. Spotkanie odbyło się wczoraj w watykańskim Pałacu Apostolskim.

Kolejna sesja plenarna Stałej Dwustronnej Komisji między Stolicą Apostolską a Państwem Izrael, jak czytamy w komunikacie, upłynęła „w atmosferze otwartej, przyjaznej i konstruktywnej. Obie strony uzgodniły przyszłe kroki ku osiągnięciu porozumienia” we wspomnianych kwestiach. Nie podano jednak żadnych innych szczegółów, prócz tego, że następną sesję plenarną dwustronnej komisji zaplanowano na 1 grudnia b.r. w siedzibie izraelskiego ministerstwa spraw zagranicznych w Jerozolimie. Półroczny odstęp takich sesji jest w ostatnich latach regularną praktyką. Na wczorajszym spotkaniu 9-osobowej delegacji Stolicy Apostolskiej przewodniczył prał. Ettore Balestrero, podsekretarz ds. relacji z państwami w watykańskim Sekretariacie Stanu. Natomiast na czele 13-osobowej delegacji izraelskiej stał wiceminister spraw zagranicznych Danny Ayalon. Obaj przewodniczą negocjacjom już od kilku lat.

Choć od podpisania w 1993 r. ogólnego porozumienia między Stolicą Apostolską a Izraelem minie już w tym roku 18 lat, negocjacje na temat fiskalnej i prawnej sytuacji Kościoła w państwie izraelskim toczą się bardzo powoli. Jednak po kilkuletniej faktycznej przerwie odbywają się teraz regularnie. Co pewien czas w Izraelu podnoszone są polemiki, np. w związku z upominaniem się przez Kościół o ulgi podatkowych. Żydowscy polemiści zapominają przy tym nieraz, że nie prowadzi on w Ziemi Świętej działalności dochodowej, ale dobroczynną.

ak/ rv

Tags: ,

Drukuj Drukuj

 

ZASADY PRZEDRUKU Z SERWISU INFORMACYJNEGO BIBUŁY:
Przedruki dozwolone, pod warunkiem podania źródła (np. "bibula.com" lub "Serwis Informacyjny BIBUŁA"), i/lub pełnego adresu internetowego: http://www.bibula.com/?p=39411 oraz niedokonywania jakichkolwiek skrótów lub zmian w tekstach i obrazach.


Przedruk materiałów zastrzeżonych przez Autora tekstu źródłowego bądź strony źródłowej, dozwolony jedynie po uzyskaniu stosownej zgody Autora.


Opinie wyrażane w tekstach publikowanych na łamach BIBUŁY są własnością autorów i niekoniecznie muszą odpowiadać opiniom wyrażanym przez Redakcję pisma BIBUŁY oraz Serwis Informacyjny BIBUŁY.


UWAGI, KOMENTARZE:

Wszelkie uwagi odnośnie tekstów, które publikowane były pierwotnie w innych mediach, prosimy kierować pod adresem redakcji źródłowej.
Uwagi do Redakcji BIBUŁY prosimy kierować korzystając z formularza [tutaj]