Rozwiązanie sejmu łotewskiego inspirowane przez USA?

Scenariusz przewrotów politycznych w Europie Wschodniej został napisany już dawno w Waszyngtonie i jest realizowany poprzez serię „kolorowych rewolucji” – twierdzi Igor Kuźmiuk, członek Rady Miejskiej Rygi i łotewski działacz demokratyczny.

W Rosji nie milkną komentarze dotyczące orędzia prezydenta Łotwy Valdisa Zatlersa, który postanowił rozwiązać parlament na kilka dni przed końcem swojej kadencji. Kuźmiuk pisze, że tworzy się w krajach Europy Wschodniej narracje, w której pojedynczy sprawiedliwi politycy (lub sędziowie, jak to jest w przypadku Łotwy) walczą z oligarchami i wpływami Moskwy – w ten sposób ma się mobilizować społeczeństwa państw naszego regionu do przewrotów. Prognozy prorosyjskich polityków szacują, że nastroje narodowe będą się radykalizować i władzę będzie zdobywać skrajna prawica. Te wszystkie przetasowania na scenach politycznych państw dawnego bloku sowieckiego, mają wydźwięk amerykański i właśnie przez Waszyngton są gorąco wspierane. Autor nawiązuje do „pomarańczowej rewolucji” (scena z tamtych wydarzeń – na zdjęciu) na Ukrainie, która także była wymierzona w pozycje oligarchów i wpływy Kremla.

Zatlers rozpoczął procedurę rozwiązywania sejmu tuż po powrocie z Warszawy.

Pozostałoby tylko zadać autorowi powyższej diagnozy pytanie, czy aby na pewno „działalność oligarchów” i „wpływy Moskwy” to tylko wytwór amerykańskiej propagandy?

Źródło: regnum.ru

Za: Portal Arkana (30-05-2011) | http://www.portal.arcana.pl/Rozwiazanie-sejmu-lotewskiego-inspirowane-przez-usa,1255.html

Skip to content