Watykan o krajach ubogich: gospodarka się rozwija, ludzie biednieją

Aktualizacja: 2011-05-23 10:34 am

Wbrew pozorom rozwoju, najuboższe kraje świata pogrążają się w zapaści. Zastosowane dotychczas programy pomocy okazały się nieskuteczne – stwierdziła delegacja Stolicy Apostolskiej na forum IV Konferencji Narodów Zjednoczonych na temat Najsłabiej Rozwiniętych Krajów. Odbyła się ona w Istambule w połowie maja. Na czele watykańskiej delegacji stał abp Silvano Tomasi, stały obserwator Stolicy Apostolskiej przy genewskich agendach ONZ.

Abp Tomasi przestrzegł przed fałszywym odczytywaniem danych o rzekomym rozwoju niektórych ubogich krajów. Bo choć statystyki wykazują niekiedy wzrost nawet rzędu 7 proc. rocznie, jest to zazwyczaj wynik eksportu surowców naturalnych. Otrzymane w ten sposób dochody rzadko docierają do społeczności lokalnych i nie przekładają się na realny rozwój. Wręcz przeciwnie. W krajach o wysokich wskaźnikach rozwoju wzrosła jednocześnie liczba ludzi żyjących w nędzy. Również wzrost zatrudnienia jest znikomy i dotyczy w praktyce jedynie przemysłu wydobywczego.

W przekonaniu Stolicy Apostolskiej świat musi dziś uznać fiasko dotychczasowych metod wspierania rozwoju w krajach najuboższych. W aktualnej kryzysowej sytuacji za priorytetowy należy uznać rozwój rolnictwa. W sposób dramatyczny rośnie bowiem zależność krajów ubogich od importowanej żywności. Abp Tomasi zauważył, że nierozwiązanym do dziś problemem czarnej Afryki jest prawo własności gruntów. 80 proc. ziemi jest uprawiane przez ubogich, którzy nie są jej właścicielami. W nawiązaniu do kryzysu z 2008 r. szef watykańskiej delegacji zauważył, że do uregulowania pozostają relacje między państwem a bankami. Należy przy tym zagwarantować nienaruszalność podstawowych zasad demokracji – zaznaczył papieski dyplomata na forum oenzetowskiej konferencji.

kb/ rv

KOMENTARZ BIBUŁY: Zobacz Komentarz do informacji “Abp Vegliò: nie oszukujmy się, tania siła robocza to niewolnicy“, w którym wskazujemy na ważne przyczyny takiego stanu rzeczy.

Tags: ,

Drukuj Drukuj

 

ZASADY PRZEDRUKU Z SERWISU INFORMACYJNEGO BIBUŁY:
Przedruki dozwolone, pod warunkiem podania źródła (np. "bibula.com" lub "Serwis Informacyjny BIBUŁA"), i/lub pełnego adresu internetowego: http://www.bibula.com/?p=38284 oraz niedokonywania jakichkolwiek skrótów lub zmian w tekstach i obrazach.


Przedruk materiałów zastrzeżonych przez Autora tekstu źródłowego bądź strony źródłowej, dozwolony jedynie po uzyskaniu stosownej zgody Autora.


Opinie wyrażane w tekstach publikowanych na łamach BIBUŁY są własnością autorów i niekoniecznie muszą odpowiadać opiniom wyrażanym przez Redakcję pisma BIBUŁY oraz Serwis Informacyjny BIBUŁY.


UWAGI, KOMENTARZE:

Wszelkie uwagi odnośnie tekstów, które publikowane były pierwotnie w innych mediach, prosimy kierować pod adresem redakcji źródłowej.
Uwagi do Redakcji BIBUŁY prosimy kierować korzystając z formularza [tutaj]