Polacy zarobili dla Brytanii 5 mld funtów

Imigranci z nowych państw UE w latach 2004-09 pomnożyli brytyjski PKB o 0,38 proc., co stanowi ekwiwalent 4,91 mld funtów – ocenił brytyjski ośrodek NIESR, którego raport omawia niedzielna prasa.

W latach 2004-09 do Wielkiej Brytanii przyjechało ok. 1,5 mln obywateli ośmiu nowych państw UE, z czego 55-60 proc. stanowili Polacy. Brytyjski rynek pracy, obok irlandzkiego i szwedzkiego, był otwarty od pierwszego dnia akcesji.

Liczbę imigrantów z państw postkomunistycznych przyjętych do UE 1 maja 2004 r., którzy nadal są w Wielkiej Brytanii, NIESR (National Institute for Economic and Social Research) szacuje na 700 tys., z czego Polaków na pół miliona.

W latach 2004-09 brytyjski PKB wzrósł o 98 mld funtów. 5 proc. tej sumy stanowił wkład imigrantów z nowych państw UE.

Cytowana w niedzielnych mediach jedna z autorek raportu Dawn Holland sądzi, że zniesienie ograniczeń w dostępie do rynku pracy przez Niemcy i Austrię począwszy od niedzieli może spowodować pewien odpływ imigrantów z Wielkiej Brytanii, ale nie będzie on znaczący.

Jej zdaniem trendy migracyjne ustanowione po 2004 r. okażą się trwałe, a jednym z czynników przyciągających imigrantów z Europy Centralnej i Wschodniej do Wielkiej Brytanii jest to, że korzystają z przetartego szlaku, którego elementem są grupy wsparcia służące radą i pomocą.

Za: niezalezna.pl (2011-05-01 ) | http://niezalezna.pl/9844-polacy-zarobili-dla-brytanii-5-mld-funtow

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Skip to content