Watykan zwalnia szefową „Caritasu”

Watykan nie zgodził się, aby dotychczasowa Sekretarz Generalna „Caritasu” ponownie ubiegała się o stanowisko. Urzędnicy watykańscy tłumaczą, że wynika to z konieczności umocnienia katolickiej tożsamości tej organizacji.

Nieoficjalnie mówi się, że chodzi o ustanowienie bardziej rygorystycznej kontroli nad wszystkimi organizacjami kościelnymi, udzielającymi pomocy zagranicznej, by nie angażowały się one we współpracę z instytucjami, realizującymi ideologie sprzeczne z nauczaniem Kościoła katolickiego, czyli tymi, które promują aborcję, sterylizację, antykoncepcję, homoseksualizm i eutanazję.

Lesslie Anny Knight przez ostatnie cztery lata pełniła funkcję Sekretarz Generalnej „Caritasu”. Po wybuchu skandalu związanego z sponsorowaniem przez działającą przy episkopacie Kanady organizację Canadian Catholic Organization for Development and Peace (CCODP) programów antykoncepcyjnych, aborcyjnych i sterylizacyjnych w Afryce, Knight zdecydowanie stanęła w jej obronie. 

Caritas Internationalis jest organizacją, skupiającą inne instytucje katolickie na świecie, udzielające pomocy biednym i potrzebującym. Kard. Robert Sarah, szef Rady Pontyfikalnej Cor Unum powiedział agencji Zenit: – Po czterech latach, mandat obecnego Sekretarza Generalnego Caritasu, Lesslie Anne Knight wkrótce wygaśnie. Podczas swojej kadencji Knight zrobiła wiele, czyniąc konfederację bardziej sprawną i profesjonalną.

Teraz przed Caritasem stoją nowe wyzwania, w tym konieczność wprowadzenia zmian w statucie. Wyzwania dotyczą: wewnętrznej współpracy, katolickiej tożsamości konfederacji, współpracy ze Stolicą Apostolską, większego udziału na różnych kontynentach, właściwego rozumienia autonomii każdej organizacji Caritasu, wchodzącej w skład konfederacji – dodał kard. Sarah.

Zwolnienie Knight wydaje się być związane z ogólnym projektem reformy międzynarodowych programów pomocowych, nakreślonym w encyklice papieża Benedykta XVI „Caritas in Veritate” (Miłość w Prawdzie), która podkreśla, że rozwój człowieka i pomoc zagraniczna nie mogą być oddzielone od wymogów prawdy.

„Jedynie dzięki miłościoświeconej światłem rozumu i wiarymożliwe jest osiągnięcie celów rozwoju bardziej ludzkich i humanizujących” – napisał Ojciec Święty. Zaobserwował on także, że międzynarodowe organizacje pomocowe często są uwikłane w promowanie aborcji, antykoncepcji, sterylizacji i eutanazji.

„Następnie niektóre organizacje pozarządowe angażują się czynnie w propagowanie aborcji, promując niekiedy w krajach ubogich stosowanie praktyki sterylizacji, także w wypadku kobiet nieświadomych tego. Istnieje ponadto uzasadnione podejrzenie, że czasami pomoc na rzecz rozwoju jest związana z określoną polityką sanitarną, zakładającą faktyczne narzucenie silnej kontroli urodzeń. Budzą niepokój zarówno prawodawstwa przewidujące eutanazję, jak i naciski grup krajowych i międzynarodowych żądających prawnego jej uznania” – czytamy w encyklice.

Okazuje się, że problem związany z utrzymywaniem współpracy organizacji kościelnych z instytucjami pomocowymi, finansującymi sterylizację, antykoncepcję i aborcję jest poważny. Episkopaty w różnych krajach, zdaniem anonimowego przedstawiciela kurii watykańskiej, nie nadzorują właściwie podległych im instytucji udzielających pomocy zagranicznej, co skutkuje nawiązaniem współpracy z instytucjami sprzeciwiającymi się nauczaniu Kościoła.

Źródło: LifeSiteNews.com, AS

Za: PiotrSkarga.pl | http://www.piotrskarga.pl/ps,6696,2,0,1,I,informacje.html

Skip to content