Bandera ponad wszystko… – korespondencje z Kijowa

Bandera ponad wszystko…

Neobanderwscy deputowani do parlamentu ukraińskiego z ramienia frakcji „Nasza Ukraina – Samoobrona Ludowa” (NU-SL) i Bloku Julii Tymoszenki (BJT)  zbierają pieniądze na dokończenia pomnika Stepana Bandery we Lwowie. Głowna nasza inicjatywa – to powszechne zbieranie kosztów dla dokończenia memoriała naszego wodza – oświadczył nacjonalistyczny poseł „NU-SL” ze Lwowa Andrij Parubij, który zaznaczył, iż deputowani: Andrij Szkil, Wołodymyr Wjaziwśkyj, Stepan Dawymura, Oleksandr Hudyma, Mychajło Kosiw, Taras Stećkiw itd. – wpłacili 50 tys. grywni (1USD – 8,0 grywni) w fundusz dobudowy pomnika Bandery w centrum Lwowa. Dla dobudowy pomnika zbrodniarza narodu polskiego Bandery w stolicy radykalnych nacjonalistów ukraińskich trzeba zebrać jeszcze 2,5 mln grywni. Do dziś na pomnik Bandery, który do złudzenia przypomina pomnik wodza bolszewików Lenina, wydano 4 mln grywni.

Wbrew aktowi unieważnienia przez Najwyższy Sąd Administracyjny w Kijowie dekretu Wiktora Juszczenki z 20 stycznia 2010 roku o nadaniu Stepanowi Banderze tytułu Bohatera Ukrainy skrajni nacjonaliści z ramienia opcji „Nasza Ukraina” prezesa honorowego Wiktora Juszczenki i Bloku Julii Tymoszenki bagatelizują wyroki sądowe i nadal gloryfikują swojego wodza i innych oprawców z formacji zbrodniczej OUN-UPA.

Gloryfikacja terroryzmu brunatnego na Ukrainie przez prawie 20 lat niepodległości państwowej prowadzi kraj ku przepaści, bo nigdy na krwi niewinnie zamordowanych nie udawało się pobudować nic dobrego. Jak bolszewicy nie pobudowali normalnego państwa na krwi tysiącach ofiar terroryzmu komunistycznego – tak i banderowcy nigdy nie pobudują na Ukrainie państwa demokratycznego na krwi narodu polskiego i innych narodów tej części Europy.

Eugeniusz Tuzow-Lubański, Kijów


Ameryka zaniepokojona Ukrainą

Departament Stanu USA jest poważnie zaniepokojony prześladowaniami opozycji na Ukrainie, zwłaszcza tym, iż opozycja ukraińska musi ukrywać się, jak w najgorsze czasy komunistyczne, od prześladowań władzy za granicą. Ostatnie iniewinienie byłego ministra ekonomii Ukrainy rządu pomarańczowego Bohdana Danyłyszyna przez władze Czech i nadanie opozycjoniście azylu politycznego – świadczą o politycznym a nie kryminalnym prześladowaniu opozycji na Ukrainie – stwierdził pomocnik sekretarza Departamentu Stanu USA Thomas O’Meile w oświadczeniu dla ukraińskiej agencji informacyjnej UNIAN.

Myślę, iż decyzja rządu czeskiego ma stać dzwonkiem dla rządu Ukrainy odnośnie tego, że Europa i społeczność międzynarodowa nie akceptują politykę i metod walki z opozycją w kraju. Amerykański urzędnik państwowy, przebywający w Kijowie z wizytą także zaznaczył, iż jeszcze za wcześnie mówić o międzynarodowej izolacji Ukrainy, ale jeśli polityka władz ukraińskich się nie zmieni to sankcje są możliwe. Wybiórcze wykorzystywanie prawa przez władze ukraińskie, zdaniem O’Meile’a, nie ma nic wspólnego z demokracją. Pomocnik sekretarza Stanu USA także zaznaczył w wywiadzie dla agencji UNIAN, iż podczas swojej wizyty w Kijowie 20-21 stycznia będzie rozmawiał z władzami państwowymi i opozycją o problemach z demokracją i prawami człowieka na Ukrainie.

Eugeniusz Tuzow-Lubański, Kijów


Ukraińcy tęsknią za Związkiem Sowieckim

46% Ukraińców żałują, iż Związek Sowiecki upadł. O tym świadczą badania  przeprowadzone ukraińską Grupą Socjologiczną „Rejting”. W nostalgii za ZSRS Ukraińcy są bliscy Rosjanom, których 56% żałuje z powodu upadku Kraju Rad. Nie tęsknią za ZSRS 36% Ukraińców i 30% Rosjan. Nie mają własnego zdania na ten temat 18% Ukraińców i 16% Rosjan. Im mniejszy wiek respondentów, tym mniej tęsknią za ZSRS. Na Ukrainie żałują z powodu rozpadu Związku Sowieckiego 19% młodzieży i 69% emerytów. W Rosji 17% młodzieży i 83% emerytów. Na Ukrainie najwięcej respondentów, którzy tęsknią za ZSRS mieszka w uprzemyśłowionym Zagłebiu Donieckim na wschodzie kraju – 65%. Na południu – 58%. Na wschodzie kraju – 55%. Najmniej tęsknią za ZSRS na Ukrainie Zachodniej – 18%. Nostalgię za Związkiem Sowieckim na Ukrainie odczuwają więcej kobiet (49%) niż mężczyzn (42%). Im większy poziom edukacji respondentów, tym mniej tęsknią za ZSRS.

41% Ukraińców i 53% Rosjan uważa, iż upadku ZSRS można było uniknąć. To, iż rozpadu imperium sowieckiego uniknąć było niemożliwie – uważa 34% Ukraińców i 32% Rosjan.

Na pytanie – jaki system relacji między byłymi republikami ZSRS teraz odpowiadałby respondentom? – Ukraińcy odpowiedziel w swojej większości – nezależny system relacji między republikikami. Rosjanie – zjednoczenie republik we wspólnocie.

Ponowne odrodzenie Związku Sowieckiego wspiera tylko 15% Ukraińców i 15% Rosjan.

Niezależność każdej republiki byłego ZSRS wspiera 27% Ukraińców i tylko 13% Rosjan.

Najbardziej wspierają odrodzenie ZSRS w Zagłębiu Donieckim – 25%, we wschodnich regionach Ukrainy – 26%, na południu kraju – 35%.

Badania opinii społecznej Grupa Socjologiczna „Rejting” przeprowadziła w grudniu 2010 roku. Zbadano 2000 respondentów. Błąd statystyczny wynosi – 3%. Badania przeprowadzono wspólnie z rosyjskim centrum socjologicznym „Lewada”.

Eugeniusz Tuzow-Lubański, Kijów


Ukraina – to kraj częściowo wolny

Ukraina została wyłączona z szeregu krajów wolnych i jest krajem tylko częściowo wolnym – do takiego wniosku doszła amerykańska pozarządowa organizacja „Freedom House”. Corocznie ta organizacja monitoruje stan wolności obywatelskiej 194 krajów świata. „Freedom House” stwierdziła pogorszenie poziomu wolności demokratycznych w 2010 roku  w 25 krajach świata: Ukrainie, Afganistanie, Bahrajnie, Burundi, Kambodży, Egipcie, Etiopii, Fidżi itd. Także w Chinach, Egipcie, Iranie, Rosji i Wenezueli spostrzeżono wzrost represji państwowych w stosunku do własnych obywateli.

Eugeniusz Tuzow-Lubański, Kijów

Za: Blog ks. Tadeusza Isakowicza-Zaleskiego | http://www.isakowicz.pl/index.php?page=news&kid=8&nid=3722 | Wieści z Kijowa

Skip to content