Wielki Imam zrywa dialog z Watykanem

Wielki Imam Ahmed at-Tayeb ogłosił zerwanie dialogu międzywyznaniowego z Watykanem. To reakcja na papieskie apele o zwiększenie ochrony chrześcijan na Bliskim Wschodzie.

Wielki Imam meczetu Al-Azhar, Ahmed at-Tayeb, na nadzwyczajnym posiedzeniu Akademii Nauk Muzułmańskich, w czwartek 20 stycznia, ogłosił zerwanie dialogu międzywyznaniowego z Watykanem na czas nieokreślony. To  odpowiedź na „liczne kłamstwa” Watykanu przedstawiane w wypowiedziach Papieża Benedykta XVI, w których domagał się on większej ochrony praw chrześcijan na Bliskim Wschodzie.

– Al-Azhar nie będzie uczestniczyć w konferencji na temat dialogu międzyreligijnego, które odbędzie się w październiku, ponieważ  taka konferencja nie jest korzystna dla muzułmanów, tylko dla Zachodu – powiedział dr Ahmed at-Tayeb. Dodał, że Zachód wciąż nie podchodzi poważnie do zrozumienia natury cywilizacji islamskiej i cywilizacji Wschodu. – Zależy nam na stosunkach z Watykanem, ale mamy prawo nie zgodzić się z nim – podkreślił at-Tayeb.

– Mamy nadzieję, że Benedykt XVI jako człowiek duchowny, któremu zależy na pokoju zwróci się do muzułmanów z przeprosinami za krucjaty, uzna pozytywną rolę cywilizacji islamskiej dla wzbogacenia cywilizacji europejskiej, a także potrzebę oszczędzania krwi muzułmanów, którzy są narażeni na masakry w ich krajach (chodzi o kraje zachodnie) oraz obrony praw Palestyńczyków w Palestynie – zapowiedział at-Tayeb.

eMBe/Pkwp.org

Za: Fronda.pl | http://www.fronda.pl/news/czytaj/wielki_imam_zrywa_dialog_z_watykanem

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Skip to content