46 proc. Ukraińców i 56 proc. Rosjan żałuje rozpadu ZSRS

Jak wynika z przeprowadzonych w grudniu 2010 r. badań Grupy Socjologicznej „Rating”, 46 proc. Ukraińców żałuje rozpadu Związku Sowieckiego.

Przeciwnego zdania jest 36 proc. Ukraińców, a 18 proc. nie udzieliło odpowiedzi na to pytanie.

Z kolei według sondażu Centrum Lewady przeprowadzonego w listopadzie 2010 roku, rozpadu ZSRS żałuje 56 proc. Rosjan, 30 proc. nie żałuje, a 16 proc. nie ma zdania.

Zarówno w przypadku Ukrainy jak i Rosji, w odpowiedziach zauważalna jest wyraźna tendencja wiekowa: im młodsi respondenci, tym mniej żałują rozpadu ZSRS. Na Ukrainie za Związkiem Sowieckim tęskni 19 proc. ludzi młodych i 69 proc. emerytów, w Rosji zaś odpowiednio 17 i 83 procent.

Odpowiedzi osób ankietowanych na Ukrainie są zróżnicowane także pod względem regionalnym. Rozpadu ZSRS żałuje najbardziej ludność Donbasu (65 proc.), regionów południowych (58 proc.) i wschodnich (55 proc.), a najmniej zachodniej Ukrainy (18 proc.).

Podobnie jest z poziomem wykształcenia respondentów, im wyższy tym mniejsza nostalgia za epoką komunizmu.

tr/Zaxid.net/Kresy.pl

Za: Kresy.pl | http://www.kresy.pl/wydarzenia,polityka?zobacz/46-proc-ukraincow-i-56-proc-rosjan-zaluje-rozpadu-zsrs

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Skip to content