Kanada: Związek Katolickich Nauczycieli współpracuje z homoseksualnymi lobbystami

Aktualizacja: 2011-01-10 4:20 pm

Związek Nauczycieli Katolickich (OECTA) w Ontario pozostaje w sporze z biskupami, którzy zabronili współpracy organizacji katolickich z homoseksualistami, zabiegającymi o otwieranie swoich klubów w szkołach.

Związek, który reprezentuje 45 tys. nauczycieli w Ontario współpracuje z homoseksualnymi lobbystami z organizacji „Eagle”. Organizacja ta opowiada się za legalizacją tzw. małżeństw osób tej samej płci i zajadle atakuje Kościół katolicki za jego stanowisko wobec homoseksualizmu. Mimo to Związek Nauczycieli Katolickich przekazał dotację na współfinansowany przez „Eagle” projekt „MyGSA”, którego celem jest tworzenie klubów homoseksualnych w szkołach katolickich.

Przedstawiciele OECTA twierdzą, że kluby te dążą do „zapewnienia bezpiecznego środowiska dla homoseksualnych uczniów w szkołach”. Tymczasem przedstawiciele organizacji pro-rodzinnych zauważają, że lobby homoseksualne chce w ten sposób promować sodomicki styl życia, co jest sprzeczne z katolickim nauczaniem. 

W grudniu ub. roku, szef OECTA, James Ryan broniąc inicjatywy powiedział, że nie widzi żadnej sprzeczności w uczestnictwie OECTA w projekcie. – OECTA zdecydowała się przyłączyć do „Eagle”, ponieważ zarówno OECTA, jak i „Eagle” są zobowiązane do zwalczania wszelkiego rodzaju przemocy. (sic!) A Kościół katolicki jest przeciw przemocy – zaznaczył Ryan.

Jednak na początku ub. roku biskupi Ontario wyraźnie podkreślili, że w szkołach katolickich nie może być sojuszu z organizacjami popierającymi homoseksualny styl życia.

W odpowiedzi na skargę e-mailową emerytowanego nauczyciela, Ryan ponowne bronił współpracy OECTA z organizacją „Eagle”, podkreślając, że „jedynym celem projektu MyGSA jest powstrzymanie przemocy wobec studentów LGBT”. Zaznaczył, że kwestie te zostały już gruntownie omówione podczas spotkania w Instytucie Edukacji Katolickiej z przedstawicielami odpowiadającymi za szkolnictwo katolickie i przedstawicielami komisji różnorodności. Zostało też rzekomo zaakceptowane przez wszystkich członków katolickiej społeczności nauczycieli. 

Ryan, zapytany w ub. miesiącu przez gazetę „The Catholic Register”, czy będzie wspierał nową inicjatywę – stowarzyszenie „Proud Rainbow Voices”, skupiające nauczycieli jawnych homoseksualistów, które zabiega o dostęp do szkół katolickich – odpowiedział, że „musi sprawdzić, czy cele nowej grupy są zgodne z polityką OECTA”. Wiadomo jednak, że szef OECTA przychylnie odnosi się do wszelkich inicjatyw pro-homoseksualnych, jak choćby do wprowadzenia do szkół katolickich podręczników opracowanych przez pederastów.

Była szefowa OECTA, Helen Kennedy wprost opowiadała się za tworzeniem w szkołach klubów sodomickich, których celem byłaby „zmiana niezdrowej atmosfery kulturalnej w szkołach”.

Wielu członków Związku Nauczycieli Katolickich w Ontario potępiło decyzję szefostwa o podjęciu współpracy z organizacją „Eagle”.

Źródło: LifeSiteNews.com, AS

Komentarz PiotrSkarga.pl: Oto na jak wielką skalę i jak bezczelnie dokonuje się demoralizacja młodzieży.

Tags: ,

Drukuj Drukuj

 

ZASADY PRZEDRUKU Z SERWISU INFORMACYJNEGO BIBUŁY:
Przedruki dozwolone, pod warunkiem podania źródła (np. "bibula.com" lub "Serwis Informacyjny BIBUŁA"), i/lub pełnego adresu internetowego: http://www.bibula.com/?p=30283 oraz niedokonywania jakichkolwiek skrótów lub zmian w tekstach i obrazach.


Przedruk materiałów zastrzeżonych przez Autora tekstu źródłowego bądź strony źródłowej, dozwolony jedynie po uzyskaniu stosownej zgody Autora.


Opinie wyrażane w tekstach publikowanych na łamach BIBUŁY są własnością autorów i niekoniecznie muszą odpowiadać opiniom wyrażanym przez Redakcję pisma BIBUŁY oraz Serwis Informacyjny BIBUŁY.


UWAGI, KOMENTARZE:

Wszelkie uwagi odnośnie tekstów, które publikowane były pierwotnie w innych mediach, prosimy kierować pod adresem redakcji źródłowej.
Uwagi do Redakcji BIBUŁY prosimy kierować korzystając z formularza [tutaj]