Rosyjska Duma rozpatrzy projekt powszechnego zastosowania detektorów kłamstwa przy przyjmowaniu do urzędów państwowych

Aktualizacja: 2011-01-1 12:44 pm

Rosyjscy prawodawcy zaprezentowali parlamentowi projekt nowej ustawy nakazującej przeprowadzanie testów z wykorzystniem detektorów kłamstwa, wobec wszystkich kandydatów ubiegających się o jakąkolwiek pracę w ministerstwach: Spraw Wewnętrznych, Spraw Zagranicznych, Obrony, oraz w Prokuratorii Generalnej, służbach ochrony granic i służbie bezpieczeństwa (FSB).

Rosyjska Duma, w walce wytoczonej przeciwko wszechobecnej korupcji, widziałaby obowiązkowe zastosowanie poligrafów również przy przyjmowaniu do pracy w policji oraz wszystkich tych resortach i stanowiskach gdzie pracownik miałby dostęp do tajemnic państwowych. Według projektu, niekorzystny wynik testu wiązałby się z odmową przyjęcia do pracy.

Opracowanie: Bibula Information Service (B.I.S.) - www.bibula.com - na podstawie Voice of Russia, 28 Dec 2010
Tags:

Drukuj Drukuj

 

ZASADY PRZEDRUKU Z SERWISU INFORMACYJNEGO BIBUŁY:
Przedruki dozwolone, pod warunkiem podania źródła (np. "bibula.com" lub "Serwis Informacyjny BIBUŁA"), i/lub pełnego adresu internetowego: http://www.bibula.com/?p=29904 oraz niedokonywania jakichkolwiek skrótów lub zmian w tekstach i obrazach.


Przedruk materiałów zastrzeżonych przez Autora tekstu źródłowego bądź strony źródłowej, dozwolony jedynie po uzyskaniu stosownej zgody Autora.


Opinie wyrażane w tekstach publikowanych na łamach BIBUŁY są własnością autorów i niekoniecznie muszą odpowiadać opiniom wyrażanym przez Redakcję pisma BIBUŁY oraz Serwis Informacyjny BIBUŁY.


UWAGI, KOMENTARZE:

Wszelkie uwagi odnośnie tekstów, które publikowane były pierwotnie w innych mediach, prosimy kierować pod adresem redakcji źródłowej.
Uwagi do Redakcji BIBUŁY prosimy kierować korzystając z formularza [tutaj]