Aktualizacja strony została wstrzymana

Rosyjska Duma rozpatrzy projekt powszechnego zastosowania detektorów kłamstwa przy przyjmowaniu do urzędów państwowych

Rosyjscy prawodawcy zaprezentowali parlamentowi projekt nowej ustawy nakazującej przeprowadzanie testów z wykorzystniem detektorów kłamstwa, wobec wszystkich kandydatów ubiegających się o jakąkolwiek pracę w ministerstwach: Spraw Wewnętrznych, Spraw Zagranicznych, Obrony, oraz w Prokuratorii Generalnej, służbach ochrony granic i służbie bezpieczeństwa (FSB).

Rosyjska Duma, w walce wytoczonej przeciwko wszechobecnej korupcji, widziałaby obowiązkowe zastosowanie poligrafów również przy przyjmowaniu do pracy w policji oraz wszystkich tych resortach i stanowiskach gdzie pracownik miałby dostęp do tajemnic państwowych. Według projektu, niekorzystny wynik testu wiązałby się z odmową przyjęcia do pracy.

Opracowanie: WWW.BIBULA.COM na podstawie: Voice of Russia, 28 Dec 2010 | http://english.ruvr.ru/2010/12/28/38089710.html

Skip to content