Dlaczego Episkopat USA milczał w sprawie ustawy znoszącej politykę “Don’t Ask, Don’t Tell”?

Aktualizacja: 2010-12-30 12:06 pm

Elaine Donnelly, szefowa Centrum Gotowości Bojowej Armii Amerykańskiej ubolewa nad tym, że episkopat USA milczał w sprawie projektu ustawy, znoszącego zakaz służby jawnych homoseksualistów w armii amerykańskiej. „Kiedy kwestia ta poddana została głosowaniu – które ostatecznie zakończyło się sukcesem w kongresie – Kościół katolicki, pośród wszystkich organizacji, które głośno wypowiadały się w tej sprawie w czerwcu, milczał”.

Donnelly skrytykowała kard. Donalda Wuerla za to, że powiedział, iż „Kościół katolicki nie ma konkretnego stanowiska w tej sprawie”. Szefowa Centrum Gotowości Bojowej zauważyła, że jedynie abp Timothy Broglio, kapelan wojskowy wcześniej wypowiadał się przeciw zniesieniu polityki „Don’t Ask, Don’t Tell”.

Przypomniała, że stanowisko abp Broglio było jak najbardziej uzasadnione. 22 lipca 1992 r. Kongregacja Nauki Wiary, której prefektem wówczas był kardynał Joseph Ratzinger ogłosiła dokument, w którym stwierdziła, iż dyskryminacja ze względu na tzw. orientację seksualną nie jest tym samym, co dyskryminacja ze względu na rasę, pochodzenie etniczne itd. jako, że kwestia „orientacji seksualnej” „budzi niepokój moralny”. Według dokumentu Kongregacji Nauki Wiary „istnieją dziedziny, w których nie jest przejawem niesprawiedliwej dyskryminacji uwzględnienie skłonności seksualnej, na przykład gdy chodzi o adopcję dziecka lub powierzenie go opiekunom, zatrudnianie nauczycieli lub trenerów sportowych i służbę wojskową”.

Źródło: CWN, AS

Komentarz PiotrSkarga.pl: Milczenie Kościoła katolickiego w USA w tak ważnej sprawie moralnej pokazuje jasno w jakim kryzysie znajduje się Kościół. Sytuacja ta domaga się wielkiej modlitwy i pokuty, aby Dobry Bóg udzielił łask do przezwyciężenia tego kryzysu.
Tags: , ,

Drukuj Drukuj

 

ZASADY PRZEDRUKU Z SERWISU INFORMACYJNEGO BIBUŁY:
Przedruki dozwolone, pod warunkiem podania źródła (np. "bibula.com" lub "Serwis Informacyjny BIBUŁA"), i/lub pełnego adresu internetowego: http://www.bibula.com/?p=29838 oraz niedokonywania jakichkolwiek skrótów lub zmian w tekstach i obrazach.


Przedruk materiałów zastrzeżonych przez Autora tekstu źródłowego bądź strony źródłowej, dozwolony jedynie po uzyskaniu stosownej zgody Autora.


Opinie wyrażane w tekstach publikowanych na łamach BIBUŁY są własnością autorów i niekoniecznie muszą odpowiadać opiniom wyrażanym przez Redakcję pisma BIBUŁY oraz Serwis Informacyjny BIBUŁY.


UWAGI, KOMENTARZE:

Wszelkie uwagi odnośnie tekstów, które publikowane były pierwotnie w innych mediach, prosimy kierować pod adresem redakcji źródłowej.
Uwagi do Redakcji BIBUŁY prosimy kierować korzystając z formularza [tutaj]