Arizona: Ultimatum biskupa T. Olmsteda dla “katolickiego” szpitala św. Józefa

Aktualizacja: 2010-12-16 2:02 pm

Biskup diecezji Phoenix (stan Arizona), bp Thomas J. Olmsted zagroził szpitalowi St. Joseph’s Hospital and Medical Center, że jeśli nie spełni on przedstawionych wcześniej żądań wysuniętych wobec Catholic Healthcare West, firmy nadzorującej szpital, z dniem 17 grudnia br. cofnięte będzie prawo używania przez szpital określenia “katolicki”.

Walka o katolicką tożsamość szpitala rozpoczęła się już dawno temu, jednak punktem zwrotnym było ujawnienie dokonania w szpitalu aborcji oraz poparcie związanej z tym operacji przez radę etyczną szpitala. Siostra Margaret McBride, należąca do zakonu Sióstr Miłosierdzia (Sisters of Mercy), zajmująca funkcję zastępcy dyrektora szpitala oraz należąca do rady etycznej, została określona przez biskupa jako osoba, która zaciągnęła na siebie ekskomunikę.

W liście biskupa wysłanym 22 listopada br. do Llyod Dean, prezydenta Catholic Healthcare West, bp Olmsted zażądał przekazania władzy biskupiej większej kontroli nad procedurami szpitala celem sprawdzenia ich pod kątem zgodności z etyką katolicką. “W związku z tym” – pisze biskup Olmsted – “muszę działać natychmiast celem upewnienia się, że tego rodzaju wykroczenia nie będą mieć miejsca w przyszłości oraz celem naprawy poważnego skandalu dla wiernych chrześcijan, wynikłego z zastosowania przez szpital tej procedury.”

“Niewypełnienie tych wymagań zmusi mnie do wydania dekretu zawieszającego moje rekomendacje wobec szpitala św. Józefa, i zmusi mnie do poinformowania wiernych, że szpital St. Joseph Hospital nie może dalej określać się jako “szpital katolicki.”  – ostrzegł bp. Olmsted.

Jak do tej pory dyrekcja szpitala nie odpowiedziała na list biskupa, a przełożone Sióstr Miłosierdzia nie wypowiadają się.

W Stanach Zjednoczonych działa obecnie wiele szpitali, które oficjalnie ogłaszają się jako “katolickie”, jakkolwiek w wielu przypadkach, albo zostały one pozbawione tego prawa, albo w wyniku serii operacji prawnych, administracyjnie przeszły pod zarządy niekatolickich firm, przez co uważają, że nie obejmuje już ich etyka katolicka. Najczęściej do takich przypadków doszło w wyniku przejęcia administracji szpitala przez lewicowe grupy działające w Kościele, w tym zgromadzenia religijne, które de facto katolickie pozostały tylko z nazwy.

Opracowanie: Bibula Information Service (B.I.S.) - www.bibula.com - na podstawie USA Today
Tags: ,

Drukuj Drukuj

 

ZASADY PRZEDRUKU Z SERWISU INFORMACYJNEGO BIBUŁY:
Przedruki dozwolone, pod warunkiem podania źródła (np. "bibula.com" lub "Serwis Informacyjny BIBUŁA"), i/lub pełnego adresu internetowego: http://www.bibula.com/?p=29383 oraz niedokonywania jakichkolwiek skrótów lub zmian w tekstach i obrazach.


Przedruk materiałów zastrzeżonych przez Autora tekstu źródłowego bądź strony źródłowej, dozwolony jedynie po uzyskaniu stosownej zgody Autora.


Opinie wyrażane w tekstach publikowanych na łamach BIBUŁY są własnością autorów i niekoniecznie muszą odpowiadać opiniom wyrażanym przez Redakcję pisma BIBUŁY oraz Serwis Informacyjny BIBUŁY.


UWAGI, KOMENTARZE:

Wszelkie uwagi odnośnie tekstów, które publikowane były pierwotnie w innych mediach, prosimy kierować pod adresem redakcji źródłowej.
Uwagi do Redakcji BIBUŁY prosimy kierować korzystając z formularza [tutaj]