Benedykt XVI w Hiszpanii potępił aborcję i “małżeństwa” osób tej samej płci

Aktualizacja: 2010-11-8 10:11 am

Podczas ostatniej pielgrzymki do Hiszpanii Ojciec Święty Benedykt XVI bezwzględnie potępił aborcję oraz tzw. małżeństwa pederastów i lesbijek. W homilii wygłoszonej w bazylice św. Rodziny w Barcelonie papież powiedział: – Nierozerwalna miłość mężczyzny i kobiety stanowi najodpowiedniejsze ramy dla rozwoju człowieka od poczęcia, poprzez narodziny, wzrastanie aż do naturalnego końca. Ojciec Święty dodał również: – Kościół sprzeciwia się każdej formie zaprzeczania ludzkiemu życiu i udziela wsparcia wszystkiemu, co popiera naturalny porządek w sferze instytucji rodziny.

Benedykt XVI nie omieszkał w ostrych słowach potępić agresywny sekularyzm hiszpański, który przyrównał do sekularyzmu lat 30. ub. wieku. Tą wypowiedzią naraził się wielu lewicowym komentatorom.

Jak donoszą media, przed budynkiem modernistycznej świątyni, której poświęcenia dokonał papież, zaprojektowanej 128 lat temu przez Antonio Gaudiego, zgromadziła się grupa homoseksualistów, którzy zachowywali się prowokacyjnie.

Hiszpania, niegdyś bastion katolicyzmu, obecnie realizuje program skrajnej laicyzacji. W kraju, w którym 76 proc. obywateli wciąż uważa się za katolików, w tym roku zalegalizowano aborcję na żądanie do 14. tygodnia ciąży już dla dziewcząt szesnastoletnich. W 2005 r. zaakceptowano tzw. małżeństwa homoseksualne. Do szkół wprowadzono skandaliczny program wychowania obywatelskiego, zawierający elementy permisywnej edukacji seksualnej. Organa wymiaru sprawiedliwości nakładają wysokie grzywny na sędziów sprzeciwiających się adopcji dzieci przez homoseksualistów i odmawiają rodzicom prawa do wychowywania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami.

Źródło: TimeLIVE, AS


Poniżej obszerna relacja z pielgrzymki za KAI:

Benedykt XVI w Hiszpanii

Pielgrzymka do Santiago de Compostela z okazji Roku Jubileuszowego Św. Jakuba Apostoła oraz konsekracja kościoła Świętej Rodziny w Barcelonie, monumentalnej świątyni, dzieła genialnego architekta katalońskiego Antonio Gaudiego i symbolu tradycyjnej rodziny katolickiej – były głównymi punktami 18. zagranicznej wizyty apostolskiej Benedykta XVI do Hiszpanii. W Santiago de Compostela Ojciec Święty wezwał Hiszpanię i całą Europę do ożywienia korzeni chrześcijańskich i do budowania swej teraźniejszości i przyszłości na autentycznej prawdzie, wolności i sprawiedliwości. Papież upomniał się także o ochronę i pomoc rodzinie oraz przypomniał, że Kościół sprzeciwia się wszelkim formom odrzucania życia ludzkiego i wspiera porządek naturalny w środowisku rodzinnym.

Benedykt XVI przybył do kraju, gdzie od lat następują niezwykle silne procesy sekularyzacyjne, wspierane przez ustawodawstwo lansowane przez socjalistyczny rząd José Luisa Rodrígueza Zapatero.

W homilii w czasie Mszy św., jaką odprawił na placu Obradoiro w Santiago de Compostela w sobotę, 6 listopada, Benedykt XVI określił mianem tragedii to, że „w Europie, zwłaszcza w XIX wieku, utrwaliło się i upowszechniło przekonanie, że Bóg jest rywalem człowieka i wrogiem jego wolności”. Ubolewał, że „odmawia się Bogu, słońcu inteligencji, sile woli i magnesowi naszych serc, prawa do proponowania tego światła, które rozprasza wszelkie mroki”.

Ojciec Święty wołał: „Europa musi otworzyć się na Boga, wyjść na spotkanie z Nim bez lęku, współpracować z Jego łaską na rzecz tej godności człowieka, jaką odkryły najlepsze tradycje: obok biblijnej, mającej pod tym względem znaczenie podstawowe, również tradycje epoki klasycznej, średniowiecznej i nowożytnej, z których zrodziły się wielkie dzieła filozoficzne i literackie, kulturalne i społeczne Europy”.

Papież tłumaczył, że Bóg i człowiek „objawili się konkretnie i historycznie w Chrystusie. Tego Chrystusa możemy odnaleźć na drogach prowadzących do Composteli”. Znajduje się bowiem na nich krzyż, który „wskazuje drogę na skrzyżowaniach”. – Ten krzyż, najwyższy znak miłości aż do końca, i dlatego będący zarazem darem i przebaczeniem, powinien być gwiazdą przewodnią w nocy czasów – mówił i zaapelował: – O błogosławiony krzyżu, zawsze świeć na ziemiach Europy!

Europa nauki i technologii, Europa cywilizacji i kultury powinna być jednocześnie Europą otwartą na transcendencję i na braterstwo z innymi kontynentami, na Boga żywego i prawdziwego, poczynając od człowieka żywego i prawdziwego. Właśnie to Kościół pragnie przynieść Europie: troskę o Boga i troskę o człowieka, począwszy od zrozumienia, że zarówno jedna jak i druga jest nam dana w Jezusie Chrystusie – stwierdził Benedykt XVI.

Natomiast w trakcie poświęcenie świątyni Świętej Rodziny, 7 listopada w Barcelonie mówił, że „Bóg jest Bogiem pokoju, a nie przemocy, wolności, a nie przymusu, zgody, a nie niezgody”. Zwrócił uwagę, że poświęcenie tej świątyni Świętej Rodziny przypada w czasie, gdy „człowiek usiłuje budować swe życia poza Bogiem, jak gdyby nie miał Mu nic do powiedzenia”. – Gaudí pokazuje nam swym dziełem, że Bóg jest prawdziwą miarą człowieka. Źe tajemnica prawdziwej oryginalności polega, jak mawiał, na powrocie do początku, którym jest Bóg” – powiedział Benedykt XVI.

Podczas lotu z Rzymu do Santiago de Compostela Ojciec Święty zauważył, że Hiszpania dotknięta jest obecnie silnym i agresywnym antyklerykalizmem, nawiązującym do lat trzydziestych XX wieku, okresu, kiedy katolicy byli prześladowani w okresie wojny domowej. Papież zaznaczył, że trudności w myśleniu kategoriami Pisma św. i językiem teologii mają charakter powszechny. Zdaniem Benedykta XVI trudność ta dotyczy zwłaszcza świata zachodniego, naznaczonego sekularyzmem i laickością.

Mówiąc o sytuacji w Europie Ojciec Święty, że każdy z krajów Zachodu przeżywa problemy związane z napięciem między wiarą a laicyzacją na swój sposób. Dotyczy to także w bardzo znacznym stopniu Hiszpanii, która jak stwierdzali na przykład św. Ignacy Loyola i Teresa z Avili była krajem gdzie wiara się rodziła. Obecnie jednak rozwinął się tam silny i agresywny antyklerykalizm, nawiązujący do lat trzydziestych XX wieku, okresu, kiedy katolicy byli prześladowani w okresie wojny domowej.

Chrześcijańskie korzenie

Benedykt XVI przypomniał wielkie dziedzictwo chrześcijańskie i duchowe Hiszpanii, która dała światu całą plejadę wielkich świętych, założycieli i poetów, takich jak Ignacy z Loyoli, Teresa z Avili, Jan od Krzyża, Franciszek Ksawery. Już w przemówieniu powitalnym na lotnisku w Santiago de Compostela nawiązał do wizyty w tym miejscu Jana Pawła II, który w 1982 r ogłosił „Akt Europejski” zawierający tezy o duchowej jedności Europy. Jan Paweł II apelował wtedy: „Stara Europo (…) odnajdź siebie samą! Bądź sobą! Odkryj swoje początki. Tchnij życie w swoje korzenie. Podobnie teraz Benedykt XVI wezwał Hiszpanię i całą Europę do ożywienia korzeni chrześcijańskich i do budowania swej teraźniejszości i planowania swej przyszłości, wychodząc od autentycznej prawdy o człowieku, od wolności, która szanuje tę prawdę i nigdy jej nie rani oraz od sprawiedliwości dla wszystkich, począwszy od najuboższych i bezbronnych”.

„Hiszpanię i Europę zatroskane o potrzeby nie tylko materialne ludzi, lecz także o moralne i społeczne, duchowe i religijne, gdyż wszystkie one są prawdziwymi wymogami człowieka jedynego w swoim rodzaju. Tylko w ten sposób działa się skutecznie, całościowo i owocnie dla jego dobra” – powiedział Ojciec Święty.

Zaznaczył, że pielgrzymujący do grobu św. Jakuba „tworzyli drogę kultury, modlitwy, miłosierdzia i nawrócenia, która przybierała konkretny kształt w kościołach i szpitalach, w schroniskach, mostach i klasztorach”. „W ten sposób Hiszpania i Europa rozwijały oblicze duchowe, naznaczone w niezatarty sposób przez Ewangelię” – podkreślił Benedykt XVI.

Źegnając Hiszpanię na lotnisku w Barcelonie papież podkreślił, że zachowanie i pomnażanie bogatego dziedzictwa duchowego kraju , jest „nie tylko znakiem umiłowania przez kraj swej historii i kultury, ale jest również najlepszym sposobem przekazywania młodemu pokoleniu tych podstawowych wartości, tak potrzebnych do budowy przyszłości zgodnego i solidarnego współistnienia”.

Nawiązując do chrześcijańskiego dziedzictwa papież przypomniał, że „drogi prowadzące z całej Europy do Santiago znacznie różniły się między sobą, każda z własnym językiem i swoją specyfiką, ale wiara była taka sama”. „Istniał wspólny język, Ewangelia Chrystusa. W dowolnym miejscu, pielgrzym mógł się poczuć jak we własnym domu. Ponad różnicami narodowymi, był on świadom, że jest członkiem wielkiej rodziny, do której należeli inni pielgrzymi oraz mieszkańcy, których spotykał na swojej drodze” – mówił papież.

„Niech ta wiara odnajdzie nową siłę na tym kontynencie i przekształci się w źródło inspiracji, powiększając solidarność i służbę względem wszystkich, zwłaszcza grup ludzi i narodów najbardziej potrzebujących” – zaapelował Benedykt XVI.

Rodzina

Odnosząc się pośrednio do obowiązujących w Hiszpanii liberalnego prawa aborcyjnego, ustawy o “małżeństwach” osób tej samej płci i zgodzie na adoptowanie dzieci przez homoseksualistów, projektach legalizacji eutanazji Benedykt XVI przypomniał w kościele Świętej Rodziny o szczególniej potrzebie ochrony i pomocy rodzinie. Podkreślił, że „tylko wielkoduszna i nierozerwalna miłość mężczyzny i kobiety jest skuteczną ramą i podstawą życia ludzkiego w okresie ciąży, narodzin, wzrastania i naturalnego kresu”. – Tylko tam, gdzie istnieją miłość i wierność, rodzi się i trwa prawdziwa wolność – podkreślił.

Ojciec Święty przypomniał, że Kościół opowiada się za takimi środkami gospodarczymi i społecznymi, aby „kobieta znajdowała w ognisku domowym i w pracy swe pełne urzeczywistnienie; aby mężczyzna i kobieta, zawierający małżeństwo i tworzący rodzinę, byli zdecydowanie wspierani przez państwo; aby bronić życia dzieci jako świętego i nienaruszalnego od chwili jego poczęcia; aby rozrodczość cieszyła się godnością, była doceniana i wspierana prawnie, społecznie i ustawodawczo”. – Dlatego Kościół sprzeciwia się wszelkim formom odrzucania życia ludzkiego i popiera to wszystko, co wspiera porządek naturalny w środowisku instytucji rodzinnej – podkreślił Benedykt XVI.

O godności człowieka w kontekście postępów w medycynie mówił Benedykt XVI podczas niedzielnej wizyty w domu Dzieła Dobroczynno-Społecznego Nen Déu (Dzieciątka Jezus) w Barcelonie. – Istota ludzka wymaga więc, aby nowe osiągnięcia technologiczne w dziedzinie medycyny nigdy nie były osiągane kosztem poszanowania życia i godności człowieka, tak aby ci, którzy cierpią na choroby czy zaburzenia umysłowe lub fizycznie mogli zawsze otrzymać tę miłość i troskę, które pozwalają im czuć się docenianymi jako ludzie w ich konkretnych potrzebach – zaznaczył Benedykt XVI

W dobie powszechnie panującego relatywizmu Benedykt XVI wiele miejsca poświęcił relacjom prawdy i wolności, wiary i sztuki. Podczas spotkania w katedrze św. Jakuba w Santiago de Compostela papież wskazał na ścisłe i konieczne powiązanie prawdy i wolności zaznaczył, że uczciwe poszukiwanie prawdy jest warunkiem autentycznej wolności. – Nie można żyć jedną bez drugiej. Kościół, który chce służyć ze wszystkich swych sił osobie ludzkiej i jej godności, służy obydwu, prawdzie i wolności – powiedział Ojciec Święty i przestrzegł, że bez dążenia do prawdy, sprawiedliwości i wolności, człowiek sam by się zagubił.

Konsekracja kościoła Świętej Rodziny była dla Benedykta XVI okazją do wskazania na relacje wiary i sztuki. Twórcę budowanej od 128 lat monumentalnej świątyni Antonio Gaudiego nazwał „genialnym architektem i konsekwentnym chrześcijaninem”. Papież zaznaczył, że kościół Świętej Rodziny jest „widzialnym znakiem niewidzialnego Boga, którego chwałę głoszą te wieże, strzały, wskazujące absolut światła i Tego, który jest Światłem, Wysokością i samym Pięknem”.

Wskazał na inspiracje, którymi kierował się Gaudí jako wierzący i jako architekt czerpiąc je z trzech wielkich ksiąg: z księgi przyrody, księgi Pisma Świętego i księgi Liturgii. – W ten sposób połączył rzeczywistość świata i dzieje zbawienia, takie, jak nam je opisuje Biblia i jak je aktualizuje Liturgia – zaznaczył Benedykt XVI.

Zwrócił uwagę, że Gaudi „współpracował genialnie przy budowie sumienia ludzkiego, zakorzenionego w świecie, otwartego na Boga, rozświetlanego i uświęcanego przez Chrystusa”. – I zrobił coś, co jest jednym z najważniejszych zadań dnia dzisiejszego: przezwyciężył rozłam między świadomością ludzką a świadomością chrześcijańską, między istnieniem na tym świecie doczesnym a otwarciem na życie wieczne, między pięknem rzeczy a Bogiem jako Piękno – powiedział Benedykt XVI i dodał: „Antonio Gaudí uczynił to nie słowami, ale za pomocą kamieni, linii, planów i szczytów”.

Papież przypomniał dalej, że „piękno jest wielką potrzebą człowieka, jest korzeniem, z którego wyrasta pień naszego pokoju i owoce naszej nadziei”. – Piękno jest również objawieniem Boga, gdyż – tak jak On – piękne dzieło jest czystą bezinteresownością, zaprasza do wolności i wykorzenia egoizm – podkreślił.

Rzecznik Stolicy Apostolskiej ks. Federico Lombardi podsumowując wizytę papieża powiedział: – Jeszcze nigdy w czasie swego pontyfikatu Benedykt XVI nie potwierdził tak dobitnie i uroczyście głównego tematu swej Piotrowej posługi, a mianowicie prymatu Boga. Wcześniej ocenił także, że poświęcenie bazyliki Sagrada Familia w Barcelonie było jednym z najważniejszych aktów obecnego pontyfikatu. Poinformował, że arcydzieło Antonio Gaudìego wywarło ogromne wrażenie na Benedykcie XVI.

Była to druga wizyta Benedykta XVI w tym Hiszpanii. Pierwszy raz papież odwiedził ten kraj w lipcu 2006 r. z okazji V Światowego Spotkania Rodzin w Walencji. W przyszłym roku przyjedzie w sierpniu do Madrytu, gdzie w dniach 16-21 sierpnia odbędą się obchody XXVI Światowego Dnia Młodzieży.

Źródło: KAI
Tags: ,

Drukuj Drukuj

 

ZASADY PRZEDRUKU Z SERWISU INFORMACYJNEGO BIBUŁY:
Przedruki dozwolone, pod warunkiem podania źródła (np. "bibula.com" lub "Serwis Informacyjny BIBUŁA"), i/lub pełnego adresu internetowego: http://www.bibula.com/?p=28264 oraz niedokonywania jakichkolwiek skrótów lub zmian w tekstach i obrazach.


Przedruk materiałów zastrzeżonych przez Autora tekstu źródłowego bądź strony źródłowej, dozwolony jedynie po uzyskaniu stosownej zgody Autora.


Opinie wyrażane w tekstach publikowanych na łamach BIBUŁY są własnością autorów i niekoniecznie muszą odpowiadać opiniom wyrażanym przez Redakcję pisma BIBUŁY oraz Serwis Informacyjny BIBUŁY.


UWAGI, KOMENTARZE:

Wszelkie uwagi odnośnie tekstów, które publikowane były pierwotnie w innych mediach, prosimy kierować pod adresem redakcji źródłowej.
Uwagi do Redakcji BIBUŁY prosimy kierować korzystając z formularza [tutaj]