Watykan upomina sektę „Dzieło Aniołów”

Kongregacja Nauki i Wiary ogłosiła list okólny do biskupów, aby uregulować sytuację doktrynalną i kanoniczną stowarzyszenia Opus Angelorum (Dzieło Aniołów). To konsekwencja nieprawidłowości w praktykach religijnych jego członków.

Opus Angelorum została założona przez austriacką gospodynię domową Gabriele Bitterlich, zmarłą w 1978 roku. Twierdziła ona, że zidentyfikowała anioły i demony, które walczą o kontrolę nad istotami ludzkimi. Problem w tym, że są to objawienia nieuznawane przez Kościół.

4 listopada watykański dziennik „L’Osservatore Romano” opublikował list (noszący datę 2 października), który przypomina normy Kongregacji Nauki Wiary z 1983 i 1992 roku. W dużym skrócie mówią one o tym, że kult oddawany aniołom musi być zgodny z nauczaniem Kościoła. Muszą być w nim również przestrzegane obowiązujące w Kościele przepisy liturgiczne, szczególnie dotyczące Eucharystii. Kult taki zatem nie może opierać się na domniemanych objawieniach, które miała otrzymać Bitterlich, ani ich upowszechniać.

Kongregacja stwierdziła w wydanym w 1992 roku dekrecie dotyczącym Opus Angelorum, że Dzieło Aniołów ma podporządkować się doktrynie oraz normom liturgicznym i kanonicznym Kościoła. Jednak pewna grupa członków Dzieła, w szczególności kapłani, którzy odeszli lub zostali wydaleni z Zakonu Kanoników, nie przyjęła norm nałożonych przez władze kościelne i nadal stosuje zabronione praktyki. Ci zaś, którzy zostali, mieli przestrzegać określonych zasad. W praktyce oznaczało to, że członkowie sekty nie będą używali „imion” aniołów, które miała otrzymać w prywatnych objawieniach pani Gabriele Bitterlich. Nie będą o nich nauczać, rozpowszechniać ich i wykorzystywać teorii opartych na tych rzekomych rewelacjach – powiedział kardynał William Levada. – Co więcej, członkom sekty przypomniano o obowiązku ścisłego przestrzegania prawa liturgicznego, szczególnie w odniesieniu do Mszy świętej – dodał cytowany przez BBC kardynał.

Ci zaś członkowie, którzy nie zaakceptowali norm podanych przez Kongregację Doktryny Wiary, chcą teraz odnowić to, czym według nich jest „prawdziwe Opus Angelorum„. Dlatego Kongregacja Nauki Wiary wezwała ordynariuszy do czujności wobec tego typu inicjatyw.

Kongregacja twierdzi, że ma miejsce dyskretna propaganda, która ma na celu prezentowanie Opus Angelorum jako związku pozostającego w pełnej jedności z Kościołem katolickim.

eMBe/Onet.pl/Ekai.pl

Za: Fronda.pl | http://www.fronda.pl/news/czytaj/watykan_upomina_dzielo_aniolow | Watykan upomina Dzieło Aniołów

Skip to content