Kontrola papieska u Legionistów Chrystusa – ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski

Aktualizacja: 2010-10-1 8:28 am

Kilkakrotnie pisałem o problemach Legionistów Chrystusa, prężnie rozwijającego się zgromadzenia, którego założyciel okazał się człowiekiem nieuczciwym. Stolica Apostolska nie zlekceważyła problemu i zarządziła kontrolę, choć przełożeni i protektorzy tego zgromadzenia starali się “zamiatać pod dywan”. Szkoda, że w Polsce – tak w sprawach lustracji, jak i ostatnio wykrytych nadużyć w Komisji Majątkowej – władze kościelne nie reagują w podobny sposób.

Wizytacja apostolska Legionistów Chrystusa

Wizytacja apostolska Legionistów Chrystusa, prowadzona przez 5 biskupów, powołanych do tych zadań przez papieża, trwała od 15 lipca 2009 do końca kwietnia 2010. Miała ona na celu zbadanie i wyjaśnienie faktów obciążających założyciela zgromadzenia, ks. Marciala Maciela Degollado (1920-2008). W maju 2006 Watykan zawiesił go w sprawowaniu publicznych czynności kapłańskich, po oskarżeniach o molestowanie seksualne nieletnich. Po jego śmierci okazało się, że utrzymywał stosunki z pewną kobietą i miał z nią córkę. Dopuszczał się też nadużyć względem kleryków. Mimo to Legioniści Chrystusa idealizowali osobę swego założyciela.

W ciągu ośmiu miesięcy trwania wizytacji biskupi rozmawiali indywidualnie z każdym z ponad tysiąca członków zgromadzenia, poznając ich opinie dotyczące stanu życia wspólnotowego i pracy apostolskiej. Zebrali też wypowiedzi wielu biskupów diecezjalnych, gdzie pracują Legioniści Chrystusa i spotkali się z wieloma członkami ruchu „Regnum Christi”, również założonego przez ks. Degollado.

Legioniści Chrystusa

Zgromadzenie Legionistów Chrystusa, założone w 1941 r., działa obecnie w 22 krajach, głównie w Meksyku i Hiszpanii, a od 1996 także w Polsce. Liczy obecnie ponad 700 księży, 2500 seminarzystów i prowadzi 12 uniwersytetów. Związany ze zgromadzeniem ruch apostolski księży i świeckich Regnum Christi skupia ponad 65 tys. członków.

Doradcy delegata ds. Legionistów Chrystusa

W Watykanie ogłoszono nazwiska czterech doradców, którzy będą pomagać delegatowi papieskiemu dla Zgromadzenia Legionistów Chrystusa abp. Velasio De Paolisowi. Są to księża: Agostino Montan ze Zgromadzenia św. Józefa – wikariusz biskupi ds. życia zakonnego w diecezji rzymskiej, ks. prałat Mario Marchesi – wikariusz generalny diecezji Kremona, o. Gianfranco Ghirlanda SI – były rektor Papieskiego Uniwersytetu Gregoriańskiego i bp Brian Farrell, legionista Chrystusa – sekretarz Papieskiej Rady Popierania Jedności Chrześcijan.

Ponadto hiszpański hierarcha, metropolita Valladolid abp Ricardo Blázquez został mianowany wizytatorem dla związanego ze zgromadzeniem stowarzyszenia „Regnum Christi”.

Delegat apostolski, w myśl dekretu podpisanego 9 lipca br. przez sekretarza stanu kard. Tarcisio Bertonego, ma za zadanie kierować Zgromadzeniem Legionistów Chrystusa w imieniu papieża „przez czas niezbędny do realizacji drogi odnowy i doprowadzenia go do nadzwyczajnej kapituły generalnej, której głównym zadaniem będzie zakończenie rewizji jego konstytucji”. Dekret stanowi ponadto, że doradcy pomagają delegatowi „w pełnieniu jego urzędu, stosownie do okoliczności i możliwości”. Mogą oni otrzymywać zadania szczególne, zwłaszcza w zakresie składania wizyt dotyczących określonych zagadnień. Przy pomocy swych doradców delegat papieski wyodrębnia, omawia i stopniowo wyjaśnia główne tematy w miarę, jak pojawiają się one na drodze, którą ma on przebyć – stwierdza dekret sekretarza stanu.

Abp Velasio De Paolis

75-letni obecnie abp Velasio De Paolis – Włoch ze Zgromadzenia Misjonarzy św. Karola (skalabrynianów) – jest kapłanem od 1961 a biskupem od 21 lutego 2004 r. Początkowo był sekretarzem Najwyższego Trybunału Sygnatury Apostolskiej, a 12 kwietnia 2008 Benedykt XVI mianował go przewodniczącym Prefektury Spraw Gospodarczych Stolicy Apostolskiej, wynosząc go jednocześnie do godności arcybiskupa. Na tym stanowisku zastała go papieska nominacja na delegata dla Zgromadzenia Legionistów Chrystusa. Obowiązki te pełni on równolegle ze swą funkcją kurialną.

Ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski

Tags: ,

Drukuj Drukuj

 

ZASADY PRZEDRUKU Z SERWISU INFORMACYJNEGO BIBUŁY:
Przedruki dozwolone, pod warunkiem podania źródła (np. "bibula.com" lub "Serwis Informacyjny BIBUŁA"), i/lub pełnego adresu internetowego: http://www.bibula.com/?p=26941 oraz niedokonywania jakichkolwiek skrótów lub zmian w tekstach i obrazach.


Przedruk materiałów zastrzeżonych przez Autora tekstu źródłowego bądź strony źródłowej, dozwolony jedynie po uzyskaniu stosownej zgody Autora.


Opinie wyrażane w tekstach publikowanych na łamach BIBUŁY są własnością autorów i niekoniecznie muszą odpowiadać opiniom wyrażanym przez Redakcję pisma BIBUŁY oraz Serwis Informacyjny BIBUŁY.


UWAGI, KOMENTARZE:

Wszelkie uwagi odnośnie tekstów, które publikowane były pierwotnie w innych mediach, prosimy kierować pod adresem redakcji źródłowej.
Uwagi do Redakcji BIBUŁY prosimy kierować korzystając z formularza [tutaj]