Castelgandolfo: papieska audiencja dla prezydenta Izraela

Benedykt XVI przebywa jeszcze w swej letniej rezydencji w Castelgandolfo, 2 września jednak powrócił już do normalnego w ciągu roku rytmu działalności. Program dzisiejszego dnia objął znowu audiencje prywatne, których w ostatnich dwóch miesiącach nie było. Na pierwszej z nich Papież przyjął prezydenta Izraela. Szymon Peres spotkał się wcześniej, również w Pałacu Apostolskim w Castelgandolfo, z kardynałem sekretarzem stanu Tarcisio Bertone, któremu towarzyszył szef watykańskiej dyplomacji, abp Dominique Mamberti.

Podczas rozmów, które, jak stwierdza wydany w Watykanie komunikat, odbyły się w serdecznej atmosferze, przypomniano ubiegłoroczną podróż Benedykta XVI do Ziemi Świętej. Nawiązano do planowanego na 2 września w Waszyngtonie wznowienia bezpośrednich kontaktów izraelsko-palestyńskich. Winno ono pomóc w osiągnięciu porozumienia, które z poszanowaniem słusznych aspiracji obu narodów byłoby w stanie przynieść stały pokój Ziemi Świętej i całemu regionowi. Raz jeszcze potępiono wszelką przemoc i podkreślono konieczność zapewnienia całej tamtejszej ludności lepszych warunków życia. Nie zabrakło odniesienia do dialogu międzyreligijnego i przeglądu sytuacji międzynarodowej. Rozmowy w Castelgandolfo pozwoliły też zająć się relacjami między państwem Izrael a Stolicą Apostolską oraz między władzami państwowymi a miejscowymi wspólnotami katolickimi. Podkreślono szczególne znaczenie obecności tych wspólnot w Ziemi Świętej i ich wkład w dobro społeczeństwa, również przez szkoły katolickie. Wreszcie uwzględniono rezultaty dwustronnej komisji roboczej, wypracowującej od lat porozumienie w kwestiach ekonomicznych, i wyrażono nadzieję na jego rychłe osiągnięcie – czytamy w watykańskim komunikacie.

Rozmowa prezydenta Peresa z Papieżem trwała 40 minut. Ofiarował on Ojcu Świętemu srebrny świecznik, dzieło izraelskiego artysty. Do menory dodał ułożoną przez siebie dedykację: „Jego Świątobliwości Papieżowi Benedyktowi XVI, Pasterzowi, który stara się nas prowadzić ku przestrzeniom błogosławieństwa i pokoju, z wielkim szacunkiem prezydent Izraela Szymon Peres”.

ak/ rv

Za: Radio Waytkańskie | http://www.oecumene.radiovaticana.org/POL/Articolo.asp?c=419707

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Skip to content