Rosja: ku zwrotowi majątku kościelnego

Rosja szykuje się do ustawowego zadośćuczynienia względem Kościołów i związków wyznaniowych, którym w przeszłości komunistyczne władze odebrały własność. Rząd wniósł pod obrady Dumy Państwowej projekt prawa regulującego „Zwrot organizacjom wyznaniowym majątku o charakterze religijnym będącego własnością państwa lub samorządów”.

Zwrot majątku kościelnego do tej pory regulowały przepisy wykonawcze wydawane przez organy rządowe Federacji Rosyjskiej. Wniesiony obecnie projekt uregulowałby prawnie, a nie tylko na poziomie rozporządzeń, zwrot oraz przekazanie w wieczyste użytkowanie majątków i przedmiotów o znaczeniu religijnym, będących formalnie własnością państwową różnych szczebli administracyjnych.

„Ponieważ znaczną część majątku stanowią obiekty czy przedmioty należące do kulturowego dziedzictwa narodowego, nowy projekt prawny postuluje, żeby przekazywanie majątku odbywało się z zachowaniem przepisów dotyczących przedmiotów tegoż dziedzictwa” – czytamy na internetowej stronie rządu Federacji Rosyjskiej. Dotyczy to przedmiotów należących do kolekcji muzealnych, dokumentów archiwalnych i zbiorów bibliotecznych.

W. Raiter, Moskwa

Za: Radio Watykańskie | http://www.oecumene.radiovaticana.org/POL/Articolo.asp?c=411252

Skip to content