Rosja: ku zwrotowi majątku kościelnego

Aktualizacja: 2010-07-27 9:59 pm

Rosja szykuje się do ustawowego zadośćuczynienia względem Kościołów i związków wyznaniowych, którym w przeszłości komunistyczne władze odebrały własność. Rząd wniósł pod obrady Dumy Państwowej projekt prawa regulującego „Zwrot organizacjom wyznaniowym majątku o charakterze religijnym będącego własnością państwa lub samorządów”.

Zwrot majątku kościelnego do tej pory regulowały przepisy wykonawcze wydawane przez organy rządowe Federacji Rosyjskiej. Wniesiony obecnie projekt uregulowałby prawnie, a nie tylko na poziomie rozporządzeń, zwrot oraz przekazanie w wieczyste użytkowanie majątków i przedmiotów o znaczeniu religijnym, będących formalnie własnością państwową różnych szczebli administracyjnych.

„Ponieważ znaczną część majątku stanowią obiekty czy przedmioty należące do kulturowego dziedzictwa narodowego, nowy projekt prawny postuluje, żeby przekazywanie majątku odbywało się z zachowaniem przepisów dotyczących przedmiotów tegoż dziedzictwa” – czytamy na internetowej stronie rządu Federacji Rosyjskiej. Dotyczy to przedmiotów należących do kolekcji muzealnych, dokumentów archiwalnych i zbiorów bibliotecznych.

W. Raiter, Moskwa

Tags: ,

Drukuj Drukuj

 

ZASADY PRZEDRUKU Z SERWISU INFORMACYJNEGO BIBUŁY:
Przedruki dozwolone, pod warunkiem podania źródła (np. "bibula.com" lub "Serwis Informacyjny BIBUŁA"), i/lub pełnego adresu internetowego: http://www.bibula.com/?p=24851 oraz niedokonywania jakichkolwiek skrótów lub zmian w tekstach i obrazach.


Przedruk materiałów zastrzeżonych przez Autora tekstu źródłowego bądź strony źródłowej, dozwolony jedynie po uzyskaniu stosownej zgody Autora.


Opinie wyrażane w tekstach publikowanych na łamach BIBUŁY są własnością autorów i niekoniecznie muszą odpowiadać opiniom wyrażanym przez Redakcję pisma BIBUŁY oraz Serwis Informacyjny BIBUŁY.


UWAGI, KOMENTARZE:

Wszelkie uwagi odnośnie tekstów, które publikowane były pierwotnie w innych mediach, prosimy kierować pod adresem redakcji źródłowej.
Uwagi do Redakcji BIBUŁY prosimy kierować korzystając z formularza [tutaj]