Odebrać ordery agentom – Mirosław Orzechowski

Aktualizacja: 2008-09-5 10:07 am

Trwa dyskusja publiczna o katalogu nazwisk osób pokrzywdzonych przez komunistyczny aparat bezpieczeństwa, publikowanym przez Instytut Pamięci Narodowej. Wielu Polaków zaskoczonych jest nieobecnością w tym wykazie nazwisk osób, wiązanych dotąd z czynną walką z komunistycznym państwem.

Nieprzyznanie statusu „pokrzywdzonego”  osobie represjonowanej przez komunistyczną bezpiekę może świadczyć, że osoba taka, w jakimś okresie życia współpracowała z komunistycznym aparatem bezpieczeństwa. Równolegle pamiętamy, że wiele osób nieobecnych w katalogu pokrzywdzonych została w dalszej czy bliższej przeszłości uhonorowana orderami i odznaczeniami niepodległego Państwa Polskiego.

Gdyby się okazało, że ktokolwiek z tych osób miał w przeszłości powiązanie ze służbami bezpieczeństwa komunistycznego państwa byłaby to okoliczność gorsząca, bo kto w jakimkolwiek momencie życia podjął współpracę z komunistyczną bezpieką, nie powinien być dekorowany narodowymi Orderami i Odznaczeniami. Kapituły Orderu Orła Białego, Orderu Wojennego Virtuti Militari, Orderu Odrodzenia Polski i Orderu Krzyża Wojskowego stoją na straży honoru orderu, a ujmą dla honoru Orderu byłoby, gdyby został on przyznany osobie niegodnej.

Apeluję do Pana Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Lecha Kaczyńskiego o:

      1)  przeprowadzenie weryfikacji osób odznaczonych Orderami i Odznaczeniami w wolnej Polsce; sprawdzenie w porozumieniu z Instytutem Pamięci Narodowej, czy osoba udekorowana miała związki ze służbami bezpieczeństwa PRL. Jeśli taka sytuacja miałaby miejsce – wzywam Pana Prezydenta o wszczęcie procedury odbierania Orderów i Odznaczeń w udokumentowanych przypadkach.
      2) inicjatywę legislacyjną Prezydenta RP, która zapobiegnie w przyszłości dekorowania Orderami i Odznaczeniami osób, które miały związki z komunistycznym aparatem bezpieczeństwa.

Mirosław Orzechowski

Tags: , ,

Drukuj Drukuj

 

ZASADY PRZEDRUKU Z SERWISU INFORMACYJNEGO BIBUŁY:
Przedruki dozwolone, pod warunkiem podania źródła (np. "bibula.com" lub "Serwis Informacyjny BIBUŁA"), i/lub pełnego adresu internetowego: http://www.bibula.com/?p=2463 oraz niedokonywania jakichkolwiek skrótów lub zmian w tekstach i obrazach.


Przedruk materiałów zastrzeżonych przez Autora tekstu źródłowego bądź strony źródłowej, dozwolony jedynie po uzyskaniu stosownej zgody Autora.


Opinie wyrażane w tekstach publikowanych na łamach BIBUŁY są własnością autorów i niekoniecznie muszą odpowiadać opiniom wyrażanym przez Redakcję pisma BIBUŁY oraz Serwis Informacyjny BIBUŁY.


UWAGI, KOMENTARZE:

Wszelkie uwagi odnośnie tekstów, które publikowane były pierwotnie w innych mediach, prosimy kierować pod adresem redakcji źródłowej.
Uwagi do Redakcji BIBUŁY prosimy kierować korzystając z formularza [tutaj]