Gospodarze Sanktuarium w Licheniu odmówili odprawienia Mszy trydenckiej

W dniu dzisiejszym w imieniu Stowarzyszenia Unum Principium oraz Konfraterni Pro Polonia w sekretariacie Konferencji Episkopatu Polski złożyliśmy dokument skierowany do Komisji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów…

Bydgoszcz, 27 sierpnia 2008 r.

W dniu dzisiejszym w imieniu Stowarzyszenia Unum Principium oraz Konfraterni Pro Polonia w sekretariacie Konferencji Episkopatu Polski złożyliśmy dokument skierowany do Komisji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, w którym prosimy o ustanowienie duszpasterza dla środowisk Tradycji katolickiej w Polsce.

W dokumencie sygnalizujemy, że wbrew wskazaniom Ojca Świętego Benedykta XVI wciąż spotykamy się z niezrozumieniem i wręcz złą wolą wielu kapłanów. Wspominamy, że w ostatnich dniach –  jako organizatorzy przyszłorocznych II Spotkań Pokolenia Summorum Pontificum – niechęci takiej doświadczyliśmy również my sami. Gospodarze Sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej, z którymi czyniliśmy wstępne ustalenia dotyczące tego przedsięwzięcia, odmówili nam zorganizowania celebracji Eucharystii według Mszału Rzymskiego z 1962 roku w Bazylice Najświętszej Maryi Panny Licheńskiej. Pretekstem do odmowy była mała popularność tej formy duchowości w Kościele powszechnym.

Piszemy także, że podobnych przykładów jest wiele i można by je mnożyć: Takie doświadczenia budzą w środowiskach wiernych Tradycji katolickiej uzasadnione rozgoryczenie, żal, a nawet poczucie opuszczenia przez Kościół hierarchiczny. Upośledzeniu ulega przez to realizacja stawianych przez nas celów apostolskich, a także gorliwość chrześcijańska wielu wiernych. Zdarza się, że za wzór lokalnego Kościoła zaczynają oni postrzegać działalność Bractwa św. Piusa X, będącego w sporze ze Stolicą Apostolską.

Przywołujemy nasze spotkanie w Mogilnie: Jednym z dokumentów przyjętych przez uczestników I Spotkań Pokolenia Summorum Pontificum był apel o integrację naszych  środowisk. Ten apel, poparty niniejszą pokorną prośbą o otoczenie nas opieką duszpasterską w formule ogólnopolskiej, przedkładamy na ręce Komisji (…). Naszym pragnieniem jest bowiem możliwość pozostawania w ciągłości z hierarchią kościelną reprezentowaną poprzez ustanowionego dla nas duszpasterza.

Gospodarze Sanktuarium w Licheniu odmówili odprawienia Mszy Trydenckiej
Marian Brudzyński
Krzysztof Zagozda

 


 

KOMENTARZ BIBUŁY:Zdarza się, że za wzór lokalnego Kościoła zaczynają oni postrzegać działalność Bractwa św. Piusa X, będącego w sporze ze Stolicą Apostolską.” – słuszne spostrzeżenie autorów apelu oraz chyba zdrowa reakcja środowisk tradycjonalistycznych, tak bardzo znienawidzonych przez modernistów w sutannach (przepraszam, to niemodne – w spodniach).

 


 

Skip to content