Biskupi języka portugalskiego o nowych formach korupcji

Biskupi krajów języka portugalskiego ostrzegają przed nowymi formami korupcji i bezprawnego przywłaszczania dóbr. Przedstawiciele dziewięciu episkopatów obradowali na Wyspie Świętego Tomasza na temat walki z nędzą (3-9 lipca). Zwrócili przy tym uwagę na nowe przyczyny ubożenia społeczeństw, jak handel narkotykami, przemyt ludzi i ogólny brak szacunku do życia. Za tym stanem rzeczy stoi często interes nielicznych, którzy uzurpują sobie coraz większy wpływ w sferze politycznej i ekonomicznej, ze szkodą dla ubogich. Towarzyszy temu słabnięcie życia obywatelskiego i jego instytucji.

Wymaga to od Kościoła nowego zaangażowania w przygotowanie, tak techniczne, jak etyczne, ludzi, dzięki którym możliwa byłaby przemiana niesprawiedliwych struktur – uważają przedstawiciele episkopatów krajów języka portugalskiego. Inny postulat, to działania formacyjne obliczone na przemianę mentalności i większą aktywizację środowisk, będących zazwyczaj wyłącznie beneficjentami polityki społecznej. Uczestnicy spotkania w Zatoce Gwinejskiej uznali także za wskazane odnowienie instytucjonalnych relacji między Kościołem a państwem. Zaapelowali również do przywódców Unii Europejskiej o wywiązanie się z obietnicy przeznaczania na walkę z ubóstwem 0,7 proc. dochodu narodowego.

tc/ ecclesia

Za: Radio Watykańskie | http://www.oecumene.radiovaticana.org/POL/Articolo.asp?c=407296

Skip to content