Niemcy, nie macie moralnego prawa sądzić Polaków!

List Otwarty do Ministra Sprawiedliwości w sprawie przebiegu procesu członków Obozu Narodowo-Radykalnego.

Za moralnie wątpliwe uznajemy dopuszczenie do sytuacji, w której formalni przedstawiciele narodu napiętnowanego ideologią nazistowską i odpowiedzialnego za gehennę II wojny światowej będą dowodzić związków polskiego ruchu narodowego – tak zasłużonego w walce z hitleryzmem i komunizmem – z jakąkolwiek doktryną totalitarną.

 

Warszawa, 8 sierpnia 2008 r.

Minister Sprawiedliwości
Zbigniew Ćwiąkalski
Al. Ujazdowskie 11
00-950 Warszawa


List Otwarty

Szanowny Panie Ministrze!

Środowisko „Odpowiedzialność i Czyn” – skupione wokół Portalu ProPolonia.pl – wyraża głębokie zaniepokojenie przebiegiem rozprawy toczącej się przed Sądem Rejonowym w Strzelcach Opolskich, a której przedmiotem jest rzekome propagowanie faszyzmu przez członków Obozu Narodowo-Radykalnego.

Nasze wątpliwości budzi przede wszystkim fakt przyznania przez sąd funkcji oskarżyciela posiłkowego przedstawicielom mniejszości niemieckiej. Nie znajdujemy dla tej decyzji żadnego merytorycznego uzasadnienia. Polski kodeks postępowania karnego jednoznacznie stanowi, że instytucja oskarżyciela posiłkowego przysługuje wyłącznie osobom pokrzywdzonym przez czyny będące przedmiotem procesu sądowego. Za moralnie wątpliwe uznajemy dopuszczenie do sytuacji, w której formalni przedstawiciele narodu napiętnowanego ideologią nazistowską i odpowiedzialnego za gehennę II wojny światowej będą dowodzić związków polskiego ruchu narodowego – tak zasłużonego w walce z hitleryzmem i komunizmem – z jakąkolwiek doktryną totalitarną.

Nie potrafimy również znaleźć wytłumaczenia dla postawy sędziego przewodniczącego rozprawie, który za niestosowne wobec sytuacji i miejsca uznał hasło „Śląsk Opolski zawsze polski” widniejące na koszulce jednego z oskarżonych. Nie zawiera ono treści niezgodnych z prawem: nieprawdziwych, obelżywych, obscenicznych ani rasistowskich. Wyrasta natomiast z tradycji powstań śląskich i wyraża niezmienną polską rację stanu.

Panie Ministrze! Rzeczony proces jest przedmiotem uwagi całego społeczeństwa. Jakiekolwiek podejrzenia co do zasady pełnej przejrzystości jego przebiegu oraz bezstronności sądu mogą położyć się cieniem nie tylko na postrzeganiu przez Polaków całego systemu sądowniczego, ale i wszystkich organów aparatu państwowego. Nie wolno dopuścić do tego, by proces ten nabrał znamion politycznego, wymierzonego w tych, którzy opowiadają się za polskością Śląska Opolskiego. Byłby to dla nas wszystkich zły sygnał w kontekscie uaktywniania się żywiołów niemieckich i ruchów separatystycznych na całym Śląsku.

W imieniu środowiska „Odpowiedzialność i Czyn”

Marian Brudzyński Krzysztof Zagozda

 

Za: ProPolonia.pl | nacjonalista.org

Skip to content