8 sierpnia, 2008

Niemcy, nie macie moralnego prawa sądzić Polaków!

List Otwarty do Ministra Sprawiedliwości w sprawie przebiegu procesu członków Obozu Narodowo-Radykalnego. „Za moralnie wątpliwe uznajemy dopuszczenie do sytuacji, w której formalni przedstawiciele narodu napiętnowanego
Skip to content