Zastraszające wyniki akceptacji przez Polaków imigracji murzyńskiej

Aktualizacja: 2010-06-24 2:43 pm

“Zaledwie 25 procent Polaków jest pozytywnie nastawionych do imigracji Afrykańczyków do Polski” – stwierdza Polskie Radio powołując się na wyniki sondażu, jaki przeprowadziła pracownia SMG/KRC dla fundacji Afryka Inaczej.

Jak twierdzi Paweł Duński z pracowni SMG/KRC “nasz negatywny stosunek wynika bardziej z niewiedzy”, i że “nie można powiedzieć, że Polacy są rasistami”.

Sondaż pokazał również, że prawie 62 procent Polaków nie jest przeciwna temu, by Afrykańczyk był ich lekarzem, a ponad 60 procent akceptuje Afrykańczyków jako nauczyciela, sąsiada lub kolegę z pracy.

Socjotechnika w służbie multi-kulti

W ramach oswajania Polaków z napływem obcych kulturowo imigrantów i walką z tzw. ksenofobią i rasizmem, Polskie Radio w powyższym komunikacie oraz szeroka gama tzw. organizacji pozarządowych, najczęściej finansowanych z lewackich źródeł, dopuszcza się manipulacji słownej, gdyż w kraju kulturowo, religijnie, etnicznie i rasowo homogenicznym jakim jest współczesna Polska, wynik aż 1/4 Polaków opowiadających się za obcą imigracją jest zastraszająco wysoki. Jeśli wyniki przeprowadzonego sondażu są prawdziwe i aż 60 procent Polaków nie widzi niczego złego aby Afrykańczyk (czytaj: Murzyn, ponieważ chodzi o rasowe postrzeganie czarnoskórych, a nie ich region pochodzenia), był ich sąsiadem, oznacza to całkiem udany wynik eksperymentu socjotechnicznego przeprowadzanego na Polakach, którzy tym samym zatracają poczucie swojej odrębności kulturowej.

Według badań empirycznych przeprowadzonych w Stanach Zjednoczonych na przykładzie dziesiątków tysięcy miast i miasteczek, zamieszkanych głównie przez etniczne białe grupy (Irlandczyków, Niemców, Włochów, Polaków, etc.), napływ już 31% czarnoskórych sąsiadów do okolicy, wyzwala masową emigrację białych obawiających się wzrostu wskaźników przestępstw oraz spadku wartości rynkowej domów. Eksperyment likwidacji silnych etnicznie i religijnie skupisk w Stanach Zjednoczonych przeprowadzono w latach 1960-70.  Rozbicie związków społecznych było celem m.in. grup żydowskich. Jak powiedział Leonard Glickman, prezydent Hebrew Immigration Aid Society: “Im bardziej amerykańskie społeczeństwo jest zdywersyfikowane, tym bezpieczniej dla Żydów.”

Wiele wskazuje na to, że przygotowuje się grunt do przeprowadzenia podobnych masowych eksperymentów socjotechnicznych w Polsce. Celowi temu służą np. programy telewizyjne, w których kreuje się na głównych, zawsze pozytywnych bohaterów, Murzynów, a czarnoskóre, lub inne rasowo, dziecko obowiązkowo uczestniczy w programach dla dzieci.

Za: Polskie Radio -- [Org. tytuł: « Polacy niechętni afrykańskiej imigracji »]
Tags:

Drukuj Drukuj

 

ZASADY PRZEDRUKU Z SERWISU INFORMACYJNEGO BIBUŁY:
Przedruki dozwolone, pod warunkiem podania źródła (np. "bibula.com" lub "Serwis Informacyjny BIBUŁA"), i/lub pełnego adresu internetowego: http://www.bibula.com/?p=23317 oraz niedokonywania jakichkolwiek skrótów lub zmian w tekstach i obrazach.


Przedruk materiałów zastrzeżonych przez Autora tekstu źródłowego bądź strony źródłowej, dozwolony jedynie po uzyskaniu stosownej zgody Autora.


Opinie wyrażane w tekstach publikowanych na łamach BIBUŁY są własnością autorów i niekoniecznie muszą odpowiadać opiniom wyrażanym przez Redakcję pisma BIBUŁY oraz Serwis Informacyjny BIBUŁY.


UWAGI, KOMENTARZE:

Wszelkie uwagi odnośnie tekstów, które publikowane były pierwotnie w innych mediach, prosimy kierować pod adresem redakcji źródłowej.
Uwagi do Redakcji BIBUŁY prosimy kierować korzystając z formularza [tutaj]