Dlaczego Kaczyński? – Marek Jurek

Aktualizacja: 2010-06-23 11:37 am

Swoje poglądy na temat zadań i odpowiedzialności Państwa Polskiego przedstawiłem już w pierwszej turze, przeciwstawiając się również kandydatom, którzy weszli do drugiej tury. Teraz będziemy wybierać spośród nich. Popieram Jarosława Kaczyńskiego, bo jego założenie „asertywnej polityki zagranicznej” daje większą szansę realizacji polskiej racji stanu. Będzie zapewne kontynuował politykę wschodnią śp. Lecha Kaczyńskiego, co odpowiada zasadniczemu nakazowi polityki polskiej: umocnienia zmian, które powstały na Wschodzie po rozpadzie ZSSR. Zapewne też mniej będzie spieszył się do strefy euro niż Bronisław Komorowski, co daje pewne pole działania siłom, które będą bronić waluty narodowej. Zwraca się do wyborców katolickich – co będzie w pewnym stopniu wiązać jego politykę, o ile oczywiście liderzy opinii katolickiej popierający PiS będą bardziej wymagający niż dziś (teraz na nich spada w decydującym stopniu odpowiedzialność za realizację w polskiej polityce zasad cywilizacji chrześcijańskiej).

Ten wybór solidarności i odpowiedzialności w żadnym wypadku nie oznacza natomiast ani poparcia dla PiS jako partii (bo opinia chrześcijańska – dla wypełnienia swej odpowiedzialności, nie przeżycia emocji – potrzebuje samodzielnej reprezentacji politycznej), ani tym bardziej usprawiedliwienia polityki konwergencji z SLD (która, niestety, nie różni obu kandydatów drugiej tury).

Marek Jurek

Tags: ,

Drukuj Drukuj

 

ZASADY PRZEDRUKU Z SERWISU INFORMACYJNEGO BIBUŁY:
Przedruki dozwolone, pod warunkiem podania źródła (np. "bibula.com" lub "Serwis Informacyjny BIBUŁA"), i/lub pełnego adresu internetowego: http://www.bibula.com/?p=23245 oraz niedokonywania jakichkolwiek skrótów lub zmian w tekstach i obrazach.


Przedruk materiałów zastrzeżonych przez Autora tekstu źródłowego bądź strony źródłowej, dozwolony jedynie po uzyskaniu stosownej zgody Autora.


Opinie wyrażane w tekstach publikowanych na łamach BIBUŁY są własnością autorów i niekoniecznie muszą odpowiadać opiniom wyrażanym przez Redakcję pisma BIBUŁY oraz Serwis Informacyjny BIBUŁY.


UWAGI, KOMENTARZE:

Wszelkie uwagi odnośnie tekstów, które publikowane były pierwotnie w innych mediach, prosimy kierować pod adresem redakcji źródłowej.
Uwagi do Redakcji BIBUŁY prosimy kierować korzystając z formularza [tutaj]