„Dla izraelskich żołnierzy byłam zwierzęciem” – talmudyczna lekcja dla aktywistów Flotylli Wolności

„Dla izraelskich żołnierzy byłam zwierzęciem” – mówi pani Ewa Jasiewicz, Polka urodzona i mieszkająca w Wielkiej Brytanii, aktywistka Ruchu na rzecz Wolnej Gazy, która była na pokładzie jednego ze statków Flotylli Wolności zaatakowanej przez izraelskich komandosów. Opowiada ona w wywiadzie dla Rzeczpospolitej cały przebieg napadu na konwój, a później aresztowanie aktywistów, przesłuchania i wreszcie – ich deportację.

Jasiewicz, która płynęła na statku Challenger opisuje jak komandosi próbowali dostać się na pokład z łódek, jednak aktywiści polewali ich wodą i zrzucali na nich śmieci. Wściekli komandosi zaczęli więc strzelać, najpierw kulami gumowymi, lecz później rozpoczął się desant z helikoptera i strzały z ostrej amunicji na płynącym obok statek Mavi Marmara. Zrzucono na pokład granaty hukowe i dymne, po czym komandosi wtargnęli na pokład. „Zachowywali się niezwykle brutalnie i chamsko.” – mówi Jasiesicz. „Mnie szarpali i wyzywali: 'You fucking bitch’, 'We will kill you’, 'Shut the fuck up!’. (Poza 'Zabijemy was!’, nie będziemy tłumaczyć innych wyzwisk…). Jeden z „dzielnych komandosów” nadepnął jej buciorem na twarz.

Po ściągnięciu siłą z pokładu, rozpoczęły się przesłuchania, a potem deportacja do Turcji. „Przez cały czas czuliśmy straszliwą nienawiść izraelskich żołnierzy.” – wspomina działaczka. „Na lotnisku żołnierki szydziły ze mnie i mnie wyzywały. 'Won z naszego kraju!’ – krzyczały. Zapytałam jedną z nich, dlaczego traktują nas jak zwierzęta. „Wy jesteście zwierzętami!” – krzyknęła. Wszystko to było bardzo nieprzyjemne. Niestety zostałam również okradziona. Odebrano mi telefony i inne rzeczy osobiste. Izraelczycy traktowali nas tak jak od 60 lat traktują Palestyńczyków! Dla nas to trwało kilka dni, dla Palestyńczyków to koszmarna codzienność. Upokorzenia, pobicia i zabójstwa.” – mówi Ewa Jasiewicz.

Pani Jasiewicz była świadkiem prawdziwej nienawiści wpajanej od dziecka każdemu Żydowi kształconemu na Talmudzie. To właśnie z tej księgi – najbardziej rasistowskiej księgi spisanej ludzką ręką – wzięło się praktyczne zastosowanie nienawiści do każdego kto nie zgadza się z ideologią ponad-ludzi tych, którzy nazywają siebie „wybrańcami Boga”.

Żydowski fanatyzm

Żydowski fanatyzm religijny zespolony z obłąkaną rasistowską ideologią wypływa od czasu do czasu na medialną powierzchnię ukazując prawdziwe oblicze judaizmu. W najbardziej poczytnym piśmie żydowskim wydawanym w Stanach Zjednoczonych – Jewish Week (wydanie z 26 kwietnia 1996), rabin Yitzhak Ginsburg z sekty Chabad-Lubavitch powiedział szczerze czym tak naprawdę kieruje się rasistowska ideologia żydowska:

„Dusze nie-Żydów (gentiles) są kompletnie innego i niższego rzędu. Są one całkowicie diabelskie i nie mają jakichkolwiek wartości i możliwości odkupieńczych. [..] Jeśli pojedyncza komórka pochodząca z ciała Żyda posiada w sobie boskość, jest częścią Boga, to każdy łańcuch DNA [z komórki ciała Żyda] jest częścią Boga. Wobec tego, w żydowskim DNA jest coś specjalnego.[…]

Jeśli Żyd potrzebuje wątroby, czy można wziąć ją od przechodzącego obok nie-Żyda, aby ocalić Żyda? Tora prawdopodobnie by na to pozwoliła [bowiem] życie Żyda ma nieskończoną wartość. Jest coś nieskończenie bardziej świętego i unikalnego w życiu Żyda niż w życiu nie-Żyda”.

Obok mnóstwa przykładów z Talmudu – rasistowskiej księgi ukazującej pychę grupy Ãœbermensch – założyciele ruchu Chabad-Lubavitch, określanej dziś jako „największa na świecie żydowska organizacja edukacyjna”, rozwijają te myśli. Oto rabin Shenur Zalman nazywa nie tylko chrześcijan, ale i nie-chrześcijan, czyli wszystkich oprócz Żydów: „śmieciami, odpadkami Boga” (”supernal refuse„) – oczywiście w najgorszym znaczeniu tego określenia. Cytowany powyżej rabin Ginsburg nie wymyśla zatem nic nowego, a jedynie powtarza słowa rabina Zalmana.

„Materiał, z którego stworzono nie-Żydów pochodzi z odpadów boskich. W rzeczywistości, oni sami pochodzą ze śmieci (odpadów), a to że jest ich znacznie więcej niż Żydów, jest potwierdzeniem tego, gdyż przecież ilość odpadów jest zawsze większa niż liczba ziaren. […] Wszyscy Żydzi są naturalnie dobrzy, a nie-Żydzi – naturalnie niedobrzy.”

W listopadzie ubiegłego roku Główny Rabin tak zwanych „Izraelskich Sił Obronnych”, generał brygady rabin Avichai Rontzki, w przemówieniu do kandydatów do wojska podczas zajęć  o religii żydowskiej i uroczystości wprowadzenia nowych zwojów Tory do szkoły powiedział, że żołnierz, który „ukazuje miłosierdzie” wrogowi podczas wojny, będzie „potępiony”.

Rabin Rontzki powiedział jedynie to co jest kwintesencją żydowskiego szowinizmu, fanatyzmu i rasizmu.  Powszechna nienawiść Żydów do nie-Żydów, mająca swe korzenie w talmudycznym postrzeganiu świata i szowiniźmie syjonistycznym, ukazana została też w książce rabina Yitzak Shapiro, pt „Królewska Tora”, w której rabin nawołuje do zabijania gojów, jeśli naruszają oni któryś z tzw.  „przykazań Tory”, poddanych oczywiście swoistej interpretacji przez rabinów. Rabin Shapiro nie upatruje w morderstwie gojów niczego złego i posługuje się w celu poparcia tego wezwania cytatami z Tory i Talmudu. Odpowiednio interpretowana Tora oraz Talmud, pełne są cytatów ukazujących nienawiść Żydów do nie-żydowskiego świata, z nawoływaniem do zabijania nie-Żydów.

W czerwcu ubr. rabin Manis Friedman, inny prominentny przedstawiciel sekty Chabad-Lubawicz, zasłynął szczerością w wywiadzie dla poczytnego żydowskiego miesięcznika Moment mówiąc, iż:

„Jedyną drogą prowadzenia wojny w sposób moralny jest droga żydowska: niszczyć miejsca święte. Zabijać mężczyzn, kobiety i dzieci.”

Wypowiedź rabina Manis Friedmana, głównego rabina izraelskiej armii i niemal wszystkich innych rabinów – choć nie wszyscy skłonni są wypowiadać swoje credo głośno –  stanowią kwintesencję celów, wizji i programu judaizmu, religii stworzonej przez chorego z nienawiści człowieka, sprzeciwiającego się wezwaniu Chrystusa do pójścia za Nim.

To co spotkało działaczy – bez względu na ich wyznanie czy przekonania – próbujących przynieść humanitarną pomoc cierpiącym od lat pod okupacją izraelską Palestyńczykom, jest kolejnym przykładem niebezpieczeństwa dla ludzkości ze strony syjonistycznego państwa Izrael i ideologii, którą wpaja się tam od dziecka.

  • Wywiad dla Rzeczpospolitej [link]

Opracowanie: WWW.BIBULA.COM na podstawie: Rzeczpospolita | http://www.rp.pl/artykul/107684,491247.html | Dla izraelskich żołnierzy byłam „zwierzęciem”

Skip to content