Kolejna próba negacji katyńskiej zbrodni

Aktualizacja: 2010-06-8 3:12 pm

Rosyjscy komuniści po raz kolejny próbują zanegować zbrodnię katyńską. Tym razem usiłują dowieść, że w rosyjskich archiwach znalazło się wiele fałszywych dokumentów świadczących o odpowiedzialności ówczesnych radzieckich władz i NKWD za rozstrzelanie polskich oficerów.

Deputowany Wiktor Iljuchin na stronie internetowej Komunistycznej Partii Rosyjskiej Federacji twierdzi, że spotkał się z człowiekiem, który działał na początku lat 90. w grupie fałszerzy archiwalnych dokumentów. Według informacji uzyskanych przez Iljuchina od człowieka, którego nazwiska nie ujawnił, dokumenty do sfałszowania – w tym dotyczące Katynia – mieli dostarczać ludzie z otoczenia prezydenta Borysa Jelcyna.

Według informacji uzyskanych przez Iljuchina od człowieka – którego nazwiska nie ujawnił – do “archiwów Federacji Rosyjskiej wniesiono setki tysięcy stron fałszywych dokumentów. W rzeczywistości już nie ma zaufania do tych archiwów”.
Tymczasem profesor Mariusz Wołos – dyrektor Stacji Naukowej Polskiej Akademii Nauk w Rosji, nawiązując do stwierdzeń deputowanego Iljuchina, mówi, że przeciwnicy prawdy historycznej najwyraźniej boją się dalszego ujawniania dokumentów dotyczących zbrodni katyńskiej i innych zbrodni dokonywanych przez reżim stalinowski. Działanie deputowanego Iljuchina określił mianem “ruchu na wyprzedzenie”.

Zdaniem polskiego historyka twierdzenia Iljuchina mogą też być elementem walki z przeciwnikami politycznymi komunistycznego deputowanego.

Tags: , ,

Drukuj Drukuj

 

ZASADY PRZEDRUKU Z SERWISU INFORMACYJNEGO BIBUŁY:
Przedruki dozwolone, pod warunkiem podania źródła (np. "bibula.com" lub "Serwis Informacyjny BIBUŁA"), i/lub pełnego adresu internetowego: http://www.bibula.com/?p=22718 oraz niedokonywania jakichkolwiek skrótów lub zmian w tekstach i obrazach.


Przedruk materiałów zastrzeżonych przez Autora tekstu źródłowego bądź strony źródłowej, dozwolony jedynie po uzyskaniu stosownej zgody Autora.


Opinie wyrażane w tekstach publikowanych na łamach BIBUŁY są własnością autorów i niekoniecznie muszą odpowiadać opiniom wyrażanym przez Redakcję pisma BIBUŁY oraz Serwis Informacyjny BIBUŁY.


UWAGI, KOMENTARZE:

Wszelkie uwagi odnośnie tekstów, które publikowane były pierwotnie w innych mediach, prosimy kierować pod adresem redakcji źródłowej.
Uwagi do Redakcji BIBUŁY prosimy kierować korzystając z formularza [tutaj]