List Apostolski Benedykta XVI nadający ks. Jerzemu Popiełuszce godność błogosławionego

Aktualizacja: 2010-06-7 8:13 pm

Spełniając życzenie naszego brata
Kazimierza Nycza,
Arcybiskupa Warszawskiego,
jak również wielu innych braci w biskupstwie
oraz licznych wiernych,
za radą Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych,
naszą władzą Apostolską zezwalamy,
aby odtąd Czcigodnemu Słudze Bożemu
Jerzemu Popiełuszce, prezbiterowi i męczennikowi,
wytrwałemu i niestrudzonemu świadkowi Chrystusa,
który zwyciężył zło dobrem aż do przelania krwi,
przysługiwał tytuł błogosławionego
i aby jego święto obchodzono corocznie
19 października
w dniu jego narodzin dla nieba,
w miejscach i w sposób określony przez prawo.
W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.

Dano w Rzymie, u Świętego Piotra, dnia trzeciego maja, w uroczystość Królowej Polski, Roku Pańskiego dwa tysiące dziesiątego, w szóstym roku Naszego Pontyfikatu.

Papież Benedykt XVI

Tags:

Drukuj Drukuj

 

ZASADY PRZEDRUKU Z SERWISU INFORMACYJNEGO BIBUŁY:
Przedruki dozwolone, pod warunkiem podania źródła (np. "bibula.com" lub "Serwis Informacyjny BIBUŁA"), i/lub pełnego adresu internetowego: http://www.bibula.com/?p=22671 oraz niedokonywania jakichkolwiek skrótów lub zmian w tekstach i obrazach.


Przedruk materiałów zastrzeżonych przez Autora tekstu źródłowego bądź strony źródłowej, dozwolony jedynie po uzyskaniu stosownej zgody Autora.


Opinie wyrażane w tekstach publikowanych na łamach BIBUŁY są własnością autorów i niekoniecznie muszą odpowiadać opiniom wyrażanym przez Redakcję pisma BIBUŁY oraz Serwis Informacyjny BIBUŁY.


UWAGI, KOMENTARZE:

Wszelkie uwagi odnośnie tekstów, które publikowane były pierwotnie w innych mediach, prosimy kierować pod adresem redakcji źródłowej.
Uwagi do Redakcji BIBUŁY prosimy kierować korzystając z formularza [tutaj]