Zdumiewający “List gratulacyjny” za morderstwa komandosów izraelskich

Aktualizacja: 2010-06-1 9:12 pm

Publikujemy poniżej “List gratulacyjny” przesłany na ręce Ambasadora Izraela w Polsce, od Zarządu “Organizacji Monarchistów Polskich – Oddział Lublin”. W pierwszym momencie sądziliśmy, że chodzi o jakiś rodzaj sarkazmu z akcji komandosów izraelskich, lecz treść listu jest wyraźna: chodzi o autentyczne gratulacje dla zbrodniczych działań izraelskiej armii, zabiającej z zimną krwią niewinne osoby przybywające z pomocą huminitarną do nękanych od wielu lat przez okupacyjne państwo Izrael – Palestyńczyków.
Doprawdy trzeba niezwykłej ekwilibrystyki mentalnej z elementami schizofrenii, aby pojąć stanowisko OMP utożsamiające przedstawicieli syjonistycznego państwa, reprezentującego wszak cywilizację żydowską, z interesami cywilizacji łacińskiej, z którą rzekomo identyfikuje się OMP. Gratulujemy Zarządowi OMP dobrego samopoczucia w obliczu masakry, dokonanej w imię ideałów cywilizacji, tak wrogiej chrześcijaństwu.


JE. Sz. P. Zvi Rav-Ner

Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny Izraela w Polsce

W imieniu Organizacji Monarchistów Polskich chcieliśmy serdecznie pogratulować skutecznej akcji izraelskiej marynarki wojennej na Morzu Marmara oraz wyrazić solidarność z narodem izraelskim w tych trudnych dla niego chwilach.

W ostatnich latach z narastającym niepokojem obserwowaliśmy ekspansję radykalnego islamu, który stanowi śmiertelne zagrożenie dla wszystkich cywilizowanych narodów miłujących wolność. Jednym z niewielu państw, który mężnie stawia opór temu zagrożeniu jest Izrael. Każdy kraj ma prawo bronić się przed aktami agresji skierowanymi przeciwko niemu. Niestety, defensywne działania izraelskich sił zbrojnych często nie znajdowały zrozumienia na świecie. Z przykrością zauważaliśmy wzrost nastrojów antyizraelskich także w krajach europejskich. Były one podsycane przez propagandę środowisk wrogich cywilizacji zachodniej, które nie zawahały się wejść w sojusz z islamskimi ekstremistami pod szczytnymi hasłami niesienia pomocy humanitarnej. 31 maja 2010 r. tak zwana Flotylla Wolności, oficjalnie składająca się z pokojowo nastawionych wolontariuszy usiłowała w bezprawny sposób naruszyć blokadę morską Strefy Gazy. Było to działanie godzące w bezpieczeństwo Izraela i spotkało się z całkowicie uzasadnioną reakcją ze strony izraelskich sił zbrojnych.

W imieniu Organizacji Monarchistów Polskich chcieliśmy jeszcze raz złożyć gratulacje dla izraelskich komandosów i wyrazić podziw dla ich odważnych działań.


Zarząd OMP

Łukasz Kluska – Prezes

Krzysztof Rek – Wiceprezes

Daniel Słowik – Wiceprezes

Za: Organizacja Monarchistów Polskich - Oddział w Lublinie -- [Org. tytuł: « List gratulacyjny »]
Tags: ,

Drukuj Drukuj

 

ZASADY PRZEDRUKU Z SERWISU INFORMACYJNEGO BIBUŁY:
Przedruki dozwolone, pod warunkiem podania źródła (np. "bibula.com" lub "Serwis Informacyjny BIBUŁA"), i/lub pełnego adresu internetowego: http://www.bibula.com/?p=22410 oraz niedokonywania jakichkolwiek skrótów lub zmian w tekstach i obrazach.


Przedruk materiałów zastrzeżonych przez Autora tekstu źródłowego bądź strony źródłowej, dozwolony jedynie po uzyskaniu stosownej zgody Autora.


Opinie wyrażane w tekstach publikowanych na łamach BIBUŁY są własnością autorów i niekoniecznie muszą odpowiadać opiniom wyrażanym przez Redakcję pisma BIBUŁY oraz Serwis Informacyjny BIBUŁY.


UWAGI, KOMENTARZE:

Wszelkie uwagi odnośnie tekstów, które publikowane były pierwotnie w innych mediach, prosimy kierować pod adresem redakcji źródłowej.
Uwagi do Redakcji BIBUŁY prosimy kierować korzystając z formularza [tutaj]