Zdumiewający „List gratulacyjny” za morderstwa komandosów izraelskich

Publikujemy poniżej „List gratulacyjny” przesłany na ręce Ambasadora Izraela w Polsce, od Zarządu „Organizacji Monarchistów Polskich – Oddział Lublin”. W pierwszym momencie sądziliśmy, że chodzi o jakiś rodzaj sarkazmu z akcji komandosów izraelskich, lecz treść listu jest wyraźna: chodzi o autentyczne gratulacje dla zbrodniczych działań izraelskiej armii, zabiającej z zimną krwią niewinne osoby przybywające z pomocą huminitarną do nękanych od wielu lat przez okupacyjne państwo Izrael – Palestyńczyków.
Doprawdy trzeba niezwykłej ekwilibrystyki mentalnej z elementami schizofrenii, aby pojąć stanowisko OMP utożsamiające przedstawicieli syjonistycznego państwa, reprezentującego wszak cywilizację żydowską, z interesami cywilizacji łacińskiej, z którą rzekomo identyfikuje się OMP. Gratulujemy Zarządowi OMP dobrego samopoczucia w obliczu masakry, dokonanej w imię ideałów cywilizacji, tak wrogiej chrześcijaństwu.


JE. Sz. P. Zvi Rav-Ner

Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny Izraela w Polsce

W imieniu Organizacji Monarchistów Polskich chcieliśmy serdecznie pogratulować skutecznej akcji izraelskiej marynarki wojennej na Morzu Marmara oraz wyrazić solidarność z narodem izraelskim w tych trudnych dla niego chwilach.

W ostatnich latach z narastającym niepokojem obserwowaliśmy ekspansję radykalnego islamu, który stanowi śmiertelne zagrożenie dla wszystkich cywilizowanych narodów miłujących wolność. Jednym z niewielu państw, który mężnie stawia opór temu zagrożeniu jest Izrael. Każdy kraj ma prawo bronić się przed aktami agresji skierowanymi przeciwko niemu. Niestety, defensywne działania izraelskich sił zbrojnych często nie znajdowały zrozumienia na świecie. Z przykrością zauważaliśmy wzrost nastrojów antyizraelskich także w krajach europejskich. Były one podsycane przez propagandę środowisk wrogich cywilizacji zachodniej, które nie zawahały się wejść w sojusz z islamskimi ekstremistami pod szczytnymi hasłami niesienia pomocy humanitarnej. 31 maja 2010 r. tak zwana Flotylla Wolności, oficjalnie składająca się z pokojowo nastawionych wolontariuszy usiłowała w bezprawny sposób naruszyć blokadę morską Strefy Gazy. Było to działanie godzące w bezpieczeństwo Izraela i spotkało się z całkowicie uzasadnioną reakcją ze strony izraelskich sił zbrojnych.

W imieniu Organizacji Monarchistów Polskich chcieliśmy jeszcze raz złożyć gratulacje dla izraelskich komandosów i wyrazić podziw dla ich odważnych działań.


Zarząd OMP

Łukasz Kluska – Prezes

Krzysztof Rek – Wiceprezes

Daniel Słowik – Wiceprezes

Za: Organizacja Monarchistów Polskich - Oddział w Lublinie | http://www.omp.lublin.pl/artykuly.php?autor=12&artykul=0 | List gratulacyjny

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Skip to content