Wspólnik żydowskiego „dewelopera” skazany na pięć miesięcy za przestępstwa finansowe

Jeden z oskarżonych w procesie żydowskiego „dewelopera” nieruchomości Solomona Dweka, Shimon Haber z nowojorskiego Brooklynu – również „deweloper” – skazany został dzisiaj na karę pięciu miesięcy pozbawienia wolności, którą odsłuży w więzieniu federalnym, a następnie pięć miesięcy aresztu domowego.

34-letni Haber jest piątą osobą skazaną w procesie Dweka. Haber jest członkiem tej samej grupy Żydów syryjskich, do której należy Salomon Dwek i wielu z innych oskarżonych. Haber przebywa obecnie na wolności po zapłaceniu kaucji w wysokości 100 tysięcy dolarów. W więzieniu ma się stawić 5 lipca.

Żydowski „deweloper” nieruchomości  Solomon Dwek uznany został winnym defraudacji ponad 50 milionów dolarów, które wyprowadził z banku PNC Bank, oraz prawie 23 milionów dolarów z innych banków. Sędzia Jose L. Linares z sądu w Newarku (stan New Jersey) w przypadku Salomona Dweka może wymierzyć mu karę 0d 108 do 135 miesięcy więzienia federalnego. Oskarżony przebywa na wolności po zapłaceniu kaucji w wysokości 10 milionów dolarów. Wszystko wskazuje jednak na to, że zeznania Dweka, które przyczyniły się do ujawnienia wielkiej afery korupcyjnej, staną się argumentem łagodzącym wymiar kary.

37-letni Dwek przyznał się do zarzucanych mu czynów, że celowo i z premedytacją zdefraudował wraz z 39-letnim Josephem S. Kohen ponad 50 milionów dolarów, wprowadzając w błąd banki, w których deponował on czeki bez pokrycie swoich korporacji, a następnie próbował, z różnym skutkiem, transferować te fikcyjne depozyty z banków. Kohen, wspólnik Dweka również przyznał się do zarzucanych czynów.

Aresztowanie Salomona Dweka doprowadziło do ruiny jego potężnej korporacji budowlanej, której wartość szacowana była na 400 milionów dolarów.

Śledztwo w sprawie Salomona Dweka, syna rabina Isaaka Dweka, było kluczowe w rozszerzeniu dochodzenia, które przerodziło się  w wielką aferę korupcyjną polityków stanu New Jersey. W lipcu zeszłego roku aresztowano 44 polityków i urzędników stanowych oraz prominentnych rabinów, pod zarzutami korupcji, prania brudnych pieniędzy oraz handlu organami ludzkimi.

Masowe aresztowania w lipcu ubiegłego roku kilkudziesięciu osób w kilku krajach świata (USA, Izrael, Szwajcaria), zamieszanych w ogromną aferę korupcyjną, wśród których dominują politycy stanu New Jersey oraz prominentni Żydzi, w tym poważani rabini, postawiło w stan gotowości przestępcze środowiska żydowskie i chroniące je zaplecze politycznego lobby.

Służby specjalne aresztując m.in. 87-letniego rabina Saul Kasssin z synagogi Shaare Zion na Ocean Parkway na Brooklynie, 58-letniego głównego rabina synagogi Ohel Yaacob w Deal, 56-letniego rabina Edmond Nahum z tej samej synagogi, 56-letniego Mordechai Fish z brooklyńskiej synagogi Sheves Achim, 57-letniego rabina Lavel Schwartz oraz Levy Yitzchok Rosenbaum, wskazywały na dwa wątki w tej sprawie: 1) pranie brudnych pieniędzy i handel organami ludzkimi, dokonywane głównie przez Żydów syryjskich, głównie operujących czy mieszkających na Brooklynie, oraz 2) korupcję polityczną i łapówkarstwo, w które zamieszani są wysocy urzędnicy państwowi z New Jersey.

Zeznania Solomona Dweka z New Jersey doprowadziły do postawienia zarzutów wielu prominentym osobom ortodoksyjnego środowiska żydowskiego, i ich aresztowania. Polityków żydowskich ogarnęła złość wobec ujawnienia afer i wypowiadają się oni bez skrępowania w sposób, który ukazuje niebezpieczeństwo dla społeczeństwa ze strony tych przestępczych, mafijnych środowisk.

Oto jak pisze pisze The Jewish Week, Sam Hirsch, były członek stanowego parlamentu, przedstawiciel żydowskiej brooklyńskiej dzielnicy Borough Park, w żydowskim programie radiowym powiedział, że Solomona Dweka powininna spotkać „zasłużona kara wobec przyjęcia roli donosiciela, określanego przez [talmudyczne] prawo Halachy jako Moser.” „Osoba ta powinna była być zabita.” – powiedział wprost parlamentarzysta żydowski Hirsch.

Ta jedna tylko wypowiedź żydowskiego polityka powinna zdyskredytować go do końca życia, jednak okazuje się, że jest zupełnie przeciwnie: opinie tego typu są normą w środowisku żydowskich przestępców, dla których „kodeks honorowy” stanowią wytyczne Talmudu będącego najbardziej rasistowską księgą spisaną ludzką ręką, gdzie ludzkość dzielona jest na dwie kategorie: Żydów i gojów, zwanych równolegle zwierzętami i padliną. Tym drugim nie przysługują żadne prawa, a jedynie prawo służenia Żydom, a żydowscy odszczepieńcy, w tym ci, którzy w jakikolwiek sposób ujawniają wewnętrzne tajemnice sekty żydowskiej – w tym te najczarniejsze tajemnice kryminalne – powinna spotkać „zasłużona kara”.

Gdy wypowiedź Hirscha spotkała się z zasłużoną krytyką, rozpoczęło się taktyczne wycofywanie się z wypowiedzianych słów. Hirsch przyznał, że jego wypowiedź była „nierozważnym krokiem”, że ten talmudyczny przepis „dzisiaj nie jest stosowany”, itp. Rabin Israel Dwek, ojciec donosiciela, przywódca syryjskich Żydów w New Jersey co prawda wyrzekł się następnie w synagodze swojego syna, lecz na stronie internetowej ukazało się później „wycofanie się” z wypowiedzi i wyjaśnienie, że rabin tylko miał na myśli, że chodzi o ogólne koncepcje, żeby Żydzi modlili się za siebie, i inne tego typu podobne tłumaczenia kreowane na użytek opinii publicznej i dobrego PR. Czyli jak dawniej: prawdziwa wersja Talmudu do użytku wewnętrzego, a dla świata wersja okrojona, z pozmienianymi słowami żeby było ładniej.

Moralność Talmudu i jego wyznawców była przedmiotem słusznego zainteresowania Kościoła w czasie gdy bronił On cywilizacji chrześcijańskiej. Obowiązujące powszechnie prawo wyrosłe na gruncie chrześcijańskiej sprawiedliwości, skutecznie blokujące wpływy niebezpiecznego społecznie Talmudu, na naszych oczach zastępowane jest jednak mafijną dintojrą, rasistowskim prawem zemsty, talmudyczną moralnością. Wojna cywilizacji trwa, w której niestety stroną przegrywającą okazuje się być ogarnięty, bezsensownym i niebezpiecznym dla ludzkości „dialogiem z Żydami”, Kościół katolicki. Wskutek przyjęcia tego typu postawy, cierpią na tym społeczeństwa chrześcijańskie i cały współczesny cywilizowany świat.

Opracowanie: WWW.BIBULA.COM na podstawie: Media NewsWire | http://media-newswire.com/release_1103824.html | Daily Record | http://www.dailyrecord.com/article/20100525/UPDATES01/100525012/Developer+sentenced+in+NJ+corruption+case+

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Skip to content