Odpowiedź z MSWiA w sprawie raportu “Monitorowanie treści rasistowskich, ksenofobicznych i antysemickich w polskiej prasie”

Aktualizacja: 2008-07-1 12:06 pm

Przedstawiam odpowiedź, jaką otrzymałem (30 czerwca 2008r.) z MSWIA ( Biuro Ministra Wydział Komunikacji i Promocji Naczelnik), za którą serdecznie dziękuję.

Pan
Wojciech Łapiński
„Prawica.net”

Szanowny Panie,

W odpowiedzi na Pana pytania dotyczące raportu Monitorowanie treści rasistowskich, ksenofobicznych i antysemickich w polskiej prasie, uprzejmie przedstawiam poniżej co następuje.

Monitoring prasy oraz przygotowanie na jego podstawie raportu zostało zlecone przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w związku z realizacją Krajowego Programu Przeciwdziałania Dyskryminacji Rasowej, Ksenofobii i Związanej z Nimi Nietolerancji 2004-2009 oraz zaleceń Komisarza Praw Człowieka Pana Thomasa Hammarberga, zawartych w Memorandum do Polskiego Rządu: Ocena postępu implementacji zaleceń Komisarza Praw Człowieka Rady Europy z 2002 r.

Kwestie związane z prowadzeniem spraw w zakresie monitorowania rasizmu, dyskryminacji na tle etnicznym i ksenofobii oraz podejmowania działań mających na celu przeciwdziałanie tym zjawiskom do dnia 21 grudnia 2007 r. należały do kompetencji Departamentu Wyznań Religijnych oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych MSWiA, natomiast obecnie zadania w tym zakresie realizowane są przez Departament Kontroli, Skarg i Wniosków MSWiA.

Łączna kwota umów zleceń związanych z monitoringiem oraz przygotowaniem raportu opiewała na sumę 10 000 zł.

Jednocześnie pragnę podkreślić, że raport ten został przygotowany przez niezależnych ekspertów z Poznańskiego Centrum Praw Człowieka Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk na zlecenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Opinie wyrażone przez autorów raportu nie są oficjalnym stanowiskiem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w kwestiach będących tematyką tego opracowania. Opinie wyrażone w raporcie nie zawsze odzwierciedlają poglądy MSWiA.

Powyższa informacja została również umieszczona na stronie internetowej MSWiA.

Z wyrazami szacunku,
Jarosław Buczek
Naczelnik
Wydziału Komunikacji
i Promocji MSWiA
(podpis w oryginale)

 

Za: prawica.net


ZOB. RÓWNIE&#379:

 

 

Drukuj Drukuj

 

ZASADY PRZEDRUKU Z SERWISU INFORMACYJNEGO BIBUŁY:
Przedruki dozwolone, pod warunkiem podania źródła (np. "bibula.com" lub "Serwis Informacyjny BIBUŁA"), i/lub pełnego adresu internetowego: http://www.bibula.com/?p=2175 oraz niedokonywania jakichkolwiek skrótów lub zmian w tekstach i obrazach.


Przedruk materiałów zastrzeżonych przez Autora tekstu źródłowego bądź strony źródłowej, dozwolony jedynie po uzyskaniu stosownej zgody Autora.


Opinie wyrażane w tekstach publikowanych na łamach BIBUŁY są własnością autorów i niekoniecznie muszą odpowiadać opiniom wyrażanym przez Redakcję pisma BIBUŁY oraz Serwis Informacyjny BIBUŁY.


UWAGI, KOMENTARZE:

Wszelkie uwagi odnośnie tekstów, które publikowane były pierwotnie w innych mediach, prosimy kierować pod adresem redakcji źródłowej.
Uwagi do Redakcji BIBUŁY prosimy kierować korzystając z formularza [tutaj]