Irlandia: Kościół rezygnuje z patronatu nad szkołami katolickimi

Aktualizacja: 2008-06-28 11:41 pm

Biskup Diarmuid Martin, arcybiskup Dublina oznajmił, że Kościół w Irlandii nie zamierza dalej utrzymywać patronatu nad szkołami w tych miejscach, w których nie ma dzieci chcących uczęszczać do szkół katolickich.

“Nie mam ambicji patronować katolickim szkołom podstawowym powyżej granicy wymaganej dla zaspokojenia potrzeb rodziców, którzy pragną wysyłać dzieci do tych szkół” – powiedział biskup Martin podczas konferencji na temat przyszłości edukacji podstawowej w Irlandii, i dodał, że “Mam nadzieję na znalezienie sposobu rozszerzenia patronatu nad szkołami tam, gdzie istnieją takie potrzeby.”

Ze słów biskupa Dublinu można wnioskować, że Kościół w Irlandii, dostosowując się do procesu zeświecczenia społeczeństwa, nie zamierza prowadzić dalszej katolickiej edukacji w katolickich szkołach i zamierza oddać je pod patronat nowego ciała.

Nie chciałbym, aby katolickie szkoły stały się “gettem bądź iluzoryczną przystanią”, powiedział biskup Martin, i ostrzegł, że szkoły są w stanie wypełniać swoją rolę tylko wtedy, gdy są realną alternatywą dla rodziców chcących wysyłać swe dzieci do tych szkół. “Zapotrzebowanie jest, lecz zwłoka we wprowadzeniu alternatywnego modelu powoduje trudności z wyborem dokonywanym przez rodziców i nauczycieli. Jest to tym trudniejsze dla katolickich szkół chcących utrzymać swoją specyficzną tożsamość i wnieść swój wkład w pluralistyczne społeczeństwo” – dodał biskup Martin.

Według nowego planu, patronat nad niektórymi katolickimi szkołami podstawowymi przejmie komitet edukacyjny Vocational Education Committees – VEC.

Przemawiając na tej samej konferencji, biskup Leo O’Reilly powiedział, że mamy do czynienia z “poważnym wyzwaniem” nowego pilotowego modelu patronatu nad szkołami, ale trudności powinny być pokonane. “Tego typu wyzwania mogą być przezwyciężone i trzeba się z nimi zmierzyć w odpowiedzi na potrzeby edukacyjne współczesnego społeczeństwa irlandzkiego. […] Pokusa zignorowania różnic i wsadzenia każdego w jeden model, powinna być odrzucona. Podejście “jeden-rozmiar-dla-wszystkich”, nie może być odpowiednią odpowiedzią na współczesne potrzeby naszej irlandzkiej populacji szkolnej.”

Opracowanie: Bibula Information Service (B.I.S.) - www.bibula.com - na podstawie materiałów redakcyjnych
Tags: ,

Drukuj Drukuj

 

ZASADY PRZEDRUKU Z SERWISU INFORMACYJNEGO BIBUŁY:
Przedruki dozwolone, pod warunkiem podania źródła (np. "bibula.com" lub "Serwis Informacyjny BIBUŁA"), i/lub pełnego adresu internetowego: http://www.bibula.com/?p=2165 oraz niedokonywania jakichkolwiek skrótów lub zmian w tekstach i obrazach.


Przedruk materiałów zastrzeżonych przez Autora tekstu źródłowego bądź strony źródłowej, dozwolony jedynie po uzyskaniu stosownej zgody Autora.


Opinie wyrażane w tekstach publikowanych na łamach BIBUŁY są własnością autorów i niekoniecznie muszą odpowiadać opiniom wyrażanym przez Redakcję pisma BIBUŁY oraz Serwis Informacyjny BIBUŁY.


UWAGI, KOMENTARZE:

Wszelkie uwagi odnośnie tekstów, które publikowane były pierwotnie w innych mediach, prosimy kierować pod adresem redakcji źródłowej.
Uwagi do Redakcji BIBUŁY prosimy kierować korzystając z formularza [tutaj]