Irlandia: Kościół rezygnuje z patronatu nad szkołami katolickimi

Biskup Diarmuid Martin, arcybiskup Dublina oznajmił, że Kościół w Irlandii nie zamierza dalej utrzymywać patronatu nad szkołami w tych miejscach, w których nie ma dzieci chcących uczęszczać do szkół katolickich.

„Nie mam ambicji patronować katolickim szkołom podstawowym powyżej granicy wymaganej dla zaspokojenia potrzeb rodziców, którzy pragną wysyłać dzieci do tych szkół” – powiedział biskup Martin podczas konferencji na temat przyszłości edukacji podstawowej w Irlandii, i dodał, że „Mam nadzieję na znalezienie sposobu rozszerzenia patronatu nad szkołami tam, gdzie istnieją takie potrzeby.”

Ze słów biskupa Dublinu można wnioskować, że Kościół w Irlandii, dostosowując się do procesu zeświecczenia społeczeństwa, nie zamierza prowadzić dalszej katolickiej edukacji w katolickich szkołach i zamierza oddać je pod patronat nowego ciała.

Nie chciałbym, aby katolickie szkoły stały się „gettem bądź iluzoryczną przystanią”, powiedział biskup Martin, i ostrzegł, że szkoły są w stanie wypełniać swoją rolę tylko wtedy, gdy są realną alternatywą dla rodziców chcących wysyłać swe dzieci do tych szkół. „Zapotrzebowanie jest, lecz zwłoka we wprowadzeniu alternatywnego modelu powoduje trudności z wyborem dokonywanym przez rodziców i nauczycieli. Jest to tym trudniejsze dla katolickich szkół chcących utrzymać swoją specyficzną tożsamość i wnieść swój wkład w pluralistyczne społeczeństwo” – dodał biskup Martin.

Według nowego planu, patronat nad niektórymi katolickimi szkołami podstawowymi przejmie komitet edukacyjny Vocational Education Committees – VEC.

Przemawiając na tej samej konferencji, biskup Leo O’Reilly powiedział, że mamy do czynienia z „poważnym wyzwaniem” nowego pilotowego modelu patronatu nad szkołami, ale trudności powinny być pokonane. „Tego typu wyzwania mogą być przezwyciężone i trzeba się z nimi zmierzyć w odpowiedzi na potrzeby edukacyjne współczesnego społeczeństwa irlandzkiego. […] Pokusa zignorowania różnic i wsadzenia każdego w jeden model, powinna być odrzucona. Podejście „jeden-rozmiar-dla-wszystkich”, nie może być odpowiednią odpowiedzią na współczesne potrzeby naszej irlandzkiej populacji szkolnej.”

Opracowanie: WWW.BIBULA.COM na podstawie: materiałów redakcyjnych

Skip to content