Aktualizacja strony została wstrzymana

Socjaldemokratyczne duszpasterstwo młodzieży jezuickiej

Czym się różni posoborowe duszpasterstwo młodzieżowe jezuitów od młodzieżówki socjaldemokratycznej? Jezuicki Dom Spotkań im. Angelusa Silesiusa z Wrocławia udowadnia, że zupełnie niczym.

Jak wynika z treści Statutu tejże organizacji – Dom jest instytucją zajmującą się głównie działalnością edukacyjno-wychowawczą młodzieży w wieku 13-25 lat. Główne formy działalności Domu to organizowanie spotkań, warsztatów edukacyjnych, seminariów, wykładów i szkoleń. Organem założycielskim Domu jest Przełożony Prowincji Polski Południowej Towarzystwa Jezusowego. Dom jest jednostką organizacyjną Kościoła posoborowego i posiada osobowość prawną. Jednym z głównych celów rzeczonej organizacji, rozumianych w duchu tolerancji i wzajemnego poszanowania, jest wychowanie młodzieży w duchu wartości chrześcijańskich oraz humanistycznych ideałów: demokracji, wolności, równości i sprawiedliwości społecznej. Organizatorzy Domu mówią o sobie: „Jako organizacja kościelna wpisujemy się w społeczną działalność Kościoła Katolickiego, którą pojmujemy jako otwarte, nowoczesne i profesjonalne zaangażowanie w edukację młodego pokolenia ku wartościom kultury, religii i demokracji.”

Dom Spotkań, w ramach realizacji swoich statutowych celów, zaangażował się w inicjatywę o nazwie „Źywa biblioteka„, która we Wrocławiu miała ujrzeć światło dzienne w dniach 13-15 czerwca br.
„Źywa Biblioteka” jest projektem edukacyjnym. Metoda Źywej Biblioteki jest wykorzystywana przez programy Rady Europy w ramach edukacji na temat praw człowieka. Idea tego projektu opiera się na przekonaniu, że prawa człowieka muszą być uznawane i szanowane przez ludzi, a nie jedynie przez regulacje prawne. Celami Źywej Biblioteki jest przede wszystkim wzrost świadomości młodych ludzi na temat stereotypów i uprzedzeń oraz ich konsekwencji, pokazanie działalności instytucji zajmujących się prawami człowieka, reagowanie na aktualne problemy dyskryminacji, wykluczenia społecznego, łamania praw człowieka, nieposzanowania ludzkiej godności.”
„Źywa biblioteka” polegać miała na tym, że każdy z uczestników imprezy otrzymał możliwość porozmawiania przez ok. 30 min. z wybraną przez siebie z katalogu „Książką” – tzn. człowiekiem reprezentującym kulturalne, społeczne, zawodowe czy inne grupy, z którymi związane są pewne stereotypy, które są nie akceptowane, wykluczane ze społeczeństwa. Lista „Książek”, wyselekcjonowanych przez Ojców jezuitów, była rezultatem analizy potrzeb młodych ludzi i społeczeństwa. Tak więc młodzi ludzie mieli w tym roku szczególną okazję zapoznania się problemami takich prześladowanych mniejszości jak: feministka, gej, lesbijka czy osoba transseksualna.

Swoimi korzeniami projekt „Źywej biblioteki” sięga ubiegłego roku. Wówczas to zagościł on po raz pierwszy w Polsce jako element Młodzieżowej Kampanii Rady Europy na rzecz Różnorodności, Praw Człowieka i Uczestnictwa „Każdy inny – wszyscy równi”. Innymi elementami tejże kampanii były np. w Warszawie warsztaty i dyskusje dotykające problematyki dyskryminacji i mniejszości narodowych, oraz seksualnych, specjalnie przygotowane na tę okazję filmy czy wystawa fotografii „Tishert dla Wolności”. Na fotografiach znane postaci polskiego życia publicznego – Kazimiera Szczuka, Max Cegielski, Kuba Wojewódzki, Kazimierz Kutz, Anna Mucha ubrani są w koszulki z prowokującymi napisami – „Mam okres”, „Byłem w więzieniu”, „Mam dwie mamusie”, „Nie płakałem po papieżu”.

W 1995 roku – pięćdziesiąt lat po zakończeniu II wojny światowej – Rada Europy przeprowadziła Europejską Kampanię Młodzieży pod hasłem „Każdy inny – wszyscy równi”. Kampania miała na celu wsparcie walki z rasizmem, antysemityzmem, ksenofobią i nietolerancją. Od tego czasu, kampania pod tym samym hasłem przeprowadzana jest corocznie. Jej aktualnymi celami stało się obecnie przezwyciężanie dyskryminacji, promowanie tolerancji, dialogu międzyreligijnego i międzykulturowego, wspieranie aktywnych postaw ludzi, głównie młodych, którzy włączając się w kampanię poznają i propagują idee demokratycznego społeczeństwa obywatelskiego.

Partnerem kampanii „Każdy inny – wszyscy równi” jest m.in. Fundacja Kultury Chrześcijańskiej „Znak”, w której radzie zasiada ks. Adam Boniecki MIC i bp Tadeusz Pieronek.


Transparenty z hasłem „Każdy inny – wszyscy równi” to nieodłączny element pikiet sodomitów.

Powyżej zdjęcie z 28 kwietnia 2008, gdy ulicami Krakowa przeszedł Marsz Tolerancji zorganizowany przez Fundację „Kultura dla Tolerancji”.

Za: Kronika Novus Ordo | Napisał Wiedhold dnia 20.6.08

Skip to content