Politycznie poprawna skrócona Droga krzyżowa podczas Światowych Dni Młodzieży w Australii

Organizatorzy tzw. Światowych Dni Młodzieży – neokatolickiej imprezy z udziałem papieża, odbywającego się co trzy lata i przygotowywanego tym razem w Australii – zdecydowali się na politycznie poprawną rewizję Drogi krzyżowej, likwidując niewygodne dla „dialogu ekumenicznego i międzyreligijnego” elementy oraz niektóre Stacje – pisze dziennik australijski Sydney Morning Herald. Zamiast tradycyjnych 14 Stacji, skrócona Droga krzyżowa ma być „oparta całkowicie na przekazie Nowego Testamentu” i pozbawiona m.in. Stacji, podczas których Jezus upada pod Krzyżem, czy też kiedy Weronika ociera twarz Pana Jezusa. Organizatorzy twierdzą, że tak zmieniona Droga krzyżowa „bardziej spodoba się innym [niż katolickie] grupom młodzieży chrześcijańskiej”. Oprócz odrzucenia niektórych Stacji, dokonano również zmiany tekstu „unikając języka, który mógłby urażać Żydów bądź stwarzać antysemickie uczucia”. Głównym organizatorem Światowych Dni Młodzieży w Sydney jest biskup Anthony Fisher, który tłumaczy, że zmiana tekstu towarzyszącego Drodze krzyżowej została dokonana, gdyż „Wybieramy taki tekst, który byłby mniej narażony na niewłaściwą interpretację i nie wytwarzałby tego rodzaju [niewłaściwego] uczucia. Wybraliśmy te teksty bardzo uważnie i po konsultacjach z innymi.” KOMENTARZ BIBUŁY: Chcielibyśmy poznać tych „konsultantów” biskupa Fishera i nie zdziwilibyśmy się, gdyby okazali się nimi np. przedstawiciele pewnej syjonistycznej organizacji terroryzującej społeczeństwa na całym świecie, kierowanej przez nijakiego Abrahama Foxmana. KOMENTARZ Kronika Novus Ordo: W swoim herbie ksiądz biskup ma zapisane piękne słowa św. Pawła z listu do Efezjan: czyniąc prawdę w miłości. Proponujemy, aby czem prędzej zastąpił je słowami Sola Scriptura. Tak będzie chyba uczciwiej? Jak się czyta o tego typu cwaniakach, przed oczami staje nam niezapomniana scena kręcenia filmu z barejowej komedii Miś i słowa reżysera – manipulatora: Na każdą rzecz można patrzeć z dwóch stron. Jest prawda czasów, o których mówimy i prawda ekranu, która mówi: „Prasłowiańska grusza chroni w swych konarach plebejskiego uciekiniera”… Zróbcie mi przebitkę zająca na gruszy… Nie, nie! Zamieńcie go na psa! Zamieńcie go na psa. Niech on się odszczekuje swoim prześladowcom z pańskiego dworu. Niech on nie miauczy! Cała nadzieja w Stolicy Apostolskiej, która – miejmy nadzieję – wypociny Bpa Fishera umieści w godnym ich miejscu. W niszczarce. Z kronikarskiego obowiązku przypominamy: Aktualnie obowiązujące w Kościele katolickim Czwarte Wydanie Enchiridion Indulgentiarum (promulgowane przez Pawła VI) stanowi: Conc. 13.2 1. Pium exercitium peragi debet coram Viae Crucis stationibus legitime erectis. 2. Ad erigendam vero Viam Crucis requiruntur quattuordecim cruces, quibus utiliter adiungi solent totidem tabulae seu imagines, quae repraesentant stationes Hierosolymitanas. 3. Iuxta communiorem consuetudinem pium exercitium constat quattuordecim piis lectionibus, quibus adduntur aliquae preces vocales. (…) co na język polski wykłada się następująco: 1. Pobożne ćwiczenia należy odprawiać przed stacjami Drogi Krzyżowej prawnie erygowanymi. 2. Do erygowania prawdziwej Drogi Krzyżowej wymaga się 14 stacji krzyżów, przy których zwykło się zamieszczać z pożytkiem tyleż obrazów, przedstawiających stacje jerozolimskie. 3. Zgodnie z powszechnie przyjętym zwyczajem pobożna praktyka składa się z czternastu pobożnych czytań, do których dodaje się pewne wezwania modlitewne.
Kronika Novus Ordo | Napisał Dextimus dnia 30.5.08

Z poralu PiotrSkarga.pl:

Australia: ekumeniczna znaczy ocenzurowana

Droga Krzyżowa, które odbędzie się 18 lipca w ramach Światowego Dnia Młodzieży w Sydney, będzie miała charakter ekumeniczny, dlatego organizatorzy zrezygnowali z sześciu tradycyjnych stacji. Organizatorzy przyznają, że taki scenariusz zaplanowali w obawie by to tradycyjne nabożeństwo katolickie na ulicach miasta nie dało podstaw do oskarżeń o szerzenie antysemityzmu – pisze australijski dziennik „Sydney Morning Herald”. Bp Anthony Fisher, koordynujący przygotowania do ŚDM, przyznaje, że o inscenizacji Drogi Krzyżowej rozmawiano już ze społecznością żydowską. Dodaje, że ekumeniczna wersja Drogi Krzyżowej, zatwierdzona została też przez Stolicę Apostolską. – Zdajemy sobie sprawę, że odtworzenie Pasji Chrystusa może wzbudzić antysemickie uczucia, dlatego wspólnie rozmawialiśmy, by zminimalizować ryzyko – mówi hierarcha, dodając, że zależy mu, aby przesłanie nabożeństwa było dobrze zrozumiane. Starszy rabin Wielkiej Synagogi w Sydney, Jeremy Lawrence, powiedział, że nie zna jeszcze szczegółów, ale jest pełen uznania dla wysiłków Kościoła na rzecz pozytywnego dialogu między religiami. Rano 18 lipca Benedykt XVI modlić się będzie w krypcie katedry w Sydney z przedstawicielami australijskich wyznań chrześcijańskich. Wśród nich mają pojawić się anglikanie luteranie, prezbiterianie i dostojnicy Kościołów obrządku wschodniego. Potem papież spotka się z kilkudziesięcioma wyznawcami innych religii: muzułmanami, żydami, buddystami i hinduistami. Nabożeństwo Drogi Krzyżowej rozpocznie się przy katedrze pw. Matki Bożej, przejdzie przez Barangaroo, dzielnicę portową Darling Harbour i plac przed gmachem Opery, a zakończy w Domain – na olbrzymich terenach zielonych, znajdujących się za katedrą. Źródło: KAI
Skoro bp Fisher uważa, że odtworzenie Pasji Chrystusa może wzbudzić antysemickie uczucia, to może będzie konsekwentny i zakaże odprawiania tego nabożeństwa?!
Za: PiotrSkarga.pl
„Przyglądając się dzisiejszemu Kościołowi (kler-liturgia-teologia) tradycyjny katolik najpierw się oburza, potem trwoży a w końcu wybucha śmiechem.” Nicolás Gómez Dávila (1913-1994)
ZOB. RÓWNIEŻ:
Skip to content