Oświadczenie Prawicy Rzeczypospolitej w kwestii następstw fatalnych błędów polityki Prezydenta RP wobec Ukrainy

Aktualizacja: 2010-01-23 6:11 pm

Oświadczenie Prawicy Rzeczypospolitej w kwestii następstw fatalnych błędów polityki Prezydenta RP wobec Ukrainy

(po nadaniu tytułu Bohatera Ukrainy Stepanowi Banderze)

Prezydent Ukrainy Wiktor Juszczenko, po dramatycznej przegranej w pierwszej turze wyborów, koronuje swoją kadencję nadając Stepanowi Banderze tytuł Bohatera Ukrainy. Zarówno bardzo niski wynik wyborczy urzędującego prezydenta Ukrainy, jak i wyniesienie do Panteonu narodowego polityka głoszącego antyludzką i antychrześcijańską ideologię (której skutkiem było masowe ludobójstwo ludności polskiej w Galicji Wschodniej i na Wołyniu), oznacza klęskę polityki bezwarunkowego poparcia dla prezydenta Juszczenko prowadzonej przez prezydenta Lecha Kaczyńskiego.

Wiedząc o oficjalnej gloryfikacji banderowskiej ideologii i polityki prezydent Lech Kaczyński świadomie zrezygnował z nazywania po imieniu i domagania się potępienia przez państwo ukraińskie ludobójstwa popełnionego na Polakach przez UPA. W efekcie w osobie Stepana Bandery uhonorowana jest dziś nie tylko walka nacjonalistów ukraińskich ze Związkiem Sowieckim, ale również niepotępione i nierozliczone moralnie masowe zbrodnie.

Tylko potępienie tych zbrodni otwiera pole do rzeczywistego wzajemnego zrozumienia. Przyszłości wzajemnych relacji nie można budować na zapomnieniu i przemilczaniu oraz na ignorowaniu praw naszych rodaków. Takie fałszywe „pojednanie” zawsze będzie budowało w dłuższej perspektywie niechęć, niezrozumienie własnych racji, niesprawiedliwość i w konsekwencji wrogość. Błędy oficjalnej polityki Prezydenta RP są tego fatalnym potwierdzeniem.

(-) Marek Jurek, przewodniczący Prawicy Rzeczypospolitej
(-) Marian Piłka, wiceprzewodniczący Prawicy Rzeczypospolitej

Warszawa, 23 stycznia RP 2010

Tags: ,

Drukuj Drukuj

 

ZASADY PRZEDRUKU Z SERWISU INFORMACYJNEGO BIBUŁY:
Przedruki dozwolone, pod warunkiem podania źródła (np. "bibula.com" lub "Serwis Informacyjny BIBUŁA"), i/lub pełnego adresu internetowego: http://www.bibula.com/?p=17596 oraz niedokonywania jakichkolwiek skrótów lub zmian w tekstach i obrazach.


Przedruk materiałów zastrzeżonych przez Autora tekstu źródłowego bądź strony źródłowej, dozwolony jedynie po uzyskaniu stosownej zgody Autora.


Opinie wyrażane w tekstach publikowanych na łamach BIBUŁY są własnością autorów i niekoniecznie muszą odpowiadać opiniom wyrażanym przez Redakcję pisma BIBUŁY oraz Serwis Informacyjny BIBUŁY.


UWAGI, KOMENTARZE:

Wszelkie uwagi odnośnie tekstów, które publikowane były pierwotnie w innych mediach, prosimy kierować pod adresem redakcji źródłowej.
Uwagi do Redakcji BIBUŁY prosimy kierować korzystając z formularza [tutaj]