Niemcy: Bractwo Kapłańskie św. Piusa X dziękuje Benedyktowi XVI za zdjęcie ekskomuniki

Bractwo Kapłańskie św. Piusa X dziękuje Benedyktowi XVI za zdjęcie ekskomuniki z czterech biskupów 21 stycznia ub.r. „Bractwo dziękuje papieżowi za ten odważny i wytyczający kierunek na przyszłość krok” – czytamy w oświadczeniu tradycjonalistów.

Przełożony Bractwa w Niemczech ks. Franz Schmidberger w wypowiedzi na wideo, ogłoszonej 21 stycznia w Stuttgarcie, wyraził nadzieję, że rozpoczęty przez Watykan dialog „może doprowadzić do jedności a Bractwo św. Piusa X po raz pierwszy może w spokoju przedstawić swoje zastrzeżenia wobec niektórych ujęć Soboru Watykańskiego II”. Zdaniem kapłana, celem rozmów jest uzdrowienie całego Kościoła katolickiego. „Chodzi o zbawienie dusz niezliczonych rzesz ludzi” – powiedział.

Ks. Schmidberger wyraził „głębokie ubolewanie”, że teologiczne i duszpasterskie propozycje papieża zostały zaciemnione przez „niegodny spektakl medialny” wokół wypowiedzi na temat Holokaustu biskupa Richarda Williamsona. Wkrótce po ukazaniu się dekretu, znoszącego ekskomuniki z 1988, światowe środki przekazu podały, że ten biskup kilka miesięcy wcześniej w wywiadzie telewizyjnym zaprzeczył zagładzie Żydów.

Duchowny niemiecki podkreślił, że Bractwo św. Piusa X pragnie wspólnie z papieżem nie dopuścić do rozprzestrzeniania się „dyktatury relatywizmu” i „dechrystianizacji Europy”. Uważa on, że gdyby przynajmniej część biskupów i katolików poparła ten cel, mogłoby dojść do odnowy Kościoła.

Na zakończenie przewodniczący Bractwa w Niemczech wezwał wspólnotę chrześcijan do modlitwy za „Europę, która musi być znowu chrześcijańska” i za „jeden, święty, katolicki i apostolski Kościół rzymski”.

Przed rokiem, 21 stycznia Kongregacja ds. Biskupów na polecenie papieża i w odpowiedzi na skierowany do niego list od bp. Bernarda Fellaya – przełożonego Bractwa – z 15 grudnia 2008 r. zdjęła ekskomunikę z czterech biskupów Bractwa Kapłańskiego św. Piusa X. Decyzja ta umożliwiła rozpoczęcie rozmów z jego przedstawicielami. Czterej wspomniani hierarchowie ściągnęli na siebie karę ekskomuniki 30 czerwca 1988 r. w wyniku udzielenia im sakry przez założyciela Bractwa abp. Marcela Lefebvre’a bez zgody papieża, a nawet wbrew jego wyraźnym ostrzeżeniom.

Źródło: KAI

Za: PiotrSkarga.pl | http://www.piotrskarga.pl/ps,4737,2,0,1,I,informacje.html | Niemcy: lefebryści dziękujÄ… Benedyktowi XVI za zdjęcie ekskomuniki

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Skip to content