Potężne lobby usiłuje zohydzić pamięć Piusa XII

Za fałszywymi oskarżeniami Piusa XII stoją potężne lobby – twierdzi w wypowiedzi dla portalu Pontifex postulator sprawy beatyfikacyjnej, ks. Paolo Molinari SI. Jego zdaniem podpisanie przez Benedykta XVI dekretu o heroiczności cnót Czcigodnego Sługi Bożego, Eugenio Pacellego jest oddaniem sprawiedliwości temu wybitnemu Następcy Piotra, który prowadził Kościół w niezwykle trudnym okresie dziejów.

Mówiąc o reakcjach krytycznych, jakie pojawiły się po podpisaniu dekretu o heroiczności cnót, włoski jezuita wyraża przekonanie, że nie trzeba nimi zbytnio się przejmować lecz patrzeć w przyszłość i starać się roztropnie głosić prawdę. Zaznacza, że ludzie, którzy utrzymują jakoby Pius XII był bliski nazizmu czy zarzucają mu milczenie w obliczu Holokaustu popełniają błąd i nie znają historii. „Część opinii krytycznych wynika zapewne z ignorancji, zaś inne z uprzedzeń i wobec nich nic nie możemy uczynić. Zawsze będą takie zdania, gdyż inspirowane są one ideologią a nie racjonalnością czy dowodami” – twierdzi ks. Molinari.

Postulator beatyfikacji Eugenio Pacellego przypomina, że w świetle faktów nie można w najmniejszym stopniu zarzucać Piusowi XII postawy antysemickiej. Istnieją dokumenty potwierdzające coś dokładnie przeciwnego: Ojciec Święty roztropnie im pomagał, udostępniając im dobra kościelne i czynnie przyczynił się do ocalenia wielu istnień żydowskich.

Ks. Molinari przypomina, że o tych zasługach Piusa XII zaświadczyli niektórzy z ocalonych Żydów, inni nie mają odwagi, aby to uczynić.

Wielu innych, w tym dziennikarze czy ludzie tzw. wolnych zawodów przyciszonym głosem wyznało, że nie może wyznać prawdy, gdyż media zdominowane czy kontrolowane przez potężne lobby żydowskie położyłby kres ich kariery czy doprowadziłyby do upadku gazety. Chodzi o presje, którym na szczęście nie wszyscy ulegają, bo także wśród Żydów jest wiele osób odważnych i dobrych.

Ks. Molinari jest przekonany, że wcześniej czy później pojawi się uczciwy osąd historyczny postaci Piusa XII, którą należy odczytywać w kontekście epoki, w której żył.

Za: Kontrrewolucja | http://www.kontrrewolucja.bnx.pl/news.php?readmore=2293

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Skip to content