Rabin Rosen: zachowanie Izraela wobec Watykanu jest skandaliczne

Zachowanie Izraela w stosunku do Watykanu przez ostatnie 15 lat było „skandaliczne” – uważa rabin David Rosen, jeden z tych, dzięki któremu doszło 30 grudnia 1993 do wznowienia pełnych stosunków dyplomatycznych pomiędzy Izraelem a Stolicą Apostolską.

„Każdy inny kraj zagroziłby już dawno wycofaniem swojego ambasadora z powodu braku respektowania przez Izrael warunków porozumienia” – dodaje na łamach dziennika „Haaretz” doradca Głównego Rabinatu Izraela w kwestiach stosunków międzyreligijnych.

Rabin przypomina, że Watykan zgodził się wznowić stosunki dyplomatyczne z Izraelem po tym jak uzyskał zapewnienie rządu, iż uznany zostanie legalny status katolickich instytucji na terenie Ziemi Świętej, a własność kościelna w Izraelu zostanie zwolniona z podatku. Proces uzgodnień w tej sprawie miał zająć dwa lata.

„Po 15 latach państwo wciąż nie ratyfikowało porozumienia w sprawie legalnego statusu Kościoła” – przypomina przewodniczący Międzynarodowego Żydowskiego Komitetu do Spraw Międzyreligijnych, zwracając uwagę, że obecnie władze Izraela traktują Kościół katolicki jako oddzielną organizację typu non-profit.

Tymczasem podczas niedawnej, grudniowej sesji plenarnej komisji wspólnej, prowadzącej rokowania między Izraelem a Stolicą Apostolską, wiceminister spraw zagranicznych Izraela Danny Ayalon po raz kolejny odrzucił możliwość pełnej kontroli ze strony Kościoła nad kilkoma obiektami, w tym Wieczernikiem, miejscem ustanowienia Eucharystii.

Źródło: KAI

Za: PiotrSkarga.pl | http://www.piotrskarga.pl/ps,4713,2,0,1,I,informacje.html

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Skip to content