Rabin Rosen: zachowanie Izraela wobec Watykanu jest skandaliczne

Aktualizacja: 2010-01-18 6:19 pm

Zachowanie Izraela w stosunku do Watykanu przez ostatnie 15 lat było „skandaliczne” – uważa rabin David Rosen, jeden z tych, dzięki któremu doszło 30 grudnia 1993 do wznowienia pełnych stosunków dyplomatycznych pomiędzy Izraelem a Stolicą Apostolską.

„Każdy inny kraj zagroziłby już dawno wycofaniem swojego ambasadora z powodu braku respektowania przez Izrael warunków porozumienia” – dodaje na łamach dziennika „Haaretz” doradca Głównego Rabinatu Izraela w kwestiach stosunków międzyreligijnych.

Rabin przypomina, że Watykan zgodził się wznowić stosunki dyplomatyczne z Izraelem po tym jak uzyskał zapewnienie rządu, iż uznany zostanie legalny status katolickich instytucji na terenie Ziemi Świętej, a własność kościelna w Izraelu zostanie zwolniona z podatku. Proces uzgodnień w tej sprawie miał zająć dwa lata.

„Po 15 latach państwo wciąż nie ratyfikowało porozumienia w sprawie legalnego statusu Kościoła” – przypomina przewodniczący Międzynarodowego Żydowskiego Komitetu do Spraw Międzyreligijnych, zwracając uwagę, że obecnie władze Izraela traktują Kościół katolicki jako oddzielną organizację typu non-profit.

Tymczasem podczas niedawnej, grudniowej sesji plenarnej komisji wspólnej, prowadzącej rokowania między Izraelem a Stolicą Apostolską, wiceminister spraw zagranicznych Izraela Danny Ayalon po raz kolejny odrzucił możliwość pełnej kontroli ze strony Kościoła nad kilkoma obiektami, w tym Wieczernikiem, miejscem ustanowienia Eucharystii.

Źródło: KAI

Tags: , ,

Drukuj Drukuj

 

ZASADY PRZEDRUKU Z SERWISU INFORMACYJNEGO BIBUŁY:
Przedruki dozwolone, pod warunkiem podania źródła (np. "bibula.com" lub "Serwis Informacyjny BIBUŁA"), i/lub pełnego adresu internetowego: http://www.bibula.com/?p=17456 oraz niedokonywania jakichkolwiek skrótów lub zmian w tekstach i obrazach.


Przedruk materiałów zastrzeżonych przez Autora tekstu źródłowego bądź strony źródłowej, dozwolony jedynie po uzyskaniu stosownej zgody Autora.


Opinie wyrażane w tekstach publikowanych na łamach BIBUŁY są własnością autorów i niekoniecznie muszą odpowiadać opiniom wyrażanym przez Redakcję pisma BIBUŁY oraz Serwis Informacyjny BIBUŁY.


UWAGI, KOMENTARZE:

Wszelkie uwagi odnośnie tekstów, które publikowane były pierwotnie w innych mediach, prosimy kierować pod adresem redakcji źródłowej.
Uwagi do Redakcji BIBUŁY prosimy kierować korzystając z formularza [tutaj]