USA: Powrót do publicznych szkół niekoedukacyjnych receptą na tragiczny system nauczania

Aktualizacja: 2008-02-20 10:17 pm

Chcąc zdecydowanie poprawić wyniki nauczania i poprawić dyscyplinę, władze szkolne powiatu Greene w stanie Georgia podjęły decyzję o powrocie do starych, sprawdzonych metod nauczania i zdecydowały o rozpoczęciu od przyszłego roku szkolnego nauki w klasach niekoedukacyjnych.

Wyniki nauczania w szkołach publicznych tego powiatu, operujących według powszechnego dzisiaj modelu koedukacyjnego, pomimo wielu różnorodnych prób reorganizacji i innowacji edukacyjnych, wykazują stałą tendecję spadkową. Władze szkolne tego powiatu, jako pierwsze w Stanach Zjednoczonych, zdecydowały w zeszłym tygodniu o wprowadzeniu tej “drastycznej zmiany” [czytaj: powrotu do sprawdzonych przez setki lat metod], pomimo protestów części uczniów i rodziców.

Wydziały oświaty w poszczególnych powiatach i stanach amerykańskich, realnie rozważają szersze zastosowanie systemu niekoedukacyjnego po rozluźnieniu w 2006 roku przepisów federalnych.

Zastrzeżenia wyraża jednak Leonard Sax, szef ogólnokrajowego Stowarzyszenia Edukacji Zróżnicowanej (National Association for Single Sex Public Education), który uważa, że zastosowano niewłaściwą metodę wprowadzenia tego typu edukacji. “To jest najgorszy rozgłos dla motywów naszego ruchu. Zupełnie wypacza cały sens, bowiem nasz ruch zakłada danie rodzicom wyboru, a nie narzucanie z góry jednego ogólnie obowiązującego modelu.”

 

Koedukacja wprowadzona została powszechnie dopiero w początkach XX wieku, kiedy to ruchy feministyczne rozpropagowały hasło “równości płci”. Ze względów ideologicznych i bez przemyślenia wprowadzono system koedukacyjny, pomimo zdecydowanie różnego rozwoju dziewcząt i chłopców w tym samym wieku. Niezliczone statystyki i przykłady pokazują, że szkoły mieszane powodują wzrost agresji i brak dyscypliny. Również i wyniki nauczania mówią same za siebie: w Wielkiej Brytanii, w której jest zaledwie 1.5% publicznych szkół niekoedukacyjnych, właśnie te szkoły niezmiennie znajdują się w rankingu najlepszych szkół. W latach 2002-2006 w pierwszej dziesiątce najlepszych szkół, tylko jedna była szkołą koedukacyjną. Podobnie wyglądają statystki w innych krajach: cztery najlepsze szkoły w Chile to szkoły niekoedukacyjne, a w Kanadzie jedenaście z najlepszej szesnastki.

Tags: ,

Drukuj Drukuj

 

ZASADY PRZEDRUKU Z SERWISU INFORMACYJNEGO BIBUŁY:
Przedruki dozwolone, pod warunkiem podania źródła (np. "bibula.com" lub "Serwis Informacyjny BIBUŁA"), i/lub pełnego adresu internetowego: http://www.bibula.com/?p=1725 oraz niedokonywania jakichkolwiek skrótów lub zmian w tekstach i obrazach.


Przedruk materiałów zastrzeżonych przez Autora tekstu źródłowego bądź strony źródłowej, dozwolony jedynie po uzyskaniu stosownej zgody Autora.


Opinie wyrażane w tekstach publikowanych na łamach BIBUŁY są własnością autorów i niekoniecznie muszą odpowiadać opiniom wyrażanym przez Redakcję pisma BIBUŁY oraz Serwis Informacyjny BIBUŁY.


UWAGI, KOMENTARZE:

Wszelkie uwagi odnośnie tekstów, które publikowane były pierwotnie w innych mediach, prosimy kierować pod adresem redakcji źródłowej.
Uwagi do Redakcji BIBUŁY prosimy kierować korzystając z formularza [tutaj]