Władze Izraela nie respektując umowy z Watykanem, zagrabiają własność kościelną

Aktualizacja: 2006-03-17 12:00 am

Władze Izraela przez lata starają się przejmować kościelną własność w Jerozolimie, dziś okazuje się że być może dopięli swego w sprawie klasztoru sióstr szarytek.

Jeśli akcja dyplomatyczno-protestacyjna nie przyniesie skutków, kompleks budynków kościelnych i klasztornych należących do sióstr szarytek (Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo; ang. Daughters of Charity of St. Vincent De Paul) wraz ze słynnym domem opieki, przejdzie w ręce izraelskie.
Byłoby to konsekwencją “umowy sprzedaży”, którą w 1974 roku pod presją władz Jerozolimy podpisała Przełożona Zgromadzenia, umowy jednak nie autoryzowanej przez władze kościelne, które – zgodnie z obowiązującym prawem – domagały się uznania transakcji za nieważną i niebyłą. Mimo, iż sądowa decyzja apelacyjna uznała transakcję za nieważną, władze Izraela kontynuowaly przejmowanie własności kościelnej. Sytuację miało poprawić oddanie dróg dojazdowych, leżących na terenie skonfiskowanym przez władze Izraela z “prawem dzierżawy na 125 lat”. Obecni właściciele dróg dojazdowych nie respektują jednak umów i uniemożliwiają dojazd samochodom i karetkom do domu opieki. Na liczne apelacje, odpowiedź władz jest jedna: “sprzedajcie budynki, a nie będziecie mieli kłopotu.”
Zgromadzenie ponownie zwróciło się o pomoc do sądu, z wnioskiem o wyegzekwowanie od władz miasta obowiązujących przepisów.

Jeśli specjalna misja dyplomacji francuskiej nie przyniesie oczekiwanych rezultatów, przy napiętych obecnie stosunkach dyplomatycznych Izraela i Watykanu, nie wróżących pozytywnych rozstrzygnięć, można spodziewać się utraty historycznego miejsca Kościoła katolickiego w Jerozolimie.

Władze Izraela, znane są z polityki i praktyki podstępnego i często brutalnego przejmowania własności, w tym własności kościelnej, nie przestrzegania ustanowionych przez siebie praw i przepisów oraz z wielokrotnego nie respektowania umowy zawartej z Watykanem w 1993 roku.

Opracowanie: Bibula Information Service (B.I.S.) - www.bibula.com - na podstawie materiałów redakcyjnych
Tags: ,

Drukuj Drukuj

 

ZASADY PRZEDRUKU Z SERWISU INFORMACYJNEGO BIBUŁY:
Przedruki dozwolone, pod warunkiem podania źródła (np. "bibula.com" lub "Serwis Informacyjny BIBUŁA"), i/lub pełnego adresu internetowego: http://www.bibula.com/?p=172 oraz niedokonywania jakichkolwiek skrótów lub zmian w tekstach i obrazach.


Przedruk materiałów zastrzeżonych przez Autora tekstu źródłowego bądź strony źródłowej, dozwolony jedynie po uzyskaniu stosownej zgody Autora.


Opinie wyrażane w tekstach publikowanych na łamach BIBUŁY są własnością autorów i niekoniecznie muszą odpowiadać opiniom wyrażanym przez Redakcję pisma BIBUŁY oraz Serwis Informacyjny BIBUŁY.


UWAGI, KOMENTARZE:

Wszelkie uwagi odnośnie tekstów, które publikowane były pierwotnie w innych mediach, prosimy kierować pod adresem redakcji źródłowej.
Uwagi do Redakcji BIBUŁY prosimy kierować korzystając z formularza [tutaj]