Pierwsze wieści o rozmowach SSPX-Watykan

Synteza dokonana przez biskupa Alfonso de Galareta, szefa delegacji SSPX, synteza pochodzi z seminarium w La Reja


1) Wynik pierwszego spotkania był dobry

2) Ustalono podstawowy zakres i metody prowadzonych dyskusji

3) Przedmiot rozmów będzie natury doktrynalnej i nie bedzie dotyczył kanonicznej sytuacji SSPX w KK.

4) Zwyczajnym punktem odniesienia będzie Magisterium do Soboru Watykańskiego II

5) Rozmowy będą oparte na rygorystycznych metodach: podniesiona kwestia będzie przedstawiona przez stronę podnoszącą w sposób określający wątpliwości. Stolica Apostolska odpowiada na piśmie, przed odpowiedzią konsultując kwestię z doradcami. Po tym moga zacząć się dyskusję na spotkaniu.

6) Wszystkie spotkania zostaną nagrane i sfilmowane przez obie strony.

7) Wnioski z każdego tematu rozmów będa przekazane Ojcu Św. i przełożonemu SSPX

8) Czas spotkań zależeć będzie od tego czy temat jest nowy albo czy był już poruszany. W pierwszym wypadku będzie to w przybliżeniu co trzy miesiące. W drugim – co dwa miesiące. Następne spotkanie zaplanowano na połowę stycznia.

9)??? – nie podano.

10) Teologiczni przedstawiciele Stolicy Apostolskiej „są ludzmi z którymi SSPX może rozmawiać” i którzy mówią „tym samym (teologicznym) językiem co SSPX” (co oznacza, że będą oni Tomistami)

11) Niektóre tematy które zostaną poruszone , ale nie wyłącznie te, to są:

a) Magisterium przed i po Soborze

b) Soborowa reforma liturgiczna

c) ekumenizm i dialog międzyreligijny

d) Autorytet papieża i kolegializm

e) Wolność sumienia, wolnośc religijna, sekularyzm i społeczne panowanie Jezusa Chrystusa

f) Prawa człowieka i godność ludzka wobec nauczania Soboru Watykańskiego II

Biskup powtórzył wielokrotnie, że wynik pierwszego spotkania jest dobry, w porównaniu do poprzedzającej je sytuacji! Strony rozmawiały całkowicie swobodnie tylko na temat kwestii doktrynalnych  w Tomistycznych ramach teologicznych.

źródło:http://panoramacatolico.info/articulo/novedades-sobre-las-conversaciones-roma-fsspx

Za: Monday Hero - Fronda.pl | http://www.fronda.pl/coldcut/blog/pierwsze_wiesci_o_rozmowach_sspx_watykan

Skip to content