Dlaczego Lech Kaczyński tak szybko podpisał Traktat Lizboński?

Wiem że tym wpisem narażę się części blogerów którzy tutaj piszą ale z drugiej strony to jest tylko przypomnienie składu Narodowego Instytutu Integracji Europejskiej działającego za rządów AWS gdy premierem był Buzek. Sam Buzek o Instytucie mówił że głównym celem powstania i istnienia Instytutu jest przeciwdziałanie spadającemu poparciu dla naszego wstąpienia do UE.
A oto skład (i przynależności w tamtym okresie):

1. Andrzej Arendarski
2. Henryka Bochniarz
3. Jan Mujżel
4. Zbigniew Niemczycki
5. Krzysztof Pawłowski
6. Grzegorz Wójtowicz
7. Marek Belka
8. Jan Borkowski (członek Polskiej Rady Ruchu Europejskiego)
9. Stanisław Grocholski (przedstawiciel Europejskiego Ruchu Federalistów)
10. Danuta Hubner
11. Lech Kaczyński
12. Maria Karasińska Fendler (Polska Rada Ruchu Europejskiego)
13. Marian Krzaklewski
14. Czesław Kulesza (wiceprzewodniczący w tamtym okresie PPS Ikonowicza)
15. Zdzisław Najder (Polska Rada Ruchu Europejskiego)
16. Andrzej Olechowski
17. Witold Trzeciakowski (Polska Rada Ruchu Europejskiego)
18. Roman Wierzbicki (NSZZ „S” Rolników Indywidualnych)
19. Andrzej Zoll
20. Jacek Bocheński (w tamtych czasach członek honorowy komitetu wyborczego Unii Wolności)
21. Jerzy Kłoczkowski (Polska Rada Ruchu Europejskiego)
22. prof. Tadeusz Skoczny
23. prof. Andrzej Stępniak
24. Edmund Wnuk Lipiński
25. Janusz Reiter członek Rady Programowej Fundacji im. R. Schumana
26. Krzysztof Skubiszewski
27. Władysław Piechociński
28. Adam Strzembosz
29. Róża Thun Prezes Fundacji im. R. Schumana (córka Jacka Woźniakiewicza)
30. Jacek Woźniakowski kierownik Katedry Historii i Kultury Polskiej na Uniwersytecie Hebrajskim w Jerozolimie
31. Jerzy Woźnicki – rektor Politechniki Warszawskiej
32. Bohdan Cywiński
33. ks. prof. Henryk Juros kierownik naukowy Studium Generale Europa
34. ks. Andrzej Koprowski członek Rady Programowej Studium Generale Europa na ATK
35. ks. Marek Pieńkowski dominikanin
36. ks. bp. Zdzisław Tranda zwierzchnik Kościoła Ewangelicko Reformowanego
37. ks. abp. Józef Źyciński.


Tak więc nie dziwcie się że Pan Prezydent tak szybko (nie czekając na ustawy kompetencyjne) TL podpisał. W końcu kto z kim przestaje takim się staje.

Za: NiePoprawni.pl | http://niepoprawni.pl/blog/509/dlaczego-lech-kaczynski-tak-szybko-podpisal-tl | Dlaczego Lech Kaczyński tak szybko podpisał TL

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Skip to content