Odpowiedź kard. Levady na list dr. Sungenisa stwarza nadzieje na usunięcie błędu z nowego amerykańskiego Katechizmu Kościoła Katolickiego

Znany działacz katolicki, dr Robert Sungenis, autor wielu książek, artykułów, wystąpień publicznych, wykładowca kursów biblijnych, propagujący wiarę katolicką również poprzez swoją stronę internetową Bellarmine Theological Forum (znaną poprzednio jako Catholic Apologetics International), otrzymał odpowiedź na wysłany we wrześniu br. [2007] list do Prefekta Kongregacji Nauki Wiary, kardynała Williama Levada w sprawie błędnego i szkodliwego określenia użytego w nowym amerykańskim Katechizmie Kościoła Katolickiego dla dorosłych.

Odpowiedź datowana na 13 października br., podpisana została przez arcybiskupa Angelo Amato, sekretarza Kongregacji Nauki Wiary, w której kardynał Levada dziękuje za list i oświadcza, że „weźmie go pod uwagę”. Opierając się na Biblii, Tradycji i Magisterium, dr Sungenis w swoim 15-stronicowym liście do Prefekta Kongregacji Nauki Wiary, ukazuje teologiczny błąd zawarty w opracowanym przez Konferencję Biskupów Amerykańskich nowym Katechizmie. Na stronie 131 biskupi amerykańscy piszą, że „Przymierze Boga zawarte z ludem żydowskim poprzez Mojżesza pozostaje dla nich ważne na zawsze”. ( „Thus the covenant that God made with the Jewish people through Moses remains eternally valid for them”). Dr Sungenis, jeden z najbardziej dogłębnych współczesnych teologów, przypomina i wykazuje znaną od dwóch tysiącleci absolutną prawdę, że przymierze Boga z Żydami nie tylko nie trwa, ale zostało wprost odwołane.

Dr Sungenis przypomina też niedawne oświadczenie grupy biskupów, którzy napisali krytykę książki lewackiego teologa, profesora Georgetown University, ojca Petera C. Phan. Biskup William Lori, przewodniczący Komitetu ds spraw Doktryn Konferencji Biskupów Amerykańskich, wraz z sześcioma innymi biskupami, skrytykowali książkę ojca Phan i jakkolwiek dokument biskupów nie wymienia z nazwy Judaizmu, to ton dokumentu niezbicie wskazuje, że tak jak i inne religie, tak i Judaizm nie są niezależne od zbawczego Planu Bożego przez śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa.

Dokument biskupów, podpisany przez biskupów i arcybiskupów: Leonard Blair (Toledo), Jose Gomez (San Antonio), Robert McManus (Worcester), Arthur Serratelli (Paterson), Allen Vigneron (Oakland) i Donald Wuerl (Washington), stwarza nadzieje na istnienie wśród biskupów amerykańskich „wiernych przedstawicieli, którzy robią słuszne rzeczy” – pisze dr Sungenis.

 

ZOB. RÓWNIEŻ:

 

 

Opracowanie: WWW.BIBULA.COM na podstawie: materiałów redakcyjnych

Skip to content