Reakcja na zdradziecki podpis Prezydenta Kaczyńskiego: „Odsyłam Panu przyznane mi odznaczenie”


Kielce, 9.10.2009 roku
List otwarty do Prezydenta RP
prof. Lecha Kaczyńskiego


Zlekceważył Pan głosy wolnych Polaków
Jako opozycjonista systemu komunistycznego, internowany, zatrzymywany wielokrotnie w stanie wojennym i aresztowany w 1985 roku, wierzyłem, że nasza walka o wolną i niepodległą Polskę nie pójdzie na marne. Podczas wyborów prezydenckich angażowałem się w Pańską kampanię wyborczą, mając nadzieję, że umęczona przez Niemców i Rosjan od początków II wojny światowej Polska wreszcie będzie WOLNA. Wolna również od zniewalającego systemu komunistycznego. Z wdzięcznością przyjąłem z Pańskich rąk odznaczenie Nr 133-2009-4 z dnia 8 maja 2009 r. – Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski. Jestem wdzięczny inicjatorom za wytypowanie mnie do tego odznaczenia (dziękowałem Panu w imieniu 14 odznaczonych w Sandomierzu). Gdy dowiedziałem się, że podpisze pan 10 października 2009 roku traktat odbierający Polsce suwerenność, bez odpowiednich zabezpieczeń przed rozbiorem Polski i decydowaniem o własnym losie – podjąłem decyzję:
Na znak utraty zaufania do Pana jako głowy państwa polskiego 12 października 2009 r. odsyłam Panu przyznane mi odznaczenie. (…) Zaufała Panu większość społeczeństwa polskiego, jednak swoim zdradzieckim podpisem sprzedającym Polskę utraci Pan zaufanie.

Bogdan Migas

Za: Nasz Dziennik, Sobota-Niedziela, 17-18 października 2009, Nr 2044 (3565) | http://www.naszdziennik.pl/index.php?typ=cz&dat=20091017&id=main

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Skip to content