Brytyjski rabin krytykuje społeczeństwo wielokulturowe

Aktualizacja: 2007-12-18 1:04 pm

Naczelny Rabin Wielkiej Brytanii – sir Jonathan Sacks, powiedział w wywiadzie dla Sunday Telegraph, że Wielka Brytania traci swą tożsamość „z powodu zagorzałej politycznej poprawności oraz nieumiejętności rozwiązania problemu imigracji”.

W innym miejscu wywiadu rabin Sacks zwrócił uwagę na to, że wprowadzanie w Wielkiej Brytanii modelu społeczeństwa wielokulturowego spowodowało wzrost nietolerancji oraz wstydu z powodu własnej historii. „Społeczeństwo tolerancyjne to takie, w którym ignorowane są różnice, w społeczeństwie wielokulturowym te różnice są podkreślane” dodał Sacks. Tym samym Naczelny Rabin Wielkiej Brytanii odniósł się do problemu imigracji. Ponadto zwrócił uwagę na możliwość rozpadu Unii pomiędzy Szkocja a Anglią. Wskazał na różnice w sposobie postrzegania dalszej przyszłości oraz wzrastające nacjonalizmy – szkocki i angielski, które mogą przyczynić się do podziału kraju. Rabin podkreślił jednak, że „Posiadamy wspólną historię, w kilku miejscach bolesną, która wnosi ogromny wkład do poczucia wspólnoty. Więzi łączące obydwa narody są bardzo ważne”. Następnie rabin powiedział, że ludzie powinni być dumni z bycia Brytyjczykami. Jak się okazuje podobnego zdania jest ok. 60% mieszkańców Wielkiej Brytanii jednocześnie wyrażają oni obawy co do dalszej przyszłości Unii.

Wywiad z rabinem Sacks był również okazją do zaprezentowania jego nowej książki „Dom, który razem budujemy” (The Home We Build Together). Autor stanowczo stwierdza, że eksperyment społeczeństwa wielokulturowego zawiódł. Ponadto Sacks ostrzega przed społeczeństwem otwartym a także proponuje „niezwykłą religijna obronę liberalnej demokracji a także państwa narodowego”.

Oprac. TP na podst. Daily Telegraph

Za: InfoPatria.pl

 

KOMENTARZ BIBUŁY: Droga do ujrzenia Prawdy dla ekumenicznego rabina Sacksa, jeszcze dluga. Ale otwarta i niekiedy czyni on po omacku kroki we właściwym kierunku.

 

Tags: , , ,

Drukuj Drukuj

 

ZASADY PRZEDRUKU Z SERWISU INFORMACYJNEGO BIBUŁY:
Przedruki dozwolone, pod warunkiem podania źródła (np. "bibula.com" lub "Serwis Informacyjny BIBUŁA"), i/lub pełnego adresu internetowego: http://www.bibula.com/?p=1484 oraz niedokonywania jakichkolwiek skrótów lub zmian w tekstach i obrazach.


Przedruk materiałów zastrzeżonych przez Autora tekstu źródłowego bądź strony źródłowej, dozwolony jedynie po uzyskaniu stosownej zgody Autora.


Opinie wyrażane w tekstach publikowanych na łamach BIBUŁY są własnością autorów i niekoniecznie muszą odpowiadać opiniom wyrażanym przez Redakcję pisma BIBUŁY oraz Serwis Informacyjny BIBUŁY.


UWAGI, KOMENTARZE:

Wszelkie uwagi odnośnie tekstów, które publikowane były pierwotnie w innych mediach, prosimy kierować pod adresem redakcji źródłowej.
Uwagi do Redakcji BIBUŁY prosimy kierować korzystając z formularza [tutaj]