Aktualizacja strony została wstrzymana

Chiński MSZ: stosunki chińsko-rosyjskie przetrwały próbę czasu i są dojrzałe, odporne i solidne jak skała

Podczas regularnej konferencji prasowej chińskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, w dniu 23 lutego 2023 roku główny temat dotyczył właśnie zakończonej wizyty przedstawieciela Chin w Rosji. Oto ważniejsze fragmenty odpowiedzi na pytania dziennikarzy, które udzielił rzecznik prasowy MSZ, Wang Wenbin.

 

Zauważyliśmy, że członek Biura Politycznego Komitetu Centralnego CPC i dyrektor Biura Centralnej Komisji Spraw Zagranicznych Wang Yi właśnie zakończył swoją wizytę w Rosji. Czy mógłby Pan podzielić się większą ilością szczegółów?

Wang Wenbin: Członek Biura Politycznego Komitetu Centralnego CPC i dyrektor Biura Centralnej Komisji do Spraw Zagranicznych Wang Yi zakończył właśnie wizytę w Rosji. Podczas wizyty spotkał się z prezydentem Władimirem Putinem. Spotkał się również z ministrem spraw zagranicznych Siergiejem Ławrowem oraz odbył spotkanie z Nikołajem Patruszewem, sekretarzem Rady Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej, jako koordynatorami w ramach mechanizmu Strategicznych Konsultacji Bezpieczeństwa Chiny-Rosja. 

Dyrektor Wang zauważył, że pomimo złożonego i wymagającego obrazu sytuacji międzynarodowej, stosunki chińsko-rosyjskie przetrwały próbę czasu i są dojrzałe, odporne i solidne jak skała. Chińsko-rosyjskie wszechstronne partnerstwo strategiczne nigdy nie jest ukierunkowane na żadną stronę trzecią, nie toleruje też żadnej ingerencji ani przymusu ze strony trzeciej. Dzieje się tak dlatego, że stosunki chińsko-rosyjskie mają solidne podstawy polityczne, gospodarcze i kulturowe, a także są obdarzone spokojem i trzeźwością, które wynikają z głębokiego zrozumienia doświadczeń historycznych. Co ważniejsze, dzieje się tak dlatego, że wielobiegunowy świat i większa demokracja w stosunkach międzynarodowych, które Chiny i Rosja wspólnie popierają, są zgodne z trendem czasu i aspiracjami większości krajów. Chiny i Rosja popierają i praktykują prawdziwy multilateralizm, sprzeciwiają się wszelkim formom unilateralizmu i zastraszania, zdecydowanie chronią naszą suwerenność, bezpieczeństwo i interesy rozwojowe, aktywnie badają ścieżki rozwoju dostosowane do naszych warunków krajowych i wykorzystują potencjał współpracy w różnych dziedzinach. Bez względu na to, jak zmieni się międzynarodowy krajobraz, Chiny utrzymają solidny rozmach w rozwijaniu nowego typu stosunków z dużym krajem, jakim jest Rosja. Chiny są gotowe współpracować z Rosją w celu utrzymania strategicznej determinacji, pogłębienia politycznego zaufania, wzmocnienia strategicznej koordynacji, rozszerzenia praktycznej współpracy, zabezpieczenia uzasadnionych interesów obu krajów i odegrania konstruktywnej roli obu krajów w promowaniu światowego pokoju i rozwoju.

Strona rosyjska zauważyła, że obecnie stosunki rosyjsko-chińskie zmierzają w kierunku ustalonych celów, a współpraca dwustronna w różnych dziedzinach i koordynacja w Szanghajskiej Organizacji Współpracy, BRICS i innych organizacjach wielostronnych są owocne. Wzmocnienie jedności i koordynacji w sprawach międzynarodowych ma ogromne znaczenie dla promowania większej demokracji w stosunkach międzynarodowych oraz równowagi i stabilności w globalnej dynamice. Obie strony zgodziły się na dalsze wzmacnianie koordynacji w ramach ONZ i innych międzynarodowych mechanizmów wielostronnych, praktykowanie prawdziwego multilateralizmu, wspólne podtrzymywanie celów i zasad Karty Narodów Zjednoczonych oraz zdecydowane sprzeciwianie się hegemonizmowi i konfrontacji bloków, a także promowanie demokracji w stosunkach międzynarodowych i świata wielobiegunowego. Obie strony uważają, że należy zdecydowanie utrzymać pokój i stabilność w regionie Azji i Pacyfiku oraz sprzeciwić się wprowadzeniu mentalności zimnowojennej, konfrontacji bloków i konfliktu ideologicznego.

Podczas wizyty dyrektor Wang przeprowadził ze stroną rosyjską dogłębną wymianę poglądów na temat kwestii ukraińskiej. Pochwalił potwierdzenie przez Rosję gotowości do rozwiązania problemów na drodze dialogu i negocjacji. Dyrektor Wang podkreślił, że im bardziej skomplikowana jest sytuacja, tym ważniejsze jest, aby nie rezygnować z wysiłków na rzecz pokoju. Mamy nadzieję, że wszystkie strony pokonają trudności, będą nadal tworzyć warunki do dialogu i negocjacji oraz znajdą skuteczną drogę do politycznego rozstrzygnięcia. Chiny, jak zawsze, będą zajmować obiektywne i sprawiedliwe stanowisko oraz odgrywać swoją konstruktywną rolę w poszukiwaniu politycznego rozwiązania kryzysu. 

 

Rosja powiedziała, że Chiny przedstawiły kilka ważnych punktów dotyczących znalezienia pokojowego rozwiązania kryzysu na Ukrainie. Ale ukraiński urzędnik powiedział, że Chiny nie przeprowadziły podobnych konsultacji z Ukrainą. Jaka jest wasza odpowiedź? Jeśli Chiny naprawdę wierzą, że istnieje realny plan pokojowy, to dlaczego nie omówiły go ze stroną ukraińską?

Wang Wenbin: Stanowisko Chin w kwestii Ukrainy było spójne i jasne. Będziemy nadal odgrywać konstruktywną rolę na swój sposób, aby ułatwić pokojowe rozwiązanie kryzysu. Chiny i Ukraina utrzymują płynną komunikację.

 

[…] Podczas wczorajszego spotkania Wang Yi z prezydentem Rosji Władimirem Putinem, Putin powiedział, że dwustronny handel rosyjsko-chiński wkrótce osiągnie 200 mld dolarów rocznie i potwierdził przyszłą wizytę prezydenta Xi w Rosji. Czy ta prognoza dotycząca handlu jest trafna? I czy może Pan podzielić się dalszymi szczegółami dotyczącymi oczekiwanej wizyty prezydenta Xi?

Wang Wenbin: Przed chwilą podzieliłem się z Państwem szczegółami dotyczącymi wizyty członka Biura Politycznego Komitetu Centralnego CPC i dyrektora Biura Centralnej Komisji Spraw Zagranicznych Wang Yi w Rosji. Chiny i Rosja utrzymują normalną wymianę i współpracę w zakresie dwustronnego handlu i gospodarki, a współpraca ta cieszy się solidnym tempem wzrostu. 

Obie strony utrzymują również ścisłą komunikację na wszystkich poziomach w sprawie wzrostu stosunków dwustronnych i przyczyniania się do światowego pokoju i rozwoju. Jeśli chodzi o interakcje między dwoma prezydentami, nie mam w tej chwili nic do przekazania.

 

[…] Wczoraj prezydent Biden spotkał się z przywódcami NATO i Europy. Potwierdzili oni swoje poparcie dla Ukrainy w sprawie konfliktu między Rosją a Ukrainą i przyrzekli wzmocnić obronę od Bałtyku do Morza Czarnego. Czy ma Pan jakiś komentarz na ten temat?

Wang Wenbin: Nasze stanowisko w kwestii Ukrainy jest spójne i jasne. Zawsze uważamy, że konflikty i konfrontacje nie przynoszą zwycięzcy, a dialog i negocjacje to jedyna słuszna i realna droga wyjścia z kryzysu. Mamy nadzieję, że wszystkie strony będą działać w sposób konstruktywny i odpowiedzialny oraz odegrają konstruktywną rolę w promowaniu pokojowego rozwiązania kryzysu poprzez dialog i negocjacje.

 

Otwarta grupa robocza ONZ ds. broni konwencjonalnej odbyła niedawno trzecią sesję merytoryczną. Propozycja krajów, w tym Chin, wzywająca strony do powstrzymania się od przekazywania broni grupom niepaństwowym spotkała się ze sprzeciwem USA. Czy ma Pan więcej informacji lub jakiś komentarz na ten temat?

Wang Wenbin: Otwarta grupa robocza ONZ ds. broni konwencjonalnej odbyła swoją trzecią sesję merytoryczną w dniach 13-17 lutego. Chiny zaproponowały, aby wszystkie strony powstrzymały się od przekazywania broni podmiotom niepaństwowym i aby prowadziły transfery na obszary dotknięte konfliktem w sposób rozważny i odpowiedzialny oraz wezwały do silniejszego nadzoru międzynarodowego. Wiele krajów rozwijających się wyraziło swoje poparcie dla tej propozycji. Jednakże Stany Zjednoczone, trzymając się swojego negatywnego i konserwatywnego stanowiska w sprawie tworzenia reguł międzynarodowych w odniesieniu do broni strzeleckiej i lekkiej oraz amunicji, sprzeciwiły się wnioskowi. 

Jak powszechnie wiadomo, Stany Zjednoczone posiadają więcej broni na osobę niż jakikolwiek inny kraj na świecie. Przemoc z użyciem broni stała się powtarzającym się koszmarem narodu amerykańskiego. Równie niepokojące jest luźne zarządzanie przez USA bronią strzelecką i lekką oraz amunicją, masowy eksport broni oraz stałe przekazywanie artykułów wojskowych podmiotom niepaństwowym. Rażąca ingerencja USA w sprawy wewnętrzne innych krajów napędza konflikty zbrojne i chaos społeczny. Wiele amunicji z USA stało się nie do wyśledzenia, a nawet trafiło w ręce grup terrorystycznych i ekstremistycznych, stanowiąc poważne zagrożenie dla regionalnego i międzynarodowego pokoju i stabilności.

Według danych Departamentu Stanu USA, zagraniczna sprzedaż wojskowa USA w roku fiskalnym 2022 wzrosła o prawie 50% w stosunku do roku fiskalnego 2021, głównie z powodu eskalacji kryzysu ukraińskiego. Zalewając Ukrainę bronią, USA i inne kraje zachodnie utrudniają rozwiązanie kryzysu ukraińskiego. Co więcej, wiele broni i amunicji przeznaczonej dla Ukrainy jest przemycana przez międzynarodowe grupy przestępcze w ręce przestępców w Europie i innych miejscach.

Zarówno Interpol, jak i Europol ostrzegały o tym. Pewien afrykański przywódca powiedział kiedyś, że szalejąca wojna na Ukrainie jest obecnie głównym źródłem broni, która wzmacnia szeregi terrorystów w regionie Lake Chad.

Rząd meksykański przypisuje większość przemocy w tym kraju broni pochodzącej z USA. Stwierdzono, że ISIS i TTP w Pakistanie używają amerykańskiej broni. Według Center for American Progress, w latach 2014-2016 w śledztwach kryminalnych w 15 krajach Ameryki Północnej, Ameryki Środkowej i Karaibów odzyskano 50 133 sztuki broni, która pochodziła z USA, co oznacza, że amerykańska broń była używana do popełnienia przestępstwa co 31 minut. 

Plaga broni to tylko wierzchołek góry lodowej tego, co USA eksportują. Stany Zjednoczone przynoszą innym krajom nie demokrację czy postęp w dziedzinie praw człowieka, ale problemy z utrzymaniem i niestabilność. Stany Zjednoczone muszą wiedzieć, że im bardziej angażują się w taki eksport, tym gorsze będą jego skutki dla samych Stanów Zjednoczonych. Zamiast generować więcej problemów, USA muszą pomyśleć, co tak naprawdę mogą zrobić dla dobra społeczności międzynarodowej.

 

[…] USA są zaniepokojone, ponieważ Chiny i Rosja mają wspólną wizję, powiedział rzecznik Departamentu Stanu USA Ned Price. Jaki jest twój komentarz? 

Wang Wenbin: Relacje Chiny-Rosja są budowane na zasadzie nieangażowania się, niekonfrontacji i niekierowania się na żadną stronę trzecią. Jest to czynnik sprzyjający pokojowi i stabilności na świecie, który nie stanowi powodu do niepokoju. To, co jest naprawdę niepokojące, to destrukcyjna rola, jaką USA odegrały dla pokoju i stabilności na świecie.

Stany Zjednoczone są podżegaczem wojennym nr 1 na świecie. W swojej ponad 240-letniej historii USA nie prowadziły wojny tylko przez 16 lat. Stany Zjednoczone odpowiadały za około 80 procent wszystkich konfliktów zbrojnych po II wojnie światowej.

USA jest również numerem 1 w dziedzinie naruszania suwerenności i ingerencji w wewnętrzne sprawy innych krajów. Według raportów, od zakończenia II wojny światowej, USA próbowały obalić ponad 50 zagranicznych rządów, rażąco ingerowały w wybory w co najmniej 30 krajach i próbowały dokonać zamachu na ponad 50 zagranicznych przywódców.

USA jest również źródłem nr 1 antagonizmów i konfrontacji bloków. Dowodzone przez USA NATO jest odpowiedzialne za wojny w Afganistanie, Iraku i Syrii, w których zginęło ponad 900 tys. osób i powstało 37 mln uchodźców. Uczyniło też kontynent Eurazji mniej stabilnym miejscem. Czujności wymaga również wpływ zainicjowanego przez USA Quad i AUKUS na bezpieczeństwo i stabilność Azji i Pacyfiku. 

Tak długo, jak hegemonizm i wojowniczość USA będą nadal istnieć, reszta świata z trudem uzyska należny jej pokój.

 

Mam dwa pytania dotyczące Rosji. Czy podczas spotkania Wang Yi i rosyjskiego ministra spraw zagranicznych Ławrowa może Pan potwierdzić, czy rzeczywiście omawiali oni nadchodzące stanowisko Chin w sprawie politycznego rozwiązania kryzysu ukraińskiego i do jakich wniosków doszli? Drugie pytanie, Rosja powiedziała, że studiuje niedawno opublikowany przez Chiny dokument koncepcyjny dotyczący Inicjatywy Globalnego Bezpieczeństwa. Jaki jest komentarz Chin? I czy GSI ściśle pokrywa się ze stanowiskiem Rosji w sprawie bezpieczeństwa międzynarodowego?

Wang Wenbin: Właśnie podzieliłem się z Państwem szczegółami dotyczącymi wizyty dyrektora Wang Yi w Rosji. Podzieliliśmy się informacjami na temat nadchodzącego dokumentu stanowiska w sprawie poszukiwania politycznego rozwiązania kryzysu ukraińskiego. Szczegóły zostaną ujawnione w odpowiednim czasie. Prosimy o sprawdzanie aktualności.

Jak się dowiedziałem, Rosja otwarcie wyraziła swoje zdecydowane poparcie dla GSI. Chiny przyjmują to z zadowoleniem. Do tej pory ponad 80 krajów i organizacji regionalnych pochwaliło i wyraziło poparcie dla GSI. Wierzymy, że więcej krajów dołączy do Chin we wdrażaniu GSI i przyczyni się do ochrony światowego pokoju i spokoju.

 

Wall Street Journal poinformował, że administracja Bidena może ujawnić dane wywiadowcze, które wskazują, że Chiny rozważają, czy dostarczyć broń, aby wesprzeć wojnę Rosji na Ukrainie. Jaki jest komentarz Chin w tej sprawie?

Wang Wenbin: USA wielokrotnie zarzucały, że Chiny mogą dostarczać broń do Rosji, a my wielokrotnie na to odpowiadaliśmy. Możemy sobie łatwo wyobrazić, że „wywiad”, o którym mówiły USA, najprawdopodobniej konfabuluje oraz oczernia Chiny. Od wybuchu kryzysu ukraińskiego Chiny zdecydowanie stały po stronie dialogu i pokoju. Na swój sposób promowaliśmy rozmowy pokojowe i odgrywaliśmy odpowiedzialną i konstruktywną rolę w łagodzeniu napięć i łagodzeniu kryzysu. Stany Zjednoczone są największym źródłem broni dla pola walki na Ukrainie, a mimo to nadal oczerniają Chiny, fałszywie twierdząc, że Chiny mogą oferować broń Rosji. To nie tylko utrudni proces politycznego rozwiązania kryzysu ukraińskiego, ale także wyrządzi dalsze szkody w stosunkach Chiny-USA. Wzywamy USA do zaprzestania oczerniania Chin i przerzucania winy, a także zaprzestania podsycania ognia i podsycania walki za pomocą większej ilości broni. Stany Zjednoczone muszą współpracować z Chinami i resztą świata w celu promowania negocjacji dyplomatycznych mających na celu rozwiązanie kryzysu. 

Mówiąc o udostępnianiu cennych danych wywiadowczych, USA mogłyby udostępnić dane wywiadowcze dotyczące prawdy stojącej za wybuchem Nord Stream. Mamy nadzieję, że Stany Zjednoczone jak najszybciej udzielą poważnej i odpowiedzialnej odpowiedzi na te rewelacje, a nie będą się uchylać.

 

Oprac. www.bibula.com
2023-02-23
na podstawie Ministry of Foreign Affairs of the People’s Republic of China (February 23, 2023)

Skip to content